Serpentindammarna

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Norra delen av Serpentindammarna. Foto: Per Karlsson Linderum.

Norra delen av Serpentindammarna. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Grund sjö.

Biotop: Reningsdammar och sumpskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Högt.

Motivering av naturvärdesklass: Artrik häckfågelfauna med många rödlistade eller lokalt ovanliga fågelarter.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Smådopping, tofsvipa, drillsnäppa, kungsfiskare, mindre hackspett, spillkråka, gröngöling, kråka, entita, grönsångare, trastsångare, rörsångare, stare, björktrast, rödvingetrast, buskskvätta, gulsparv och sävsparv.

Övriga arter: Tuvmyrepiga, fuktbaggen Telmatophilus typhae, trädgårdsvivel, stor sävfluga, borrflugan Tephritis ruralis, ängsskinnbaggen Bryocoris pteridis, florsländan Micromus variegatus, vinterflickslända, tidig mosaikslända, grågås, vattenrall, mindre strandpipare, brun kärrhök, skäggmes, stjärtmes och gransångare.

Beskrivning: Reningsdammar norr om Kvarntorpshögen omgivna av vass och i östra delen sumplövskog. Artrik fågelfauna med många rödlistade eller lokalt ovanliga fågelarter. Anges som ängsmark på häradskartan.

Läs mer om Serpentindammarna på kommunens hemsida här Länk till annan webbplats..

Övrig information: Objektet utgör LstT Naturvårdsprogram: 81:17, läs mer här Länk till annan webbplats..

Skogen i östra delen ingår i Skogsstyrelsens SKS Sumpskogar: 18,00, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -