Ta del av handling eller lämna synpunkter

Ibland skickar kommunen ut ett vykort till dig med uppmaning om att yttra dig över en byggnadsåtgärd som en granne eller närliggande fastighet vill göra. Alltid när din granne har fått bygglov ska kommunen skicka ett vykort och tala om det.

Rätt att yttra dig - när gäller det?

Alla grannar, så kallade rågrannar, som angränsar till den fastighet där åtgärden vidtas, eller som på annat sätt kan bli berörda skickar kommunen ut ett vykort till. Det är dock inte alltid som kommunen gör detta, utan enbart om en åtgärd strider mot detaljplanen i ett visst område. Kommunen skickar också ut vykort vid vissa byggnadsåtgärder utanför detaljplanelagt område, till exempel om någon vill bygga ett nytt hus.

Här kan du som granne lämna svar över en åtgärd. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut om byggärende hos din granne

Om din granne har fått ett beslut om bygglov eller förhandsbesked skickar kommunen ut ett vykort som talar om detta. Du har då möjlighet att ta del av beslutet. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklara det, läs mer här.

Här kan du ta del av ett beslut hos din granne. Länk till annan webbplats.

Ta del av annan ritning eller handling

Om du vill ta del av en ritning på din egen fastighet, kan du kontakta kommunen för att få dem. Mejla servicecenter@kumla.se för att få hjälp att få ut din handling. Ange vilka rintingar du vill ha samt adress eller fastighetsbeteckning för att få snabb hjälp.