Bataljonen

Bataljonen är ett boende med service och omvårdnad dygnet runt för personer med demenssjukdom.

Bataljonen

Här bor personer som har omfattande behov av omsorg och service och som av den anledningen inte kan bo kvar i sitt hem.

Aktiviteter

De som bor på Kumlas vård- och omsorgsboende har tillgång till aktiviteter av olika slag, både individuella och i grupp. Aktiviteterna kan se olika ut för varje boende och sker ibland i samarbete med andra viktiga aktörer i Kumla. Det kan t.ex. handla om spelningar, sångstunder och andakter.

Rundvandring på Bataljonen

Följ med på en rundvandring inne på Bataljonen. Filmen är fem minuter lång.

Kontaktuppgifter till Bataljonen

Besöksadress

Hemvägen 4, 692 92 Kumla
Sannahed

Kontaktuppgifter till avdelningarna

Avdelning

Telefonnummer

Flygel 1

019-58 86 49

Flygel 2

019- 58 86 51

Enhetschef

Helen Jonasson
Bataljonen
helen.jonasson@kumla.se