Sök tillstånd för en åtgärd

Det kan krävas olika tillstånd beroende på vilken åtgärd du har tänkt göra. Här kan du klicka vidare till de olika tillstånden som bygglovsenheten hanterar.

Bilden visar en ritning med pennor och ett hus i 3d-modell