Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Hushållet

Det är extra viktigt att sortera farligt avfall, som kan ha stor påverkan på vår natur.

Bild på en glödlampa

Till återvinningscentralen i Kvarntorp

Farligt avfall lämnas på återvinningscentralen i Kvarntorp.

Farligt avfall ska förvaras i täta förslutna förpackningar, helst i originalförpackningen. Om denna saknas ska förpackningen märkas med innehållets namn. Vid tveksamhet, kontakta gärna personalen vid återvinningscentralen.

Exempel på farligt avfall:

 • oljor
 • lösningsmedel
 • färg
 • lim
 • bekämpningsmedel
 • syror
 • kemikalier
 • glödlampor och lysrör
 • kvicksilvertermometer
 • sprayburkar
 • matolja

Olja lämnas i max 5-litersdunkar. Har du större kärl räknas det som hantering från en verksamhet och då debiteras du enligt den taxan.

Matolja/fettinsamling

För att minska avloppsstopp i era ledningar och i de ledningar som VA-verket ansvarar för så kan man använda en så kallad miljötratt. Tratten fäster du på en PET-flaska och när flaskan är full så flyttar du över tratten till en ny flaska.

Miljötratten kan du hämta i servicecenter eller på återvinningscentralen. Flaskan lämnar du sedan till Återvinningscentralen i Kvarntorp.