Föreningsregister

Höst

Kultur- och fritidsnämnden behandlar personuppgifter främst för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse men även för att kunna fullgöra avtal med dig som medborgare.

Det handlar till exempel om att:

 • hantera bokningar av våra idrottshallar och campingplatser
 • handlägga ansökningar
 • arrangera olika typer av aktiviteter
 • låna ut böcker.

Nämnden hanterar:

 • namn
 • adress
 • personnummer
 • telefonnummer
 • organisationsnummer
 • e-post
 • telefonnummer