Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Idrottsplakett

Kumla kommun delar årligen ut idrottsplaketter för idrottsprestationer utförda av medlemmar som representerar godkänd ungdomsförening med säte i Kumla kommun.

Volleybollspelare håller en volleyboll.

Riktlinjer

  • För att tilldelas plakett för utövare under 25 år krävs minst en tredjeplats i ett svenskt eller större mästerskap.
  • För att tilldelas plakett för utövare över 25 år krävs minst en förstaplats i ett svenskt eller större mästerskap.
  • Mästerskapen ska vara sanktionerade av Riksidrottsförbundet.
  • Plaketten avser idrottsprestation utförd året innan.
  • Prestationen kan avse både individuell prestation och prestation utförd av ett lag. Vid lagprestation får varje deltagare en plakett. Prestationen är inte bunden till någon särskild åldersklass. Plaketten finns i en valör med gravyren på baksidan. Vid flera prestationer under samma år, samlas allt på en plakett.
  • Uppgifter om utförda idrottsprestationer ska lämnas av berörd förening till kultur- och fritidsförvaltningen genom nedan e-tjänst.

Vi vill ha er ansökan senast den 8 mars.

Uppvaktning

Pristagarna uppvaktas med ett gratulationsbrev från kultur‐ och fritidsnämnden och utdelning av plaketterna sker i samband med valborgsmässofirandet den
30 april i Djupadalsparken.