Dyningeberg 1

Dynningeberg Nr

Dynningeberg Nr:1

1554-1556

Nils Mickelsson

     

1560

Nils

     

1561-1565

Nils Larsson

Hans

   

1566?

Nils (Skattebonde)

Nils (Kyrkie landb.)

   

1573?

Måns

     

1575-1576

Måns

Jöns

   

1582-1587

Måns

     

1596-1607

Sven

     

1608

Nils

     

1613

Nils

     

1614-1628

Sven

     

1629

Sven

Carl Svensson (Ryttare)

   

1632-1641

Sven Svensson

Jöns Persson (Ryttare)

   

1643-1648

Sven Svensson
+
1648

? (Jöns Persson)

   

1649-1650

Änkan Ingrid

Jöns Persson

   

1651-1657

Olof Jonsson

Jöns Persson

   

1659

brand av wådeld

     

1658-1667

Lars Nilsson (Skomakare)

Jöns Persson

   

1668-1669

Lars Nilsson (Skomakare)

Jöns Svensson

   

1670-1671

Lars Nilsson (Skomakare)

Jöns Persson
+
1671

   

1672-1684

Lars Nilsson (Skomakare)

Jon Tyresson (Nysk. Kneckt)

   

1685-1690

Lars Nilsson (Skomakare) 1/3

Nils Larsson
1/6

   

1691

Nils Nilsson (Skomakare) 1/3

Nils Larsson
1/6

   

1692-1694

Jöns Larsson
1/3

Nils Larsson
1/6

   

1695

Jöns Larsson
1/6

Nils Larsson
1/3

   

1696-1701

Jöns Larsson
1/6

Carl Larsson (Soldat) 1/6

Nils Larsson
1/6

 

1702-1706

Jöns Larsson
1/6

Bengt Persson (Smed) 1/6

Nils Larsson
1/6

 

1707-1709

Jöns Larssons ä.
1/4

Nils Larsson
1/4

   

1710-1714

Olof Bengtsson
1/4

Nils Larsson
1/4

   

1715-1717

Olof Bengtsson
1/4

Jon Persson
1/8

Nils Larsson
1/8

 

1718-1723

Sven Larsson
1/4 +
1723

Nils Larsson
1/4

   

1724-1725

Änkan Kierstin
1/4

Nils Larsson
1/4

   

1726-1729

Joh. Johansson
1/4

Jon Persson (Nils Larssons måg) 1/4

   

1730-1738

Jon Jonsson
1/4

Jon Pärsson
1/4 +
1738

   

1739

Jon Jonsson
1/4

Änkan Hustru Kjerstin
1/4

   

1740

Jon Jonsson
1/4

Per Olofsson
1/4

   

1749

Lars Bengtsson
1/4

Per Olofsson
1/4

   

1750

Lars Bengtsson
1/8 +
1757

Hans Ersson (Sånnersta) 1/8

Per Olofsson
1/4

 

1755

Jöns Larsson (Sånnersta) 1/8

Hans Ersson (Sånnersta) 1/8

Per Olofsson
1/4

 

1757

Jöns Larsson (Sånnersta) 1/8

Lars Ersson (Sånnersta) 1/8

Per Olofsson
1/4

 

1761

Jöns Larsson (Sånnersta) 1/8

Erik Hansson
1/8

Per Olofsson
1/4

 

1762

Jöns Larsson (Sånnersta) 1/8

Hans Eriksson (Sånnersta) 1/8

Per Olofsson
1/4

 

1764

Jöns Larsson (Sånnersta) 1/8

Hans Eriksson (Sånnersta) 1/8

Nils Jonsson
1/8

Per Olofsson
1/8

1765

Jöns Larsson (Sånnersta) 1/8

Erik Hansson
1/8

Nils Jonsson
1/8

Per Olofsson
1/8 +
1765

1767

Jöns Larsson (Sånnersta) 1/8

Erik Hansson
1/8

Nils Jonsson
1/4

 

1769

Jöns Larsson (Sånnersta) 1/8

Hans Ersson (Sånnersta) 1/8

Nils Jonsson
1/4

 

1782

Jöns Larsson (Sånnersta) 1/8

Erik Hansson
1/8

Nils Jonsson
1/4

 

1786

Jöns Larsson (Sånnersta) 1/8

Pär Larsson
1/8

Nils Jonsson
1/4

 

1789

Lars Jönsson
1/8

Pär Larsson
1/8

Nils Jonsson
1/4

 

1796

Lars Jonsson (Sånnersta) 1/8

Pär Larsson
1/8

Nils Jonsson
1/4 +
1797

 

1797

Lars Jonsson (Sånnersta) 1/8

Pär Larsson
1/8

Nils Nilsson
1/4

 

1799

Lars Jonsson (Sånnersta) 1/8

Pär Larsson
1/8

Anders Nilsson
1/4

 

1801

Lars Jonsson (Sånnersta) 1/8

Jon Jonsson
1/8

Anders Nilsson
1/4

 

1805

Lars Jonsson (Sånnersta) 1/8

Klas Persson
1/8

Anders Nilsson
1/4

 

1806

Lars Jonsson (Sånnersta) 1/8

Klas Persson
1/8

Anders Nilsson
1/4

 

1808

Lars Jonsson (Sånnersta) 1/8

Carl Andersson
1/8

Anders Nilsson
1/4

 

1809

Jonas Larsson
1/8

Carl Andersson
1/8

Anders Nilsson
1/4 +
1810

 

1811

Lars Jonsson (Sånnersta) 1/8

Carl Andersson
1/8

Anders Nilssons ä.
1/4

 

1812

Jon Larsson (Sånnersta) 1/8

Carl Andersson
1/8

Anders Nilssons ä.
1/4

 

1813

-

Carl Andersson
1/8

Jonas Larsson
1/4

 

1821

-

Carl Andersson
1/8

Jonas Larsson
1/4

 

1823

u. Lars Larsson (Sånnersta) 1/8

Carl Andersson
1/8

Jonas Larsson
1/4

 

1825

-

Carl Andersson
1/8

Jonas Larsson
1/4

 

1827

Sven Svensson
1/8

Carl Andersson
1/8

Jonas Larsson
1/4

 

1828

Sven Svensson
1/8

Carl Anderssons ä.
Kjerstin 1/8

Jonas Larsson
1/4

 

1830

Sergeant U. Atterling i Ekeby 1/8

Peder Jonsson
1/8

Jonas Larsson
1/4

 

1831

Sven Prallander
1/8

Peder Jonsson
1/8

Jonas Larsson
1/4

 

1833

Sven Prallander
1/8

Anders Jonsson
1/8

Jonas Larsson
1/4

 

1834

Sergeant U. Atterling i Ekeby 1/8

Anders Jonsson
1/8

Jonas Larsson
1/4

 

1836

Sergeant U. Atterling i Ekeby 1/8

Anders Jonsson
1/8

Jonas Larsson
1/4

 

1837

Sergeant U. Atterling i Ekeby 1/8

Anders Jonsson
1/8

Jonas Larsson
1/4

 

1838

Sergeant U. Atterling i Ekeby 1/8

Sven Eklöf
1/8

Jonas Larsson
1/4

 

1839

Olof Larsson
1/8

Sven Eklöf
1/8

Jonas Larsson
1/4

 

1841

Olof Larsson
1/8

Lars Svensson
1/8

Jonas Larsson
1/4

 

1845

Olof Larsson
1/8

Lars Svensson
1/8

Lars Jonsson
1/4

 

1846

Olof Larsson
1/8

Lars Svensson
1/8

Lars Jonsson
1/8

Erik Gust. Jonsson
1/8

1848

Olof Larsson
1/8

Lars Svensson
1/8

Lars Jonsson
1/8

Erik Gust. Jonsson
1/8