Föreningsregister

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som trädde i kraft i maj 2018 har vi temporärt plockat bort vårt föreningsregister. Detta då registret innehåller väldigt mycket personuppgifter.

Kultur- och fritidsnämnden behandlar personuppgifter främst för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse men även för att kunna fullgöra avtal med dig som medborgare. Det handlar till exempel om att hantera bokningar av våra idrottshallar och campingplatser, handlägga ansökningar, arrangera olika typer av aktiviteter och låna ut böcker. Nämnden hanterar namn, adress, personnummer, telefonnummer, organisationsnummer, e-post och telefonnummer.