Ungdomsledarstipendium

Känner du någon som bör uppmärksammas för sina insatser som ideell ledare och som engagerar sig för ungdomars föreningsaktiviteter?

Barn som spelar fotboll.

Kumla kommun delar årligen ut två ungdomsledarstipendier. Ett till ledare under 25 år och ett till ledare över 25 år.  Genom stipendierna uppmärksammas ledare som engagerar sig ideellt för ungdomars föreningsaktiviteter.

Stipendiesummorna är 4 000 kronor för ledare till och med 25 år och 8 000 kronor för ledare över 25 år. Ibland väljer Kultur- och fritidsnämnden att tilldela flera personer stipendier inom samma kategori, stipendiesumman delas då lika mellan dessa personer.

Riktlinjer

  • Kumla kommuns ungdomsledarstipendium tillfaller ungdomsledare som bedriver ungdomsverksamhet inom Kumla kommun. Ledaren ska vara knuten till en inom kultur- och fritidsförvaltningen godkänd bidragsberättigad ungdomsförening.
  • Stipendiaterna utses årligen av kultur- och fritidsnämnden efter förslag och motivering från föreningarna.
  • Stipendiaterna uppvaktas och inbjuds därefter till kommunfullmäktiges middag i december.

Nominering

För att nominera en ledare använder ni e-tjänsten Nominera till ungdomsledarstipendium, se länk nedan.

Vi vill ha er nominering senast 16 september.