Möten, handlingar och protokoll

Här finns kallelser och protokoll tillhörande kommunens beslutande organ för aktuell mandatperiod.

En person sittandes med penna, pappersblock och dator vid ett bord.

Publikation och beslutsunderlag

I dagsläget publicerar vi kallelser med handlingar och protokoll i sin helhet för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder med undantag för myndighetsnämnden.

De handlingar du kan se är beslutsunderlag i respektive ärende. Det betyder också att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna kan fatta andra beslut än det som kan vara föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

Dataskyddsförordningen GDPR

Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Kallelser, handlingar och protokoll

För att komma till kallelser, handlingar och protokoll, välj beslutande organ nedan.