Beslut, insyn och rättssäkerhet

Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar efter offentlighetsprincipen.

Två händer som formar ett hjärta

Vi vill att det inom Kumla kommun ska finnas en demokratisk kultur och ett politiskt engagemang. Därför är det viktigt med öppenhet i vårt arbete. Det ger dig som medborgare möjligheten att kontrollera våra verksamheter men också chansen att skapa ett politiskt intresse.

Dina förslag och synpunkter via våra e-tjänster

Genom e-tjänsterna Lämna medbarogarinitiatvi och Lämna synpunkter kan du nå tjänstemän och politiker med dina förslag på förbättringar och utveckling.

Du kan ta del av kommunfullmäktiges möten

Vi sänder kommunfullmäktiges möten. Du kommer till webbsändningen via länken nedan. Där kan du även se äldre möten.