Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Andra styrdokument

Här hittar du styrdokument som är mer interna och framför allt riktar sig till medarbetare eller förtroendevalda inom kommunen.