Åbytorp 2c

Angivet i jordeboksavskrifterna

Angivet i jordeboksavskrifterna; Brukas av Stene åboer 1762-95, ev. till 1825

1850

J. Carlsson
1/52 br

Per Larsson i Stene 1/104 br

     

1851

J. Carlsson 1/52 br

Per Larsson i Stene 1/104 br

     

1852

J. Carlsson 1/52 br

Per Larsson i Stene 1/104 br

     

1853

J. Carlsson 1/52 br

Per Larsson i Stene 1/104 br

     

1854

J. Carlsson 1/52 br

Per Larsson i Stene 1/104 br

     

1855

J. Carlsson

1/52 br

C. Persson

i Stene

1/104 br

     

1856

J. Carlsson

1/52 br

C. Persson

i Stene

1/104 br

     

1857

J. Carlsson

1/52 br

C. Persson

i Stene

1/104 br

     

1858

J. Carlsson

1/52 br

C. Persson

i Stene

1/104 br

     

1859

Lars Larsson

1/52 br

C. Persson

i Stene

1/104 br

     

1860

Carl Persson

i Stene No 7

1/104 br

Lars Larsson

i Stene No 7

1/104 br

     

1861

Carl Persson

i Stene No 7

1/104 br

Lars Larsson

i Stene No 7

1/104 br

     

1862

Carl Persson

i Stene No 7

1/104 br

Lars Larsson

i Stene No 7

1/104 br

     

1863

Carl Persson

i Stene No 7

1/104 br

Lars Larsson

i Stene No 7

1/104 br

     

1864

Carl Persson

i Stene No 7

1/52 br

Lars Larsson

på Ö. Åby äg.

1/104

Per Ersson

skomak

1/104

   

1865

Carl Persson

i Stene No 7

1/52 br

Lars Larsson

på Ö. Åby äg.

1/104

Per Ersson

skomak

1/104

   

1866

Carl Persson

i Stene No 7

1/52 br

Lars Larsson

på Ö. Åby äg.

1/104

Per Ersson

skomak

1/104

Per Larsson

1/104

 

1867

Carl Persson

i Stene No 7

1/52 br

Lars Larsson

på Ö. Åby äg.

1/104

Per Ersson

skomak

1/104

Per Larsson

1/104

 

1868

Carl Persson

i Stene No 7

1/52 br

Lars Larsson y., skom.

1/104

Per Ersson

skomak

1/104

Per Larsson

1/104

 

1869

Carl Persson

i Stene No 7

1/52 br

Lars Larsson y., skom.

1/104

Per Ersson

skomak

1/104

Per Larsson

1/104

 

1870

Carl Persson

i Stene No 7

1/52 br

Lars Larsson y., skom.

1/104

Per Ersson

skomak

1/104

Per Larsson

1/104

 

1871

Carl Persson

i Stene No 7

1/52 br

Lars Larsson y., skom.

1/104

Per Ersson

skomak

1/104

Per Larsson

- 23

1/104

 

1872

Karl Persson

1/52 br

Lars Larsson y

1/104

Per Ersson

skomak

1/104

Lars Er. Andersson

skomak

1/104 br

 

1875

Karl Persson

1/52 br

Lars Larsson y

1/104

Per Ersson

skomak

1/104

Lars Er. Andersson

skomak

1/104 br

 

1876

Karl Persson

1/52

Lars Larsson y

- 30/18

1/104

Per Ersson

skomak

1/104

Lars Er. Andersson

skomak

1/104

 

1879

Karl Persson

1/52

Lars Larsson y

1/104

Per Ersson

skomak

1/104

Lars Er. Andersson

skomak

1/104

 

1880

Karl Persson

1/52

Lars Larsson y

1/104

Per Ersson

skomak

1/104

Lars Er. Andersson

skomak

1/104

 

1881

Karl Persson

1/52

Lars Larsson y

1/104

Per Ersson

skomak

1/104

Lars Er. Andersson

skomak

1/104

 

1882

Karl Persson

1/52

Lars Larsson y

1/104

Per Ersson

skomak

1/104

Lars Er. Andersson

skomak

1/104

 

1883

Karl Persson

1/52

Lars Larsson y

1/104

Per Ersson

skomak

1/104

Lars Er. Andersson

skomak

1/104

 

1884

Karl Persson

1/52

Lars Larsson y

1/104

Per Ersson

skomak

1/104

Lars Er. Andersson

skomak

1/104

 

1885

Karl Persson

1/52

Lars Larsson y

1/104

Per Ersson

skomak

1/104

Lars Er. Andersson

skomak

1/104

 

1886

Karl Persson

- 27/23

1/52

Lars Larsson y

1/104

Per Ersson

skomak

1/104

Lars Er. Andersson

skomak

1/104

 

1887

Karl Persson

5/416

Lars Larsson y

1/104

Per Ersson

skomak., - 35/32

1/104

Lars Er. Andersson

skomak., -45/40

1/104

Lars Joh. Carlsson

- 64

3/416