Hörsta 3

Hörsta Nr:3 -Mellangården-

1554 - 1566

Olof Månsson

     

1573 - 1592

Lasse / Lasse Gerdsson

     

1593 - 1597

Per Larsson

     

1599 - 1613

Lasse Persson

(Lasse Bonde)

Murarmästare

     

1614 - 1628

Jon Esbiörnsson

(Älfsb. tösen och Bosk. l..) Tionde l. 1622 Lasse Bonde.

     

1629

?

     

1630 - 1631

Öde

     

1633 - 1636

Per Persson ?

     

1637 - 1650

Dan Persson

     

1641

Öde

1/2

     

1651 - 1673

Jöns Simonsson

     

1674 - 1708

Nils Svensson +1708

Nämndeman 1698 - 1708

Sven Jönsson

(Jöns Simonssons son? )

   

1709 - 1710

Nils Svenssons Änk. Lisbet

1/2

Jon Andersson

Smed

1/4

Sven Jönsson

1/4

 

1711 - 1713

Nils Svenssons Änk. Lisbet

1/2

Jon Andersson

Smed

1/4

Sven Jönsson

1/4

 

1714 - 1715

Rytt. Nils Hörbom el.Hust. Ingeborg

1/4

Lars Persson

1/4

Jon Andersson

Smed

1/4

Sven Jönsson +1715

1/4

1716 - 1719

Rytt. Nils Hörbom el.Hust. Ingeborg

1/4

Lars Persson

1/4

Jon Andersson

Smed

1/4

Euk. Kierstin

1/4

1720 - 1729

Rytt. Nils Hörbom el.Hust. Ingeborg

1/2

Jon Andersson

Smed

1/2

   

1730 - 1739

Nils Hörbom

Ryttare

1/2

Jon Andersson

+1739

1/2

   

1745

Nils Hörbom

Ryttare

1/2

Änk. Hustru Kierstin

1/2

   

1746

Erik Ersson

Sockneskräddare

1/2

Änk. Hustru Kierstin

1/2

   

1757

Erik Ersson

1/2

Änk. Hustru Kierstin

1/2

   

1779

Erik Ersson

1/2

Pär Jonsson

1/2

   

1782

Herr Hörstadius

Mant. Commis

1/2

Pär Jonsson

1/2

   

1785

Jan Jönsson

1/2

Pär Jonsson

1/2

   

1786

Lars Pärsson

1/2

Pär Jonsson

1/2

   

1787

Com. Hörstadius

1/2 br.

Pär Jonsson

1/2

   

1788

Sven Nilsson i Husby

Nämndem.

1/2

Pär Jonsson

1/2

   

1790

Pär Jonsson

Nämndem.

1/2

Pär Jonsson

1/2

   
         

1791

Pär Jonsson

1/2

Gustaf Antonsson

1/2

   

1793

Jon Pärsson i Gården

1/2 br.

Jon Pärsson

1/2

   

1798

Jon Pärsson

1/1

     

1799

Euk. Kjärstin

1/2

Olof Larsson

1/2 ten br.

   

1800

Euk. Kjärstin

1/2

Anders Jönsson

1/2

   

1801

Euk. Kjärstin

1/2

Olof Olsson

Nämndem.1802-1807

1/2 äg.

   

1805

Nils Persson i Hagaby

1/2 br.

Olof Olsson

Nämndem. 1802-07

1/2 äg. - 42/49 år

   

1806

Nils Persson i Hagaby

1/2 br.

Olof Olsson

Nämndem. 1802-07

1/2 äg. - 42/49 år

   

1807

Nils Nilsson

1/2 br.

Unge Jon Jonsson i Rala?

1/2 äg.

   

1808

Nils Nilsson

1/2 br.

Unga Jon Jonsson i Ballersta

1/2

   

1810

Nils Nilssons änka

1/2

Jon Jonsson

1/2

   

1813

Lars Persson

1/2 äg. - 26/28 år

Jon Jonsson

1/2 äg.

   

1814

Per Jonsson

1/2 ägbr. - 24/27 år

Jon Jonsson

1/2 ägbr. - 29/27 år

   

1826

Jon Jonsson

Nämndem.1815-1825

1/1 ägbr. - 84/86

     

1831

Eric Ersson

ägbr. - 07/07

Jon Jonssons ä:a Kjerstin

ägbr. - 86

   

1835

Per Olsson

1/2 ägbr. - 97/06

Olof Jonsson

1/2 br. - 08/86

   

1836

Per Olssons ä. i Ekeby N o 3

1/2 ägbr.

Lars Jonsson

1/2 ägbr. - 12

   

1838

Per Olssons ä. i Ekeby N o 3

1/2 ägbr.

Lars Jonsson

1/2 ägbr.

   

1841

Jöns Jonsson

ägbr. - 93/82

Lars Jonsson

1/2 ägbr. - 12/15

   

1842

Jonas Jonsson

1/2 ägbr. - 22/22

Lars Jonsson

1/2 ägbr.

   

1844

Jonas Larsson i Hagaby

1/2 ägbr.

Lars Jonsson

1/2 ägbr.

   

1847

Jonas Larsson

1/2 ägbr. - 13/10

Lars Jonsson

1/2 ägbr. - 12/15

   

1850

Jonas Larsson ä.

1/2 - 13/10

Lars Jonsson

1/2 - 15

   

1858

Jonas Larsson ä.

1/2 - 13

Erik Andersson

1/2 - 12/21

   

1860

Jonas Larsson ä.

1/2 - 13/35

Er. Andersson

1/2

   

1867

Jonas Larsson ä.

1/2

Er. Andersson

1/2

   

1870 - 1880

Lars Joh. Jonsson

1/2

Er. Andersson

1/2

   

1882

Lars Joh. Jonsson

1/2 - 46

Er. Andersson

1/2

   

1887

Lars Joh. Jonsson

1/2 - 46/60

Er. Andrsson

1/2 - 12/21