Kyrkofallet

Kyrkofallet

1626-1633

Lasse

Erste Eintragung ist 1626 im Boskapslängd, aber ohne "åker", 1632 ist utsäde, 1 fg Im Tiondelängd sind erst 1719 brukare angegeben

     

1639

Lasse N

       

1640-1645

Lars Persson

       

1647

Håkan Månsson

       

1648

Lasse Persson

Sold.

       

1719-1729

Bengt Olsson

       

Från och med 1730 enbart ur mantals-längderna

         

1730

Bengt Olsson

1/8

       

1857

Byrsta åboer

1/8 ägbr

       

1858

Byrsta åboer

9/80

 

Lars Andersson

- 11/08

1/80

   

1859

Byrsta åboer

9/80

 

Lars Andersson

- 11

1/80

   

1861

Byrsta åboer

28/320

Lars Andersson

6/320

Gust. Andersson

3/320

And. Persson

- 20/18

3/320

 

1864

Byrsta åboer

27/320

Lars Andersson

6/320

Gust. Andersson

3/320

And. Persson

- 20/18

3/320

Per Vilh. Karlsson

- 28/32

1/320