Serpentindammarna

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Norra delen av Serpentindammarna. Foto: Per Karlsson Linderum.

Norra delen av Serpentindammarna. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Grund sjö.

Biotop: Reningsdammar och sumpskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Högt.

Motivering av naturvärdesklass: Artrik häckfågelfauna med många rödlistade eller lokalt ovanliga fågelarter.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Smådopping, tofsvipa, drillsnäppa, kungsfiskare, mindre hackspett, spillkråka, gröngöling, kråka, entita, grönsångare, trastsångare, rörsångare, stare, björktrast, rödvingetrast, buskskvätta, gulsparv och sävsparv.

Övriga arter: Tuvmyrepiga, fuktbaggen Telmatophilus typhae, trädgårdsvivel, stor sävfluga, borrflugan Tephritis ruralis, ängsskinnbaggen Bryocoris pteridis, florsländan Micromus variegatus, vinterflickslända, tidig mosaikslända, grågås, vattenrall, mindre strandpipare, brun kärrhök, skäggmes, stjärtmes och gransångare.

Beskrivning: Reningsdammar norr om Kvarntorpshögen omgivna av vass och i östra delen sumplövskog. Artrik fågelfauna med många rödlistade eller lokalt ovanliga fågelarter. Anges som ängsmark på häradskartan.

Läs mer om Serpentindammarna på kommunens hemsida härlänk till annan webbplats.

Övrig information: Objektet utgör LstT Naturvårdsprogram: 81:17, läs mer härlänk till annan webbplats.

Skogen i östra delen ingår i Skogsstyrelsens SKS Sumpskogar: 18,00, läs mer härlänk till annan webbplats.

Areal: -