Byregister

Sammanställningar av uppgifter ur Samzeliussamlingen. Förutom sammanställningarna finns även länkar till de bykartor som förekommer i samlingen.

Baggetorp, Baggetorp 1630

Baggetorp


Björka, laurens i birkom 1385

Karta, 1637öppnas i nytt fönster

Karta 1757öppnas i nytt fönster

Karta 1811öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1856öppnas i nytt fönster

Nr. 1 Norrgården

Nr. 2 Boställsgården

Nr. 3 Sörgården

Nr. 4 Nästsörgården


Blacksta, Nisse j Blaxtum 1415

Karta 1752öppnas i nytt fönster

Karta 1765öppnas i nytt fönster

Enskifte 1814öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1850öppnas i nytt fönster

Nr 1 Norrgården

Nr 2 Västergården

Nr 3 Gästgivaregården


Brånsta, gwdhmunder ij bronastum 1381

Karta 1708öppnas i nytt fönster

Karta 1738öppnas i nytt fönster

Storskifte 1765öppnas i nytt fönster

Karta 1798öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1851öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 2 Nästsörgården

Nr 3 Norrgården

Nr 4 Norrgården


Byrsta, ij byristum 1365

Storskifte 1770öppnas i nytt fönster

Karta 1787öppnas i nytt fönster

Karta 1814öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1842öppnas i nytt fönster

Nr 1 Mellangården

Nr 2 Norrgården

Nr 2 Norrgården 1868-1887

Nr 3 Sörgården

Nr 3 Sörgården 1881-1887

Nr 4 Svensgården

Nr 4 Svensgården 1868-1887


Byrstatorp, ij thorpeno 1365

Laga skifte 1843öppnas i nytt fönster

Nr 1

Nr 2


Bysta, joon i byastadh

Bysta


Dammsätter, Damsätter 1660

Karta 1837öppnas i nytt fönster

Dammsätter


Dyningeberg, torgils j dynindabergh 1427

Karta 1806öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1837öppnas i nytt fönster

Dyningeberg

Dyningeberg 1849-1887


Ekeby, anunder j ekebj 1381

Karta 1764öppnas i nytt fönster

Karta 1781öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 2 Hindersgården

Nr 3 Skomakaregården

Nr 4 Norrgården

Nr 5 Carlsgården


Ekenäs, peder i eckenes 1507?

Ekenäs


Folkatorp, mons i folkatorp 1526

Karta 1701öppnas i nytt fönster

Karta 1801öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1849öppnas i nytt fönster

Folkatorp

Folkatorp 1850-1887


Fylsta, Elewer i Fylixstum 1415

Karta 1765öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1852öppnas i nytt fönster

Nr 1 Norrgården

Nr 2 Mellangården

Nr 3 Sörgården


Gränby, clemith j graenby 1426

Karta 1766öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1855öppnas i nytt fönster

Nr 1 Norrgården

Nr 2 Sörgården


Hagaby, de...haghaby 1381

Karta 1700öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1849öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1850öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 2 Norrgården


Hjortsberga, ij Hyiorsberghe 1405

Karta 1699öppnas i nytt fönster

Karta 1780öppnas i nytt fönster

Karta 1819öppnas i nytt fönster

Nr 1 Storgården

Nr 2 Norrgården

Nr 3 Sörgården

Nr 4 Frälsegården


Hynneberg, ij Hindhaberghe 1405

Karta 1647öppnas i nytt fönster

Karta 1794öppnas i nytt fönster

Enskifte 1817öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1855öppnas i nytt fönster

Hynneberg


Hälgholmen, ..paedersson i holholm 1521

Karta 1701öppnas i nytt fönster

Karta 1793öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1847öppnas i nytt fönster

Hälgholmen


Hällabrottet

Karta 1782öppnas i nytt fönster

Karta 1831öppnas i nytt fönster

Hällabrottet

Tripphult eller Hällabrottet


Hässleberg

Laga skifte 1850öppnas i nytt fönster


Hörsta, in Hiorstum 1307

Karta 1696öppnas i nytt fönster

Karta 1765öppnas i nytt fönster

Karta 1800öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1846öppnas i nytt fönster

Hörsta

Nr 1 Norr-gården

Nr 2 Näst-Norrgården

Nr 3 Mellangården

Nr 4 Näst-Sörgården

Nr 5 Sörgården


Joglunda, Hiwglwunda 1583

Joglunda


Järsjö, i iaerizloo1442?

Karta 1765öppnas i nytt fönster

Storskifte 1822öppnas i nytt fönster

Karta 1850öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 2 Jönsgården

Nr 3 Norrgården

Nr 4 Rusthållaregården


Kila, kila 1473

Kila


Kumla, Sigge i Komblom 1415

Karta 1699öppnas i nytt fönster

Storskifte 1763öppnas i nytt fönster

Karta 1766öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1854öppnas i nytt fönster

Nr 1 Oppegården

Nr 2 Olsgården

Nr 3 Smedsgården

Nr 4 Länsmansgården

Nr 5 Östergården

Nr 5 Östergården 1856-1887

Nr 6 Flinkagården


Kumla stationssamhälle

Karta 1887öppnas i nytt fönster

Plan 1894öppnas i nytt fönster


Kyrkofallet, Kiörkiofallet 1660

Karta 1770öppnas i nytt fönster

Karta 1780öppnas i nytt fönster

Karta 1851öppnas i nytt fönster

Kyrkofallet

Kyrkofallet 1856-1887


Kårstahult, Korstahwlt 1580

Karta 1826öppnas i nytt fönster

Kårstahult


Kättskede, Kätzeske 1621

Karta 1846öppnas i nytt fönster

Kättskede


Långgälla, j långälla 1554

Karta 1784öppnas i nytt fönster

Karta 1859öppnas i nytt fönster

Långgälla

Långgälla 1869-1887


Mos, Norra Birghir i Moses 1415

Karta 1784öppnas i nytt fönster

Nr 1 Frälsegården

Nr 2

Nr 3


Mos, Södra se ovan

Karta över skogsmarköppnas i nytt fönster

Karta 1771öppnas i nytt fönster

Karta 1803öppnas i nytt fönster

Karta 1852öppnas i nytt fönster

Nr 1 Oppegården

Nr 2 Västergården

Nr 3 Östergården


Mossby, Norra in mosebuy 1170-talet

Laga skifte 1830öppnas i nytt fönster

Norra Mossby


Mossby, Södra

Laga skifte 1850öppnas i nytt fönster

Södra Mossby


Mosjön (sjö)

Karta 1810öppnas i nytt fönster


Norrsätter, Nårrsätter 1660

Norrsätter


Rala, i Radhlo 1411

Karta 1764öppnas i nytt fönster

Karta 1816öppnas i nytt fönster

Karta 1847öppnas i nytt fönster

Nr 1 Nästsörgården

Nr 2 Norrgården

Nr 3 Sörgården

Nr 4 Nästnorrgården

Nr 5 Boställsgården


Rösavi, in rysawy 1385

Karta 1763öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1854öppnas i nytt fönster

Nr 1 Norrgården

Nr 2 Mellangården

Nr 3 Sörgården


Sannahed (excersisfält)

Karta 1815öppnas i nytt fönster

Karta 1849öppnas i nytt fönster

Karta 1860öppnas i nytt fönster

Karta 1860öppnas i nytt fönster


Sanna, Norra de saandum 1307

Karta 1753öppnas i nytt fönster

Karta 1765öppnas i nytt fönster

Karta 1806öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1853öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 2 Norrgården


Sanna, Södra se ovan

Karta 1753öppnas i nytt fönster

Karta 1766öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1856öppnas i nytt fönster

Nr 1 Norrgården

Nr 2 Mellangården

Nr 3 Sörgården


Sickelsta, j siclastum 1415

Karta 1794öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1846öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 2 uppgift saknas

Nr 3 uppgift saknas

Nr 4 uppgift saknas

Nr 5 Norrgården


Skräddaretorp, skreddaretorp 1600

Skräddaretorp


Smedstorp, Smedstorp 1635

Smedstorp


Stene, j stene 1415

Karta 1779öppnas i nytt fönster

Karta 1858öppnas i nytt fönster

Karta 1859öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörjönspersgården

Nr 2 Norrjonspersgården

Nr 3 Börjelsgården

Nr 4 Larspersgården

Nr 5 Olsgården

Nr 6 Flinkagården

Nr 7 Frälsegården


Stocksätter, Stockesätter 1600

Karta 1670öppnas i nytt fönster

Karta 1800öppnas i nytt fönster

Karta 1805öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1862öppnas i nytt fönster

Stocksätter


Storslätt, Stora Släät 1600

Storslätt


Sånnersta, i sandastum 1381

Karta 1779öppnas i nytt fönster

Karta 1779öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1855öppnas i nytt fönster

Nr 2 Norrgården

Nr 3 Klasgården

Näst-Sörgården

Sörgården


Säbylund, ij saeby 1384 Uppgifter saknas

Karta 1804öppnas i nytt fönster


Sätra, i saethrom 1432

Västra Sätra

Västra och Östra Sätra

Östra Sätra


Sörby, ij suderbj 1381

Karta 1788öppnas i nytt fönster

Karta 1831öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1846öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 2 Mellangården

Nr 3 Norrgården

Nr 4 Nästsörgården


Torp, j torpe 1426

Nr 1

Nr 2


Tynninge, j tyninge 1426

Karta 1741öppnas i nytt fönster

Nr 1

Nr 2

Nr 1 o 2


Vallersta, Baldastadh 1272

Karta 1815öppnas i nytt fönster

Karta 1823öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1853öppnas i nytt fönster

Nr 1 Norrgården

Nr 2 Oppegården

Nr 2 Oppegården 1850-1887

Nr 3 1561-1814

Nr 4 Frälsegården


Vesta, Nedre ij vestum 1385

Karta 1696öppnas i nytt fönster

Karta 1791öppnas i nytt fönster

Karta 1805öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1856öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 2 Norrgården

Nr 3


Vesta, Övre se ovan

Karta 1696öppnas i nytt fönster

Enskifte 1822öppnas i nytt fönster

Nr 1 Skattegården

Nr 2 Frälsehemman

Nr 3 Komministergården


Via, Norra j widhum 1415

Karta 1761öppnas i nytt fönster

Karta 1820öppnas i nytt fönster

Nr 1 Norrgården

Nr 2

Nr 3 Sörgården

Nr 4 Östergården

Nr 2, 3 och 4


Via, Södra se ovan

Karta 1696öppnas i nytt fönster

Karta 1767öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1852

Nr 1 Mellangården

Nr 2

Nr 3


Vikatorp, Wykatorp 1621

Vikatorp


Vissberga, j wiisbergh 1426

Karta 1854öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 1 Sörgården 1883-1887

Nr 2 Norrgården

Nr 3 Mellangården


Västerhult, Westerhult 1580

Karta 1826öppnas i nytt fönster

Västerhult


Yxhult, Yxehult 1597

Karta 1780öppnas i nytt fönster

Södra Yxhult

Norra Yxhult


Åby, Västra j aby 1415

Karta 1765öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1852öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 2 Mellangården

Nr 3 Västergården


Åby, Östra se ovan

Laga skifte 1855öppnas i nytt fönster

Nr 1 Västergården

Nr 2


Åbytorp, Åbytorp 1600

Åbytorp 1603-1757

A 1850-1887

B 1850-1887

C 1850-1887


Älvesta, ij elwastum 1405

Karta 1786öppnas i nytt fönster

Karta 1791öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1860öppnas i nytt fönster

Nr 1 Sörgården

Nr 2 Mellangården

Nr 3 Norrgården


Örsta, germunder i örixstum 1381

Karta 1751öppnas i nytt fönster

Karta 1761öppnas i nytt fönster

Storskifte 1826öppnas i nytt fönster

Laga skifte 1852öppnas i nytt fönster

Nr 1 Norrgården

Nr 2 Näst-Sörgården

Nr 2 Näst-Sörgården 1882-1887

Nr 3 Sörgården

Nr 4 Frälsegården