Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Lotterier

Föreningar i Kumla kommun kan ansöka om att anordna egna lotterier.

Ansökan om registrering för lotterier

Ideella föreningar eller registrerade trossamfund som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier under en femårsperiod. Innan registrering ska föreningen ha utsett en lotteriföreståndare som behöver godkännas av kommunen.