Tillstånd och regler

Vill du ha uteservering till din restaurang måste du söka tillstånd. Nedan finns information hur du ska gå till väga.

När behöver jag tillstånd?

För att använda allmän/offentlig plats till något annat än vad de är gjorda för, krävs normalt tillstånd av polismyndigheten. Allmän/offentlig plats innefattar gator, vägar, torg och andra platser som är allmänna i kommunens detaljplaner. 

Du behöver till exempel tillstånd för uteserveringar, trottoarpratare, affischering, gatuförsäljning (ej torghandel), byggnadsställningar, evenemang med mera.

Du ansöker om tillstånd hos Polismyndigheten i Örebro, tillståndsenheten.

Innan polisen ger tillstånd ska kommunen yttra sig över ansökan. Polisen kan inte ge tillstånd till en ansökan om kommunen avstyrker den. Polisen kan däremot avstyrka ett ärende även om kommunen har gett sitt  medgivande.

Eftersom det kostar att ansöka om tillstånd hos polisen, kan det vara bra att kontakta Kumla kommuns tekniska kontor för ett förhandsbesked, innan du skickar in din ansökan till polisen.