Lovverksamhet

Inför varje vinter-, sommar- höst- och jullov samlar vi de aktiviteter som sker på loven i ett digitalt program på visitkumla.se

Pennor och penslar

Lovprogrammet tas fram av Kumla kommun i samarbete med föreningar, studieorganisationer och andra aktörer som vill bidra till att barn och ungdomar i Kumla kommun erbjuds ett rikt utbud av aktiviteter under skolloven. 

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta Ung fritid på
E-post: ungfritid@kumla.se
Telefon: 019-58 86 87