Beslut, insyn och rättssäkerhet

Vi vill att det inom Kumla kommun ska finnas en demokratisk kultur och ett politiskt engagemang. Därför är det viktigt med öppenhet i vårt arbete. Det ger dig som medborgare möjligheten att kontrollera våra verksamheter men också chansen att skapa ett politiskt intresse.

Två händer som formar ett hjärta

Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar efter offentlighetsprincipen samt hur du överklagar beslut.