Parker och grönområden

I Kumla finns ett 40-tal parker och grönområden för välbefinnande, estetik, vardagsfritid, hälsa och rekreation.

Purpurfärgade vildblommor vid sjöparken.

Vad vore en stad utan parker och grönområden? Att ha gröna miljöer omkring sig främjar välbefinnandet och hälsan på många sätt. Det minskar stress och bidrar till snabbare läkning, ger utrymme för lek, umgänge, motion, bjuder på skönhet och årstidsvariation, reducerar buller, renar luften, producerar syre, reglerar temperatur och mycket, mycket annat.

I Kumla finns ett 40-tal parker och grönområden att besöka. Här på hemsidan finns några av de mest välbesökta beskrivna.

Varje år pryds Kumla av säsongsplanteringar i krukor av vårlök, sommarblommor och höstfägring på utvalda platser där många kan njuta av dem.

Vi arbetar just nu med att ställa om från ettåriga säsongsväxter i markplanteringar till planteringar med perenner som erbjuder blomning år efter år och dessutom bjuder på vackra fröställningar och vintersiluetter under perioder där dessa ytor annars skulle stått tomma. På detta vis blir vi miljövänligare, bidrar med mat och skydd för insekter och fåglar samt mer kostnadseffektiva.

Det finns över 7000 gatu- och parkträd i kommunen, såväl ansade alléträd som friväxande parkträd. På ett par ställen till exempel Sörbyvägen, Vattugatan och Västra Drottninggatan beskärs lindarna vart tredje år för att behålla en viss form.

Mellan 2018-2020 pågår ett projekt att inventera våra gatu- och parkträd för att säkerställa att vi har en god spridning av arter och ålder, samt att träden mår bra och är friska och säkra.