Hörsta 1

Hörsta Nr:1 -Norrgården-

1554 - ?

Per Olsson

 

1561 - 1596

Per Bengtsson

 

1596

Lasse

(se Jordeboken)

 

1597 - 1609

Bengt Persson,

Murmästare

 

1610 - 1630

Per Olofsson,

Wagnmakare

 

1631 - 1648

Lars Jngwallsson

Faet.Wagnmakare

 

1650 - 1654

Jon Larsson

 

1659 - 1663

Erick Svensson

jord. ?

 

1655 - 1668

Nils Larsson

Jon Larsson

1669 - 1670

Nils Larsson

H. Cicilla

1671 - 1676

Nils Larsson

Per Jonsson

1675? - 1679

Nils Larsson

Rytt. h. Kirstin ?

1681 - 1683

Nils Larsson

Bengt Larsson ?

1684 - 1685

Nils Larsson ?

Bengt Larsson ?

1687 - 1688

Nils Larsson ?

Jons Andersson

1689 - 1690

comp. Prophos

Per Olsson el. h.

Jons Andersson

1691

comp. Prophos

Per Olsson el. h. ?

Lars Svensson

1692 - 1696

Per Näswys

Lars Svensson

1697 - 1698

Per Näswys

Anders Persson

1699

Per Biörsson

And. Jonssons euka.

1700 - 1706

Per Tyresson

1/2

Anders Ersson

1/2

1707 - 1712

Olof Persson

1/2

Anders Ersson

1/2

1713 - 1717

Jon Jönsson, smed

Anders Ersson

1/2

1718 - 1726

Erik Olofsson /

Erik Kiempes hust.

1/2

Lars Persson

1/2

1727 - 1729

Hans Jonsson

1/2

Lars Larsson

1/2

1730 - 1736

Oluf Jönsson

1/2 hälftenbruk

Lars Larsson

1/2 hälftenbruk

1737

Gabrel Appelgren,

Profos

1/2

Per Andersson

1/2 hälftenbruk

1739

Gabrel Appelgren,

Profos

1/2

Per Andersson

1/2 hälftenbruk

1740

Gabrel Appelgren,

Profos, +1740

1/1

 

1741

Änk. Hustru Sara

1/1

 

1745

Änk. Hustru Sara

1/2

Nils Hörberg, Profos

1/2

1746

Nils Årbom

1/1, 1/2 ten bruk

 

1747

Nils Öhrberg, Profos

1/1

 

1749

Johan Tyresson

1/2, 1/2 ten bruk

Nils Öhrberg,

Comp. Profos

1/2

1750

Johan Tyresson

1/2, 1/2 ten bruk

Nils Hörberg,

Comp. Profos

1/2

1752

Pär Pärsson

1/2

Nils Hörberg

1/2

1754

Erik Nilsson

1/2

Nils Hörberg

1/2

1755

Jan Tyresson

1/2, 1/2 ten bruk

Nils Hörberg

1/2

1756

Jan Tyresson

1/2, 1/2 ten bruk

Lars Mörwall,

Comp. Profos

1/2

1764

Jan Tyresson

1/1, 1/2 ten bruk

 

1765

Per Lönvaldsson

1/2, 1/2 ten bruk

Erick Olofsson

1/2, 1/2 ten bruk

1766

Per Lönvaldsson/ Erik Olsson

1/4, 1/4 hälftenbruk

Lars Vestedt

Comp. Profos

1/2

1769

Per Nilsson

1/2, 1/2 ten bruk

Lars Vestedt

comp. Profos

1/2

1770

Per Nilsson

1/2, 1/2 ten bruk

Profos Vestedts folk

1/2

1772

Per Nilsson

1/1, 1/2 ten bruk

 

1775

Sven Svensson

1/1, 1/2 ten bruk

 

1780

Nils Tyresson

1/1, 1/2 ten bruk

 

1782

Nils Andersson

1/1, 1/2 ten bruk

 

1783

Nils Andersson

1/2

Lars Nilsson

1/2

1784

Daniel Nilsson

1/2

Lars Nilsson

1/2 br.

1785

Bengt Larsson

i Fylsta

1/2 br.

Lars Nilsson

1/2

1786

Bengt Larsson

i S a Via

1/2 br.

Anders Ekbom

Comp. Profos

1/2

1789

Lars Pärsson

1/2

Anders Ekbom

Comp. Profos

1/2

1791

Lars Pärsson

1/2

Ekbom Comp. Profos

1/2

1792

Nils Svensson

i Via

1/2 br.

Ekbom

Comp. Profos

1/2

1793

Nils Svensson

1/2

Ekbom Comp. Profos

1/2

1794

Nils Svensson

1/2

Profos ä:n Anna

1/2

1797

Nils Svensson

1/2

Rickter, Corporal

1/2

1798

Lars Larsson

i Ekeby

1/1 br.

 

1799

qvarterm. Rickter

1/1

 

1800

Lars Nilsson

1/2 ten bruk

qvarterm. Rickters hustru

1/2 - 42 år

1804

Lars Nilsson

1/1

 

1811

Lars Nilsson

1/2

qvartermäst. Rickter

1/2

1815

Lars Nilsson

1/1 bruk. - 36/27 år

 
     

1818

Tyres Larsson

1/1 bruk. - 50/40 år

 

1820

Carl Gustaf Carlsson

1/1 - 32/26 år

 

1821

Carl Gustaf Carlssons ä:a

1/1 - 27 år

 

1822

Nils Hansson

Brukare

 

1829

Nils Hansson

Arrend. - 69

 

1840

Lars Andersson

1/1 Arrendator - 90/01

 

1845

Anders Peter Carlström

1/1 Arrend. - 97/99

 

1852

Anders Peter Carlström

1/1 Arrend.

 

1877

Anders Andersson

1/1 br. - 21/21

 

1882

Anders Andersson sth ä:a Anna

1/1 br. - 21

 

1887

Karl Joh. Karlsson

fjärdingsman

1/1 Arrend. - 43/48