Sydnärkebidrag

Syfte med sydnärkebidraget är att:

 • Stödja föreningarnas strävan för full delaktighet och jämlikhet i samhället.
 • Möjliggöra för föreningarna att verka för samhällsförändringar i syfte att förbättra levnadsvillkoren för föreningens medlemmar.
 • Stödja opinionsbildning och kunskapsbildning för ökad förståelse.
 • Stödja föreningarnas aktiviteter för barn, ungdomar och deras familjer samt vuxna enskilt eller i grupp.
 • Främja kommunikationen mellan kommunerna och föreningarna
 

Ansökan görs via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ska vara Kumla kommun tillhanda senast den 1 maj före det år som bidraget utbetalas. Bidraget söks för verksamhet som genomförts under föregående år.

Vem är bidragsberättigad?

Föreningar i sydnärke som bedriver verksamhet för personer med funktionsvariationer.

Krav

 
 • Föreningen ska bedriva verksamhet i minst två av de fyra sydnärkekommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla eller Laxå. Föreningens säte ska ligga i någon av dessa kommuner.
 • Föreningen ska tillhöra en riksorganisation. Saknas riksorganisation kan undantag beviljas.
 • Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna demokratiska principer och vara öppen för alla som önskar stödja föreningens ändamål och syfte.
 • Föreningen ska ha en egen ekonomi som innefattar medlemsavgifter.
 • Föreningen är skyldig att uppge om bidrag erhålls från andra bidragsgivare.
 • Föreningen ska ha organisationsnummer och ett bank- eller plusgiro.
 • Felaktiga uppgifter kan innebära att föreningen nekas bidrag.

Följande handlingar ska bifogas digitalt med ansökan

 • Verksamhetsberättelse för föregående år
 • Ekonomisk redovisning för föregående år
 • Årsmötesprotokoll för innevarande år
 • Medlemsregister
 • Stadgar (För föreningar som inte tidigare lämnat in dessa.)
 • I ansökan ska framgå kostnader för lokal, personal, utbildningsinsatser och informationsinsatser

Ansökan

Ansökan görs via följande e-tjänst:
Sydnärkebidrag - Kumla kommun Länk till annan webbplats.

Ansökan ska vara Kumla kommun tillhanda senast den 1 maj före det år som bidraget utbetalas. Bidraget söks för verksamhet som genomförts under föregående år.