Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Regionalt arbete

Partnerskap för sociala innovationer

Är det din idé som kommer att förändra framtiden?Har du idéer om hur olika samhällsutmaningar kan hanteras på ett bättre sätt? Har du förslag till nya lösningar som inte har funnits tidigare? Du kanske har en idé om hur landsbygden kan utvecklas eller hur demokratin i Kumla kan förstärkas? Du kanske har en idé om hur föreningar kan jobba tillsammans på ett nytt sätt, hur vi kan jobba med integrationsfrågor på ett nytt sätt eller en idé om ett nytt socialt företag?
 
Vi kan erbjuda rådgivning och stöd i hur du kommer vidare med din idé och vill gärna komma i kontakt med dig.

Om Partnerskap för sociala innovationer

Kumla kommun deltar aktivt i ett regionalt samarbete som heter Partnerskapet för sociala innovationer. Här ingår flera andra kommuner i länet tillsammans med Länsstyrelsen Örebro, Region Örebro län och Örebro universitet. I partnerskapet ingår också bland annat Arbetarnas Bildningsförbund, Coompanion, Stiftelsen Activa, Stiftelsen Cesam, Studieförbundet Vuxenskolan, Örebro läns bildningsförbund och Örebro läns Idrottsförbund.
 
Du kan läsa mer på Partnerskap för sociala innovationsers hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakta oss!

Hör av dig till Partnerskapets kontaktperson i Kumla:

Sune Valegren näringslivsutvecklare
Telefon 019-58 81 16,
E-post sune.valegren@kumla.se

eller till någon av Partnerskapets övriga representanter:
 
Anders Bro, Region Örebro län. E-post: anders.bro@regionorebrolan.se
Mona Hedfeldt, Region Örebro län. E-post: mona.hedfeldt@regionorebrolan.se
Anders Johansson, Coompanion. E-post: anders.johansson@coompanion.se
Margareta Johansson, Örebro läns Idrottsförbund. E-post: margareta.johansson@orebro.rf.se)
Örjan Samuelsson, Stiftelsen Activa. E-post: orjan.samuelsson@s-activa.se

Vad är en social innovation?

En social innovation är en ny lösning på ett socialt eller samhälleligt problem. En social innovation ger samhällsnyttiga lösningar som är bra för individer och för samhälle. Lösningarna kan se väldigt olika ut och det finns flera exempel på sådana innovationer i vår omvärld, t.ex. IT-guide (www.it-guide.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster), Skjutsgruppen (www.skjutsgruppen.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster), Eksam (www.eksam.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster), MatteCentrum (www.mattecentrum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och många fler.


Business Region Örebro (BRO)

Allt fler människor kommer till Örebroregionen för att arbeta, göra affärer, handla, äta och uppleva. Många stannar kvar. Visst finns det anledningar till detta. Vi har mycket att erbjuda. Med grunden i en stark tradition och kultur av entreprenörskap, innovationer och utveckling utvecklar människor i dagens Örebroregion nya idéer som skapar en mångfald av möjligheter.

Business Region Örebro är ett partnerskap mellan elva kommuner i Örebro län; Askersund, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Region Örebro län är ägare.
 
Business Region Örebro hanterar näringslivsfrågor och skapar tillväxt genom att fler företag startar, etablerar sig och växer i regionen.
 
Sedan 1 januari 2015 är Business Region Örebro en reguljär verksamhet.
Verksamheten är fokuserad på fem insatsområden:

  • Investering och etablering
  • Kommunservice
  • Kompetensförsörjning
  • Näringslivsfrämjande utvecklingsarbete
  • Entreprenörskap, nyföretagande och innovationer.