Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Hällabrottet, tripphult

Tripphult, eller Hällebrottet

1685

Öde

1755

Måns Hansson

1755-1784

På Bysta ägor

1773-1825

Oskattlagt torp

1773 - och lägenhet, Anders Andersson

1805-1825

Rå och rör under Säby säteri

1805-1815 "på frälsehemmans ägor".

1825 på Bysta ägor