Stene 5

Stene Nr:5 - Olsgården -

1554-1556

Hans Månsson

     

1560

Måns

     

1561-1566

Enkian

     

1573-1615

Måns

     

1616-?

Måns Bengtsson

     

1626

Per Skreddare och Daniel

     

1627-1628

Lasse Svensson och Daniel

     

1629

Lasse Svensson
1/2

ÖDE
1/2

   

1631

ÖDE
1/2

     

1632

Daniel

     

1633

Daniel och Lasse Larsson

     

1633-?

Lasse Larsson

     

1641

Lasse Larsson (?Pipesmed)

And. Brynelsson

   

1643-1646

Lasse Larsson

Jöns Svensson (Rytt)

   

1647-1662

Capt. Gustaf Podolini
+
1663

     

1663-1674

Corp. Johan Podolini el. Hust. Catarina

     

1675-1677

Corp. Johan Persson

     

1678-1686

Corp. Johan Persson
+
1686

Olof Nilsson

   

1687-1689

Enk. Karin

Olof Nilsson

   

1690-1694

Olof Olofsson
1/2

Jon Jonsson
1/2 +
1697

   

1695-1697

Olof Olofsson
1/2

Hust. Ingrid
1/2

   

1698

Olof Olofsson
1/2

Jon Jonssons Enka
1/2

   

1699-1701

Engelbreckt Jonsson
1/1

     

1702-1729

Jon Jonsson (Nmn:1728-39) 1/2

Engelbreckt Jonsson
1/2

   

1730-1736

-

Jon Jonsson
1/2 +
1739

Engelbräckt Jonsson
1/2

 

1738

Lars Svensson (Byrsta) 1/4

Jon Jonsson
(Nmn) 1/2

Jon Engelbräcktsson (N.Vija) 1/4

 

1739

Lars Svensson
1/4

Jon Jonsson
1/2

Nils Svensson
1/4

 

1742

Lars Svensson
1/4

Änkan Hust. Brita
1/2

Nils Svensson
1/4

 

1746

Lars Svensson
1/4

Änkan Hust. Brita
1/2

Jon Engelbräcktsson (N.Vija) +1746 1/4

 

1747

Lars Svensson
1/4

Änkan Hust. Brita
1/2

Änk. Hust. Ingeborg (N.Vija) 1/4

 

1749

Lars Svensson
1/4

gl. Olof Jonsson
1/4

Änk. Hust. Ingeborg (N.Vija) 1/4

Pär Jonsson
1/4

1751

Sven Larsson
1/4

gl. Olof Jonsson
1/4

Änk. Hust. Ingeborg (N.Vija) 1/4

Pär Jonsson
1/4

1752

Sven Larsson
1/4

gl. Olof Jonsson
1/4

Jon Jonsson
1/4

Pär Jonsson
1/4

1756

Lars Larsson

gl. Olof Jonsson
1/4

Pär Jonsson
1/4

Jon Jonsson
1/4

1757

Engelbreckt Persson
(Stene) 1/4

gl. Olof Jonsson
1/4

Pär Jonsson
1/4

Lars Jonsson
1/4

1758

Pigan Ingrid Jons-dotter

gl. Olof Jonsson
1/4

Pär Jonsson
1/4

Måns Andersson
1/4

1760

Anders Ersson (Åby) 1/4

gl. Olof Jonsson
1/4

Pär Jonsson
1/4

Måns Andersson
1/4

1763

Anders Eriksson
1/4

gl. Olof Jonsson
1/4

Pär Jonsson
1/4

Måns Andersson
1/4

1764

Lars Persson
1/4

gl. Olof Jonsson
1/4

Pär Jonsson
1/4

Måns Andersson
1/4

1766

Anders Ersson
1/4

gl. Olof Jonsson
1/4

Pär Jonsson
1/4

Måns Andersson
1/4

1775

Anders Ersson
1/4

gl. Olof Jonsson
1/4

Pär Jonsson
1/4

Änkan Kajsa Lars-dotter 1/4

1778

Anders Ersson
1/4

gl. Olof Jonsson
1/4

Pär Jonsson
1/4

Änkan Kajsa
1/4

1779

Änkan Ingri
1/4

gl. Olof Jonsson
1/4

Pär Jonsson
1/4

Änkan Kajsa
1/4

1781

Änkan Ingri
1/4

gl. Olof Jonsson
1/4

Karl Pärsson
1/4

Änkan Kajsa
1/4

1785

Änkan Ingri
1/4

Anders Svensson (Fylsta) 1/4

Karl Pärsson
1/4

Änkan Kajsa
1/4

1787

Jonas Andersson
(Nr:4) 1/4

Anders Svensson (Fylsta) 1/4

Karl Pärsson
1/4

Änkan Kajsa
1/4

1788

Jonas Andersson
(Nr:4) 1/4

Karl Pärsson
1/2

Änkan Kajsa
1/4

 

1790

Jonas Andersson
(Nr:4) 1/4

Jon Nilsson
1/4

Karl Pärsson
1/4

Änkan Kajsa
1/4

1792

Jonas Anderssons änka Brita (Nr:4) 1/4

Jon Nilsson
1/4

Karl Pärsson
1/4

Lars Månsson
1/4

1793

Olof Olsson (Nr:4)
1/4

Jon Nilsson
1/4

Karl Pärsson
1/4

Lars Månsson
1/4

1804

And. Jönsson
1/4

Jon Nilsson
1/4

Karl Pärsson
1/4

Lars Månsson
1/4

1806

Lars Larsson (Nr:6) 1/4

Jon Nilsson
1/4

Karl Pärsson
1/4

Lars Månsson
1/4

1807

Per Jonsson (Kumla) 1/4

Jon Nilsson
1/4

Karl Pärsson
1/4

Lars Månsson
1/4

1808

Per Jonsson y.
1/4

Jon Nilsson
1/4

Karl Pärsson
1/4

Lars Månsson
1/4

1810

Per Jonsson y.
1/4

Jon Nilsson
1/4

Petter Carlsson
1/4

Lars Månsson
1/4

1813

Per Jonsson
1/4

Jon Nilsson
1/4

Petter Carlsson
1/4

Lars Månsson
1/4

1814

Per Jonsson
1/2

Petter Carlsson
1/4

Lars Månsson
1/4

 

1818

Petter Jonsson (Norr) 1/2

Petter Carlsson
1/4

Jan Nilsson
1/4

 

1820

Jon Carlsson (Nmn) 1/4

Petter Carlsson
1/4

Jan Nilsson
1/4

 

1822

Jonas Carlsson
(Nmn) 1/4

Petter Carlsson
1/4

Jan Nilsson
1/4

 

1834

Per Jonsson
1/2

Per Carlsson
1/4

Jan Nilsson
1/4

 

1836

Per Jonsson
1/4

Jonas Persson y.
1/4

Per Carlsson
1/4

Jan Nilsson
1/4

1837

Carl Fr. Larsson
1/4

Lars Ersson (V.Åby) 1/4

Per Carlsson
1/4

Per Gust. Larsson (Nr:2) 1/4

1846

Carl Fr. Larsson
1/4

Lars Ersson (V.Åby) 1/4

Per Carlsson
1/4

Per Gust. Larsson
1/4

1848

Carl Fr. Larsson
1/4

Lars Ersson (V.Åby) 1/4

Per Persson
1/4

Ol. Persson
1/4

1850

Lars Larsson
1/4

Lars Larsson
1/4

Per Persson
1/4

Ol. Persson
1/4

1851

Lars Larsson ä.
1/4

Lars Larsson
1/4

Per Persson
1/4

Ol. Persson
1/4

1852

Lars Larsson ä.
1/4

Carl Er. Persson (Nr:4) Skomak. 1/4

Per Persson
1/4

Ol. Persson
1/4

1856

Lars Larsson ä.
1/4

Carl Er. Persson (Nr:4) Skomak. 1/4

Per Persson
1/4

Ol. Persson
1/4

1860-1869

Johannes Larsson ä. (Skomakare) 1/4

Carl Er. Persson (Nr:4) Skomak. 1/4

Per Persson
1/4

Ol. Persson
1/4

1870

Johannes Larsson ä. (Skomakare) 1/4

Carl Er. Persson (Nr:4) Skomak. 1/4

Per Persson
1/4

Ol. Persson
1/4

1880

Joh. Larsson
1/4

Carl Er. Persson (Nr:4) Skomak. 1/4

Per Persson
1/4

Ol. Persson
1/4

1881-1882

Joh. Larsson
1/4

Per Joh. Karlsson (Nr:4) 1/4

Per Persson
1/4

Olof Persson
1/4

1886

Joh. Larsson
1/4

Per Joh. Karlsson (Nr:4) 1/4

Per Persson
1/4

Per Joh. Olsson ä.
1/4

1887

Joh. Larsson
1/4

Per Joh. Karlsson (Nr:4) 1/4

Lars Olsson
1/4

Per Joh. Olsson ä.
1/4