Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Möten, handlingar och protokoll

Här finns kallelser och protokoll tillhörande kommunens beslutande organ för aktuell mandatperiod.

En person sittandes med penna, pappersblock och dator vid ett bord.

Publikation och beslutsunderlag

I dagsläget publicerar vi kallelser med handlingar och protokoll i sin helhet för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder med undantag för myndighetsnämnden.

De handlingar du kan se är beslutsunderlag i respektive ärende. Det betyder också att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna kan fatta andra beslut än det som kan vara föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

Dataskyddsförordningen GDPR

Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser, handlingar och protokoll

För att komma till kallelser, handlingar och protokoll, välj beslutande organ nedan.