Idrottsplakett

Kumla kommun delar årligen ut idrottsplaketter för idrottsprestationer utförda av medlemmar som representerar godkänd ungdomsförening med säte i Kumla kommun.

Volleybollspelare håller en volleyboll.

Riktlinjer

  • För att tilldelas plakett för utövare under 25 år krävs minst en tredjeplats i ett svenskt eller större mästerskap.
  • För att tilldelas plakett för utövare över 25 år krävs minst en förstaplats i ett svenskt eller större mästerskap.
  • Mästerskapen ska vara sanktionerade av Riksidrottsförbundet.
  • Plaketten avser idrottsprestation utförd året innan.
  • Prestationen kan avse både individuell prestation och prestation utförd av ett lag. Vid lagprestation får varje deltagare en plakett. Prestationen är inte bunden till någon särskild åldersklass. Plaketten finns i en valör med gravyren på baksidan. Vid flera prestationer under samma år, samlas allt på en plakett.
  • Uppgifter om utförda idrottsprestationer ska lämnas av berörd förening till kultur- och fritidsförvaltningen genom nedan e-tjänst

Ansökan

För att ansöka om idrottsplakett använder ni e-tjänsten Ansöka om idrottsplakett, se länk nedan.

Vi vill ha er ansökan senast den 28 februari.

Uppvaktning

Pristagarna uppvaktas med ett gratulationsbrev från kultur‐ och fritidsnämnden och utdelning av plaketterna sker i samband med valborgsmässofirandet den
30 april i Kumla stadspark.