Jag har ett pågående ärende

Här hittar du olika e-tjänster för dig som har ett pågående ärende om ett tillstånd enligt plan- och bygglagen. När du loggar in i vår e-tjänster behöver du ha e-legitimation.

Gå in i ditt ärende

Du som har gjort en ansökan kan gå in i ärendet för att se handlingar och hur ditt ärende ligger till.

Logga in i mina byggärenden här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Komplettera ditt ärende

Du som har gjort en ansökan och fått ett föreläggande om komplettering ska logga in i ditt ärende för att lämna in kompletteringen. Du som är kontrollansvarig kan också använda denna e-tjänst.

Komplettera ditt ärende i e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av beslut i dina ärenden

När du har fått ett beslut i ditt ärende ska du gå in och läsa vad som står i beslutet. Du som är kontrollansvarig kan också använda denna e-tjänst.

Läs ditt beslut e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begäran om startbesked

När du har fått ett beslut om lov behöver du i vissa fall komplettera med handlingar för att få ett startbesked.

Här kan du lämna in handlingar för att begära startbesked. Länk till annan webbplats.

Beställ kartor och mätuppdrag

I vissa ärenden om bygglov behöver du en så kallad nybyggnadskarta.

Efter att du har fått startbesked i ett ärende kan du behöva ta ut kommunens mättekniker på byggarbetsplatsen för att de ska mäta in vart nybyggnaden hamnar. Det framgår i ditt bygglovsbeslut om du behöver en utsättning. Då behöver du beställa utsättning från kommunen.

Här kan du beställa en nybyggnadskarta eller beställa utsättning. Länk till annan webbplats.

Ansök om att få slutbesked

När arbetet är klart behöver du ett slutbesked innan du får ta byggnaden i bruk. Här skickar du in din ansökan om slutbesked. Du som är kontrollansvarig kan också använda denna e-tjänst.

Ansök om slutbesked i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Skicka ett meddelande till din handläggare

Här kan du ta upp en fråga med din handläggare.

Om du vill skicka nya dokument ska du i stället använda tjänsten för att komplettera byggärende. Du som är kontrollansvarig kan också använda denna e-tjänst.

Skicka ett meddelande till din handläggare i e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.