Stene 1

Stene Nr:1 - Sörjönspersgården -

1554-1556

Olof Persson

     

1560

Olof Olsson

     

1561-1599

Nils Olsson

     

1597

Nils Olsson och ?Per Nilsson

     

1600-1631

Per Nilsson

     

1632-1662

Jon Persson (Fact.Gaflesmed)

     

1663-1690

Jon Jonsson
1/2

Per Jonsson
1/2

   

1691-1692

Jon Jonsson
3/16

Per Jonsson
5/8

Jöns Persson
3/16

 

1693

Hust. Ingrid
3/10

Per Jonsson
5/12

?Per Persson
5/24

 

1694-1695

Hust. Ingrid
3/8

Per Jonsson
5/12 +
1696

Jon Persson
5/24

 

1696

Hust. Ingrid
3/8

Jon Persson
5/24

   

1697-1698

Hust. Ingrid
3/8

Jon Persson
5/8

   

1699-1727

Per Jonsson
3/8 +
1733

Jon Persson
5/8

   

1728

Hust.Mod. Elin (Man gl. Och oferdig) 3/8

Jon Persson
5/8 +
1728

   

1729

Hust.Mod. Elin (Man gl. Och oferdig) 3/8

Enk. Karin
5/8

   

1730

Mod. Hust. Elin
3/8

Änk. Hust. Karin
5/8

   

1731

Mod. Hust. Elin
3/8 +
1731

Änk. Hust. Karin
3/8

Per Jonsson
1/4

 

1732-1733

Mod. Hust. Anneka
(Ersdotter) 3/8

Änk. Hust. Karin
3/8

Per Jonsson
1/4

 

1734

Nils Olsson (Långgälla) 3/8

Änk. Hust. Karin
3/8

Per Jonsson
1/4

 

1735-1737

Engelbrekt Persson
3/8

Änk. Hust. Karin
3/8

Per Jonsson
1/4

 

1738

Engelbrekt Persson
3/8

Änk. Hust. Karin
3/8

Änk. Hust. Kierstin
1/4

 

1739-1740

Engelbrekt Persson
3/8

Änk. Hust. Karin
3/8

Lars Larsson
1/4

 

1753

Engelbrekt Persson
3/8

Erik Jonsson
3/8

Lars Larsson
1/4

 

1757

Engelbrekt Persson
3/8

Erik Jonsson
3/8

Anders Ersson
1/4

 

1758

Engelbrekt Persson
3/8

Erik Jonsson
3/8

Olof Ersson (Fyhlsta)
1/4

 

1764

Engelbrekt Persson
3/8

Jon Jonsson
3/8

Olof Ersson
1/4

 

1769

Engelbrekt Persson
3/8

Lars Larsson
3/8

Olof Ersson
1/4

 

1770

Jonas Engelbrektsson
3/8

Lars Larsson
3/8

Erik Olsson
1/4

 

1771

Jonas Engelbrektsson
3/8

Jon Jonsson
3/8

Erik Olsson
1/4

 

1772

Jonas Engelbrektsson
3/8

Jon Jonsson
3/8

Enkan Britta Olsdotter
1/4

 

1780

Anders Engelbrektsson
3/8

Jon Jonsson
3/8

Enkan Brita
1/4

 

1790

Anders Engelbrektsson
3/8

Jon Jonsson
3/8

Eric Olsson
1/4

 

1792

Anders Engelbrektsson
3/8

Drängen Erik
3/8

Eric Olsson
1/4

 

1793

Anders Engelbrektsson
3/8

Drängs Enka
3/8

Eric Olsson
1/4

 

1803

Anders Engelbrektsson
3/8

Erik Jonsson
3/8

Eric Olsson
1/4

 

1805

Änkan Ellika
3/8

Erik Jonsson
3/8

Eric Olsson
1/4

 

1808

Änkan Ellika
3/8

Erik Jonsson
3/8

Eric Olsson
1/4

 

1809

Jonas Andersson
3/8

Erik Jonsson
3/8

Eric Olsson
1/4

 

1810

Jonas Andersson
3/8

Erik Jonssons ä.
3/8

Eric Olsson
1/4

 

1811

Olof Larsson (Byrsta) 3/8

Nils Grönberg
3/8

Eric Olsson
1/4

 

1812

Petter Persson (Ekeberg) 3/8

Per Persson
3/8

Brita Olsdotter
1/4

 

1813

Petter Persson (Sör) 3/8

Nils Grönberg
3/8

Petter Persson
1/4

 

1815

Per Persson (Sör)
3/8

Nils Grönberg
3/8

Lars Persson
1/4

 

1817

Per Persson (Sör)
3/8

Nils Grönberg
3/8

Olof Jonsson
1/4

 

1819

Per Persson (Sör)
3/8

Lars Persson
3/8

Olof Jonsson
1/4

 

1820

Per Persson (Sör)
3/8

Lars Persson
3/8

Olof Jonsson
1/4

 

1821

Per Persson (Sör)
3/8

Lars Persson
3/8

Lars Jonsson y.
1/4

 

1824

Per Persson (Sör)
3/8

Lars Persson
3/8

Lars Jonsson y.
1/4

 

1834

Olof Persson
3/8

Lars Persson
3/8

Lars Jonsson y.
1/4

 

1837

Olof Persson
3/8

Lars Perssons ä. & arfv. 3/8

Lars Jonsson
1/4

 

1842

Olof Persson
3/8

Lars Perssons ä. & arfv. 3/8

Lars Ersson (Åby)
(Häradsdomare) 1/4

 

1844

Olof Persson
3/8

Lars Perssons ä. & arfv. 3/8

Lars Andersson ibm.
1/4

 

1845

Olof Persson
3/8

Jonas Larsson
3/8

Lars Andersson (Nr:3) 1/4

 

1850-1855

Olof Persson
3/8

Jonas Larsson
3/8

Lars Andersson (Nr:3) 1/4

 

1860-1868

Petter Olsson (Brånsta Nr:4) 3/8

Jonas Larsson
3/8

Lars Andersson (Nr:3) 1/4

 

1870

Petter Olsson (Brånsta Nr:4) 3/8

Jonas Larsson
3/8

Per Aug. Larsson
1/4

 

1874

Petter Olsson (Brånsta Nr:4) 3/8

Jonas Larsson
3/8

Per Aug. Larsson
1/4

 

1875-1883

Per Gust. Gustafsson (Fjerdingsman) 3/8

Jonas Larsson
3/8

Per Aug. Larsson
1/4

 

1884

Per Gust. Gustafsson (Fjerdingsman) 3/8

Jonas Larsson
3/8

Per Aug. Larssons konkursmassa 1/4

 

1887

Per Gust. Gustafsson (Fjerdingsman) 3/8

Lars Jonsson
1/4

Jok. Vilh. Jakobsson
1/8

Vikt. Larsson
1/4