Parker och grönområden

I Kumla finns ett 40-tal parker och grönområden för vardagsrekreation, lek och utsmyckning. De bidrar till att göra Kumla till en grön och blomstrande kommun.

Purpurfärgade vildblommor vid sjöparken.

Vad vore en stad utan parker och grönområden? Att ha gröna miljöer omkring sig främjar välbefinnandet och hälsan på många sätt. Det minskar stress och bidrar till snabbare läkning, ger utrymme för lek, umgänge, motion, bjuder på skönhet och årstidsvariation, reducerar buller, renar luften, producerar syre, reglerar temperatur och mycket, mycket annat.

I Kumla finns ett 40-tal parker och grönområden att besöka. Här på hemsidan finns några av de mest välbesökta beskrivna. Inte minst vill vi lyfta fram Kumla stadspark bestående av den äldre Djupadalsparken och den nyare Sjöparken. Hit lockas besökare både från närområdet och långväga besökare. Stadsparken utvecklas hela tiden med nya planteringar och utrustning.

Varje år pryds Kumla av säsongsplanteringar i krukor av vårlök, sommarblommor och höstfägring på utvalda platser där många kan njuta av dem.

I Kumla är vi stolta över vårt trädbestånd och värnar om trädens utveckling och bevarande. Under 2018-2022 har vi inventerat över 4400 gatu- och parkträd i kommunen för att säkerställa att vi har en god spridning av arter och ålder, samt att träden mår bra och är friska och säkra. Du kan läsa mer om vårt trädbestånd här på hemsidan.