Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Möten, handlingar och protokoll

Här finns kallelser och protokoll tillhörande kommunens beslutande organ för aktuell mandatperiod.

I dagsläget publicerar vi kallelser med handlingar och protokoll i sin helhet för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder med undantag för myndighetsnämnden.

De handlingar du kan se är beslutsunderlag i respektive ärende. Det betyder också att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna kan fatta andra beslut än det som kan vara föreslaget i till exempel en tjänsteskrivelse.

Endast handlingar som uppfyller kraven enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen publiceras.

Välj först beslutande organ, därefter möte.