Södra Mos 1

Mos Södra Nr:1 - Oppegården -

1554-1562

Olof Halvarsson
(Länsman: ?1555-59)

     

1565-1615

Halfward (?Olsson)
(Länsman: 1589-1605)

     

1616-1623

Jöns Halfwarsson

     

1626

Jöns Halfwarsson
1/2

Per Eriksson
1/2

   

1627-1628

Jöns Halfwarsson
1/2

Änkan
1/2

   

1629

Jöns Halfwarsson

Sten (Stene bruk)

   

1630

?

Olof Jönsson
(Ryttare)

   

1633-1651

Lars Svensson
2/3

Olof Jönsson
(Ryttare)

   

1653-1660

 

Hust. Elin (Ä:n)

   

1661-1668

Hans Andersson
(Ryttare)

     

1669-1677

Hans Andersson
(Ryttare)

And. Olsson

   

1678-1699

Sven Jönsson (Rytt) 1/3

And. Olsson
2/3 +
1699

   

1700-1705

Sven Jönsson (Rytt) 1/3

And. Olssons ä. Karin 1/3

Erik Andersson
(Ryttare) 1/3

 

1706-1710

Sven Jönsson (Rytt) 1/3

And. Håkansson
1/3

   

1712-1713

Jon Svensson
1/3

And. Håkansson
2/3

-

 

1714

Jon Svensson
1/3

And. Håkansson
1/3

Olof Svensson
1/3

 

1715-1740

Jon Svensson
1/3

Anders Håkansson
2/3 +
1745

   

1740

Nils Olsson
1/3

Erik Andersson
2/3

   

1757

Nils Olofsson
1/3

Erik Andersson
1/3

Anders Andersson
1/3

 

1763

Nils Olofsson
1/3

Änkan Kierstin
1/3

Anders Andersson
1/3

 

1766

Nils Olsson (Ekeby)

Änkan Kierstin
1/3

Anders Andersson
1/3

 

1769

Nils Olsson
1/3

Ä:n Kierstin Jönsdotter 1/3

Anders Andersson
1/3

 

1770

Jonas Jonsson
1/3

Ä:n Kierstin Jönsdotter 1/3

Jakob Andersson
1/3

 

1771

Jonas Jonsson
1/3

Lars Larsson
1/3

Jakob Andersson
1/3

 

1772

?Jonas Jonsson y.
1/3

?Lars Larsson
1/3

Jakob Andersson
1/3

 

1792

?Jonas Jonsson y.
1/3

?Lars Larsson
1/3

Jakob Andersson
1/3

 

1797

?Jonas Jonsson y.
1/3

?Lars Larsson
1/3

gl. Jonas Jonsson
1/3

 

1798

?Jonas Jonsson y.
1/3

?Lars Larsson
1/3

Enk. Kajsa
1/3

 

1799

?Jonas Jonsson y.
1/3

Lars Larsson
2/3

-

 

1805

Lars Larsson
1/3

Jon Jonsson
1/3

Per Andersson (Arrend.) 1/3

 

1808

Lars Larsson
1/3

Jon Jonsson
1/3

Per Andersson
(Arrend.) 1/3

 

1809

Olof Jonsson
1/3

Jon Jonsson
1/3

Per Andersson
1/3

 

1810

Hust. Ingrid Jönsdotter 1/3

Jon Jonsson
1/3

Fredr. Qvarnström
(Inspe. i Säbylund) 1/3

 

1811

Änkan Ingrid Jönsdotter 1/3

Jon Jonsson
1/3

Fredr. Qvarnström
(Inspe. i Säbylund) 1/3

 

1813

Olof Olsson
1/3

Jon Jonsson
1/3

Inspect. Qvarnström
1/3

 

1816

Olof Olsson
1/3

u. Jonas Jonsson
1/3

Inspect. Qvarnström
1/3

 

1818

Lars Persson
1/3

u. Jonas Jonsson
1/3

Inspect. Qvarnström
1/3

 

1819

Olof Olsson (Ekeby) 1/3

u. Jonas Jonsson
1/3

Catharina Kvarnström
1/3

 

1820

Olof Olsson (Ekeby) 1/3

Per Larsson
1/3

Catharina Kvarnström
1/3

 

1827

Olof Olsson
1/3

Per Larsson
1/3

Catharina Kvarnström
1/3

 

1830

Jonas Jonsson y.
1/3

Per Larssons ä.
1/3

Catharina Kvarnström
1/3

 

1831

Sv. Svensson
(Sånnersta) 1/3

?

Enkefru Kvarnström
1/3

 

1832

Sven Svensson
1/3

Lars Andersson
1/3

Enkefru Kvarnström
1/3

 

1833

Sven Svensson
1/3

Lars Anderssons hust. 1/3

Enkefru Kvarnström
1/3

 

1835

Sven Svensson
1/3

Nils Persson
1/3

Enkefru Kvarnström
1/3

 

1842

Sven Svensson
1/3

Lars Persson
1/3

Enkefru Kvarnström
1/3

 

1846

Sven Svensson
1/3

Lars Persson
1/3

Jonas Larssons ä.
(Nr:2) 1/3

 

1849

Sven Svensson
1/3

Lars Persson
1/3

Lars Jonsson (Nr:2)
1/3

 

1850

Sven Svensson
1/3

Lars Er. Larsson
1/3

Lars Jonsson (Nr:2)
1/3

 

1860

Sven Svensson
1/3

Lars Er. Larsson
1/3

Lars Jonsson (Nr:2)
1/3

 

1862

Sven Svensson
1/3

Lars Er. Larsson
1/3

Lars Jonsson (Nr:2)
1/3

 

1870

Jonas Andersson
1/3

Lars Er. Larsson
1/3

Lars Jonsson
1/3

 

1871

Jonas Andersson
1/3

Lars Er. Larsson
1/3

Lars Jonsson
1/3

 

1877

Jonas Andersson
1/3

Lars Er. Larsson
1/3

Lars Andersson
1/3

(Lars Jonsson i Sörby Nr:3)
1/3

Jon Jakobsson (Nr:2)
1/24
(Carl Persson i Vesta) 1/24

1879

Jonas Andersson
1/3

Lars Er. Larsson
1/3

Lars Andersson
7/24
(Lars Jonsson i Sörby Nr:3)
7/24

Jon Jakobsson (Nr:2)
1/24
(Carl Persson i Vesta) 1/24

1880

Jonas Andersson
1/3

Lars Er. Larsson
1/3

Lars Andersson
7/24
(Lars Jonsson i Sörby Nr:3)
7/24

?

1881

Jonas Andersson
1/3

Lars Er. Larsson
1/3

Lars Jonsson (Sörby Nr:3)
7/24
(Lars Andersson)

Karl Persson (Ö.Vesta)
(Skomakare) 1/12

1883

Jonas Andersson
1/3

Lars Er. Larsson
1/3

Lars Jonsson (Sörby Nr:3)
1/4

Karl Persson (Ö.Vesta)
(Skomakare) 1/12

1885

Jonas Andersson
1/3

Lars Er. Larsson
1/3

Lars Jonsson (Sörby Nr:3)
1/4

Karl Persson (Ö.Vesta)
(Skomakare) 1/12

1887

Jonas Andersson
1/3

Lars Er. Larsson
1/3

Lars Jonsson (Sörby Nr:3)
(Nmn) 1/4

Karl Persson (Ö.Vesta)
(Skomakare) 1/12