Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Byregister

Sammanställningar av uppgifter ur Samzeliussamlingen. Förutom sammanställningarna finns även länkar till de bykartor som förekommer i samlingen.

Baggetorp, Baggetorp 1630

Baggetorp

 

Björka, laurens i birkom 1385

Karta, 1637länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1757länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1811länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1856länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr. 1 Norrgården

Nr. 2 Boställsgården

Nr. 3 Sörgården

Nr. 4 Nästsörgården

 

Blacksta, Nisse j Blaxtum 1415

Karta 1752länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1765länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enskifte 1814länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1850länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Norrgården

Nr 2 Västergården

Nr 3 Gästgivaregården

 

Brånsta, gwdhmunder ij bronastum 1381

Karta 1708länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1738länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Storskifte 1765länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1798länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1851länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 2 Nästsörgården

Nr 3 Norrgården

Nr 4 Norrgården

 

Byrsta, ij byristum 1365

Storskifte 1770länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1787länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1814länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1842länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Mellangården

Nr 2 Norrgården

Nr 2 Norrgården 1868-1887

Nr 3 Sörgården

Nr 3 Sörgården 1881-1887

Nr 4 Svensgården

Nr 4 Svensgården 1868-1887

 

Byrstatorp, ij thorpeno 1365

Laga skifte 1843länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1

Nr 2

 

Bysta, joon i byastadh

Bysta

 

Dammsätter, Damsätter 1660

Karta 1837länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dammsätter

 

Dyningeberg, torgils j dynindabergh 1427

Karta 1806länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1837länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dyningeberg

Dyningeberg 1849-1887

 

Ekeby, anunder j ekebj 1381

Karta 1764länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1781länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 2 Hindersgården

Nr 3 Skomakaregården

Nr 4 Norrgården

Nr 5 Carlsgården

 

Ekenäs, peder i eckenes 1507?

Ekenäs

 

Folkatorp, mons i folkatorp 1526

Karta 1701länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1801länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1849länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkatorp

Folkatorp 1850-1887

 

Fylsta, Elewer i Fylixstum 1415

Karta 1765länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1852länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Norrgården

Nr 2 Mellangården

Nr 3 Sörgården

 

Gränby, clemith j graenby 1426

Karta 1766länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1855länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Norrgården

Nr 2 Sörgården

 

Hagaby, de...haghaby 1381

Karta 1700länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1849länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1850länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 2 Norrgården

 

Hjortsberga, ij Hyiorsberghe 1405

Karta 1699länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1780länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1819länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Storgården

Nr 2 Norrgården

Nr 3 Sörgården

Nr 4 Frälsegården

 

Hynneberg, ij Hindhaberghe 1405

Karta 1647länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1794länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enskifte 1817länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1855länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hynneberg

 

Hälgholmen, ..paedersson i holholm 1521

Karta 1701länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1793länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1847länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hälgholmen

 

Hällabrottet

Karta 1782länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1831länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hällabrottet

Tripphult eller Hällabrottet

 

Hässleberg

Laga skifte 1850länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Hörsta, in Hiorstum 1307

Karta 1696länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1765länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1800länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1846länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hörsta

Nr 1 Norr-gården

Nr 2 Näst-Norrgården

Nr 3 Mellangården

Nr 4 Näst-Sörgården

Nr 5 Sörgården

 

Joglunda, Hiwglwunda 1583

Joglunda

 

Järsjö, i iaerizloo1442?

Karta 1765länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Storskifte 1822länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1850länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 2 Jönsgården

Nr 3 Norrgården

Nr 4 Rusthållaregården

 

Kila, kila 1473

Kila

 

Kumla, Sigge i Komblom 1415

Karta 1699länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Storskifte 1763länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1766länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1854länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Oppegården

Nr 2 Olsgården

Nr 3 Smedsgården

Nr 4 Länsmansgården

Nr 5 Östergården

Nr 5 Östergården 1856-1887

Nr 6 Flinkagården

 

Kumla stationssamhälle

Karta 1887länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plan 1894länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kyrkofallet, Kiörkiofallet 1660

Karta 1770länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1780länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1851länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kyrkofallet

Kyrkofallet 1856-1887

 

Kårstahult, Korstahwlt 1580

Karta 1826länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kårstahult

 

Kättskede, Kätzeske 1621

Karta 1846länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kättskede

 

Långgälla, j långälla 1554

Karta 1784länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1859länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Långgälla

Långgälla 1869-1887

 

Mos, Norra Birghir i Moses 1415

Karta 1784länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Frälsegården

Nr 2

Nr 3

 

Mos, Södra se ovan

Karta över skogsmarklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1771länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1803länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1852länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Oppegården

Nr 2 Västergården

Nr 3 Östergården

 

Mossby, Norra in mosebuy 1170-talet

Laga skifte 1830länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Norra Mossby

 

Mossby, Södra

Laga skifte 1850länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Södra Mossby

 

Mosjön (sjö)

Karta 1810länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Norrsätter, Nårrsätter 1660

Norrsätter

 

Rala, i Radhlo 1411

Karta 1764länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1816länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1847länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Nästsörgården

Nr 2 Norrgården

Nr 3 Sörgården

Nr 4 Nästnorrgården

Nr 5 Boställsgården

 

Rösavi, in rysawy 1385

Karta 1763länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1854länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Norrgården

Nr 2 Mellangården

Nr 3 Sörgården

 

Sannahed (excersisfält)

Karta 1815länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1849länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1860länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1860länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sanna, Norra de saandum 1307

Karta 1753länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1765länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1806länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1853länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 2 Norrgården

 

Sanna, Södra se ovan

Karta 1753länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1766länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1856länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Norrgården

Nr 2 Mellangården

Nr 3 Sörgården

 

Sickelsta, j siclastum 1415

Karta 1794länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1846länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 2 uppgift saknas

Nr 3 uppgift saknas

Nr 4 uppgift saknas

Nr 5 Norrgården

 

Skräddaretorp, skreddaretorp 1600

Skräddaretorp

 

Smedstorp, Smedstorp 1635

Smedstorp

 

Stene, j stene 1415

Karta 1779länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1858länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1859länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörjönspersgården

Nr 2 Norrjonspersgården

Nr 3 Börjelsgården

Nr 4 Larspersgården

Nr 5 Olsgården

Nr 6 Flinkagården

Nr 7 Frälsegården

 

Stocksätter, Stockesätter 1600

Karta 1670länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1800länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1805länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1862länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stocksätter

 

Storslätt, Stora Släät 1600

Storslätt

 

Sånnersta, i sandastum 1381

Karta 1779länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1779länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1855länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 2 Norrgården

Nr 3 Klasgården

Näst-Sörgården

Sörgården

 

Säbylund, ij saeby 1384 Uppgifter saknas

Karta 1804länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Sätra, i saethrom 1432

Västra Sätra

Västra och Östra Sätra

Östra Sätra

 

Sörby, ij suderbj 1381

Karta 1788länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1831länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1846länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 2 Mellangården

Nr 3 Norrgården

Nr 4 Nästsörgården

 

Torp, j torpe 1426

Nr 1

Nr 2

 

Tynninge, j tyninge 1426

Karta 1741länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1

Nr 2

Nr 1 o 2

 

Vallersta, Baldastadh 1272

Karta 1815länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1823länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1853länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Norrgården

Nr 2 Oppegården

Nr 2 Oppegården 1850-1887

Nr 3 1561-1814

Nr 4 Frälsegården

 

Vesta, Nedre ij vestum 1385

Karta 1696länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1791länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1805länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1856länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 2 Norrgården

Nr 3

 

Vesta, Övre se ovan

Karta 1696länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enskifte 1822länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Skattegården

Nr 2 Frälsehemman

Nr 3 Komministergården

 

Via, Norra j widhum 1415

Karta 1761länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1820länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Norrgården

Nr 2

Nr 3 Sörgården

Nr 4 Östergården

Nr 2, 3 och 4

 

Via, Södra se ovan

Karta 1696länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1767länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1852

Nr 1 Mellangården

Nr 2

Nr 3

 

Vikatorp, Wykatorp 1621

Vikatorp

 

Vissberga, j wiisbergh 1426

Karta 1854länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 1 Sörgården 1883-1887

Nr 2 Norrgården

Nr 3 Mellangården

 

Västerhult, Westerhult 1580

Karta 1826länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västerhult

 

Yxhult, Yxehult 1597

Karta 1780länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Södra Yxhult

Norra Yxhult

 

Åby, Västra j aby 1415

Karta 1765länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1852länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 2 Mellangården

Nr 3 Västergården

 

Åby, Östra se ovan

Laga skifte 1855länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Västergården

Nr 2

 

Åbytorp, Åbytorp 1600

Åbytorp 1603-1757

A 1850-1887

B 1850-1887

C 1850-1887

 

Älvesta, ij elwastum 1405

Karta 1786länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1791länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1860länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 2 Mellangården

Nr 3 Norrgården

 

Örsta, germunder i örixstum 1381

Karta 1751länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta 1761länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Storskifte 1826länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1852länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nr 1 Norrgården

Nr 2 Näst-Sörgården

Nr 2 Näst-Sörgården 1882-1887

Nr 3 Sörgården

Nr 4 Frälsegården