Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Sannahed, tallskog V om

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Stigar och leder i tallskogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Stigar och leder i tallskogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Tallskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Del av viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Svartvit flugsnappare, grönsångare, stare, björktrast, gullviva.

Övriga arter: -

Beskrivning: Tallskog med visst inslag av lövträd och enstaka äldre granar och lärkträd. Bitvis inslag av död ved. Många olovliga komposter intill villaområdet och förekomst av flertalet främmande arter, bland annat kaprifol, vintergröna och fänrikshjärta. Anges som hedmark på häradskartan.

Övrig information: Kulturlämningar i objektets centrala delar, läs mer härlänk till annan webbplats och härlänk till annan webbplats.

Areal: -