Internationellt arbete

Kumla kommun har idag flera internationella samarbeten, bland annat med våra vänorter i Norden men också genom skolutbyten med Indien och Kina.

Norge, Sverige och Finlands flaggor på flaggstänger utanför stadshuset.

Kumla kommun samarbetar på olika sätt med kommuner och städer från andra länder. Syftet är att möta människor med liknande utmaningar och utbyta erfarenheter.

Våra vänorter

Sibbo

Sibbo är en av Finlands tvåspråkiga kommuner och ligger strax öster om huvudstaden Helsingfors. Kommunen har cirka 19 400 invånare och här finner du bland annat vidsträckta skogsområden och ett kustlandskap med skärgård.

Frederikssund

Frederikssund är en kommun med cirka 44 000 invånare och ligger 40 km nordväst om Köpenhamn. Frederikssund är bland annat känt för sitt årliga vikingaspel.

Aurskog-Höland

Den glesbygdsbetonade vänorten Aurskog-Höland har cirka 15 900 invånare och är belägen nära norsksvenska gränsen 50 km från Oslo. Kommunen har ett vackert sjölandskap och är en miljöinriktad kommun.

Regler för vänortssamarbeten

Vänortsutbyte sker oftast mellan kommunala förvaltningar, skolor och föreningar. Det är ett bra sätt att ta del av andras erfarenheter, utbyta idéer och diskutera gemensamma problem. Vänortsamarbetet ger kommunen en chans att vidga vyerna och utöka kunskaperna om andra länder.

Ibland kan kommunen dela ut vissa bidrag vid besök i någon av Kumlas vänorter. Här nedanför kan du läsa mer om vad som gäller för dessa bidrag.