Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Hushållet

Det är extra viktigt att sortera farligt avfall, som kan ha stor påverkan på vår natur.

Bild på en glödlampa

Till återvinningscentralen i Kvarntorp

Farligt avfall lämnas på återvinningscentralen i Kvarntorp.

Farligt avfall ska förvaras i täta förslutna förpackningar, helst i originalförpackningen. Om denna saknas ska förpackningen märkas med innehållets namn. Vid tveksamhet, kontakta gärna personalen vid återvinningscentralen.

Exempel på farligt avfall:

 • oljor
 • lösningsmedel
 • färg
 • lim
 • bekämpningsmedel
 • syror
 • kemikalier
 • glödlampor och lysrör
 • kvicksilvertermometer
 • sprayburkar
 • matolja

Olja lämnas i max 5-litersdunkar. Har du större kärl räknas det som hantering från en verksamhet och då debiteras du enligt den taxan.

Matolja/fettinsamling

För att minska avloppsstopp i era ledningar och i de ledningar som VA-verket ansvarar för så kan man använda en så kallad miljötratt. Tratten fäster du på en PET-flaska och när flaskan är full så flyttar du över tratten till en ny flaska.

Miljötratten kan du hämta i servicecenter eller på återvinningscentralen. Flaskan lämnar du sedan till Återvinningscentralen i Kvarntorp.