Ralaån (inklusive ån NO om Blacksta)

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ralaån lite öster om bron på vägen till Sannahed. Foto: Per Karlsson Linderum.

Ralaån lite öster om bron på vägen till Sannahed. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Vattendrag.

Biotop: Å.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Viktig limnisk spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Utter och sävsparv.

Övriga arter: -

Beskrivning: Delvis meandrande vattendrag omgivet av intensivt brukad åkermark. Viktig limnisk spridningskorridor. Följer ungefär samma sträckning som på häradskartan, men med färre meandringar.

Övrig information: Ingår delvis i NV VicNatur Vattenskyddsområde: 2013414, mer information här Länk till annan webbplats..

Areal: