Sök tillstånd för en åtgärd

Det kan krävas olika tillstånd beroende på vilken åtgärd du har tänkt göra. Här kan du klicka vidare till de olika tillstånden som bygglovsenheten hanterar.

Bilden visar en ritning med pennor och ett hus i 3d-modell

Exempel, riktlinje och checklistor

Här hittar du exempel, riktlinjer, exempelmallar och checklistor som kan vara bra att känna till vid ansökan av en åtgärd.

Illustration av ett hus

Sök strandskyddsdispens

Om du vill bygga i strandnära läge begöver du ha strandskyddsdispens. Här kan du läsa mer om hur du söker tillstånd för strandskyddsdispens.