Bidrag

Kumla kommun stödjer föreningslivet genom bidrag, subventionerade hyror i kommunens anläggningar/lokaler samt stöd och rådgivning kring frågor som berör föreningslivet.

Olika bidrag beroende på föreningskategori

Vilka bidrag din förening är berättigad att ansöka om beror på vilken föreningskategori ni tillhör. Det går endast att ansöka bidragen inom en av kategorierna.

Föreningsbidrag: Söks av fritidsföreningar, idrottsföreningar och kulturföreningar.

Sydnärkebidrag: Söks av föreningar i sydnärke som bedriver verksamhet för personer med funktionsvariationer och har verksamhet i minst två av de fyra sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå.