Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Bidrag

Kumla kommun stödjer föreningslivet genom bidrag, subventionerade hyror i kommunens anläggningar/lokaler samt stöd och rådgivning kring frågor som berör föreningslivet.

 

Kompensationsstöd till idrottsföreningar

2020-05-14

I och med de rådande omständigheterna finns det stöd för er föreningar att söka hos Riksidrottsförbundet. Sista ansökningsdagen är den 15 maj.

Mer information hittar ni här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterFörlängd ansökningstid gällande föreningsbidraget

2020-02-25

Ansökningstiden för föreningsbidraget är nu förlängt till söndagen den 1 mars. Behöver ni ha hjälp eller har frågor angående ansökan finns vi tillgängliga till och med fredagen den 28 mars.


Information gällande föreningsbidrag

2020-02-10

Vi har genomfört två stycken workshops angående det nya föreningsbidraget och hur ni som förening söker bidraget.

Här finns nu information från workshopen och uppförljande svar på de frågor som kom upp under dessa tillfällen.

Klicka på denna länk för att läsa om den informationen som presenterades under workshopen.PDF

Klicka på denna länk för att se svaren på de frågor som uppkom vid workshopenlänk till annan webbplats

Klicka på denna länk för att läsa frågor och svar om det nya föreningsbidragetPDF


Dokument och mallar gällande föreningsbidraget

2020-01-22

Ni kan nu ansöka om föreingsbidrag eller gå in och titta på e-tjänsten för föreningsbidrag. Under följande länk kan du göra en ansökan om föreningsbidrag.länk till annan webbplats

Här har vi samlat alla dokument och mallar som vi refererar till i reglementet om föreningsbidrag.


Ska ni ansöka om aktivitetsbidrag; kom ihåg att spara närvarokort som blir underlag för ansökan.


Ska ni söka lokalkostnadsbidrag; kom ihåg att spara underlag för lokalkostnader.Föreningsbidrag 2020

Den 21 oktober 2019 beslutade kommunfullmäktige att fastställa nytt reglemente för föreningsbidrag. Fullmäktige beslutade att aktivitetsbidraget för barn och unga ska gälla från 4–25 år, vilket är en förändring av det förslag som tidigare presenterats föreningarna.

Klicka här för att se det nya reglementet!PDF

Klicka på denna länk för att läsa frågor och svar om det nya föreningsbidragetPDF

Det innebär att ansökan om föreningsbidrag 2019 utgår, med undantag för religiösa samfund som fortfarande ska söka enligt det gamla reglementet.

Nästa ansökningsperiod blir januari-februari 2020. Ansökan ska då lämnas in via e-tjänst. Sista ansökningsdag är måndagen, sista veckan i februari.

Under följande länk kan du ansöka om föreningsbidrag.länk till annan webbplats

Enligt de nya reglerna är föreningsbidragen uppdelade i flera olika bidrag:

 • Grundbidrag
 • Aktivitetsbidrag för barn, ungdomar och personer med funktionsvariationer
 • Aktivitetsbidrag för seniorer
 • Projektbidrag
 • Evenemangsbidrag
 • Utbildningsbidrag
 • Lokalkostnadsbidrag

Tänk på:

Ska ni ansöka om aktivitetsbidrag; kom ihåg att spara närvarokort som blir underlag för ansökan.

Ska ni söka lokalkostnadsbidrag; kom ihåg att spara underlag för lokalkostnader.

Föreningsservice och kulturavdelningen kommer att kalla till ett möte efter årsskiftet för genomgång och workshop av e-tjänsten.

 

Ansökan om föreningsbidrag för religiösa samfund

Följande handlingar ska bifogas med ansökan om föreningsbidrag:

 • Protokoll från senaste årsmötet
 • Protokoll med beslut om firmatecknare (konstituerande protokoll)
 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Budget
 • Ekonomisk redovisning (resultatrapport och balansrapport)
 • Revisionsberättelse
 • Medlemsregister


Ansökan om Sydnärkebidrag

För att ansöka om sydnärkebidrag ska föreningen bedriva verksamhet i minst två av de fyra sydnärkekommunerna;

 • Askersund
 • Hallsberg
 • Kumla
 • Laxå

Dessutom ska föreningen ha sitt säte i någon av dessa kommuner.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 maj före det år som bidraget utbetalas.

Ansökan om sydnärkebidrag görs via denna län som tar dig till vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I e-tjänsten finns också ytterligare information och riktlinjer för bidragetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska bifogas med ansökan:

 • Verksamhetsberättelse för föregående år
 • Ekonomisk redovisning för föregående år.
 • Årsmötesprotokoll för innevarande år.
 • Medlemsregister
 • Stadgar. För föreningar som inte tidigare lämnat in dessa.
 • I ansökan ska framgå kostnader för lokal, personal, utbildningsinsatser och informationsinsatser.