Sätra östra

Sätra, Östra

1554-1560

Amund Jonsson

 

 

 

1561-1566

Rafwall

 

 

 

1573-1574

Sven

 

 

 

1575

Jon

 

 

 

1576-1585

Anders

 

 

 

1586

(?) Jon

 

 

 

1587-1603

Anders

1598: Per
murmest.

 

 

1608-1614

Lars

 

 

 

1615-1638

Lars /

Lars Nilsson

fact. rörsmed

Nils/

Nils Jonsson

fact. rörsmed

 

 

1641-1643

Lars /

Lars Nilsson

fact. rörsmed

Enkian

 

 

1644-1650

Lars /

Lars Nilsson

fact. rörsmed

Lars Jönsson

 

 

1651

Lars /

Lars Nilsson

fact. rörsmed

Lars Jönsson

Nils Nilsson

 

1653-1654

Lars /

Lars Nilsson

fact. rörsmed

Lars Jönsson

 

 

1655-1659

Hust. Karin /

Enk. Karin

Lars Jönsson

 

 

1661-1663

Anders Larsson

Lars Jönsson

 

 

1664-1669

O

Lars Jönsson

 

 

1670

Håkan Larsson

Lars Jönsson

Lars Persson

 

1671-1673

?

Lars Jönsson

?

 

1675

Mantalslängd:

brukas under Säterie

 

 

 

1676

Per

 

 

 

1677-1681

(?) Olofs Hustru

 

Lars Persson

 

1683-1696

Olof Olsson

1/2

 

Lars Persson

1/2

 

1697-1700

Olof Olsson

1/2

 

Hust. Kierstin

 

1701

Olof Olsson

1/2

 

O

 

1702-1703

Olof Olsson

1/2 br

Lars Månsson

måg till Olof Olsson

1/2 br

 

 

1704-1705

Olof Olsson Enka

?

 

 

1706-1727

Nils Persson

1/2 br

Lars Månsson

1/2 br

 

 

1728-1730

Ladugård under Säby

Lars Månsson

1/2 br

 

 

1731-1733

Per Jonsson, ladugårdsmästare

1/2 br

Lars Månsson

1/2 br

 

 

1734-1735

Per Jonsson, ladugårdsmästare

1/2 br

Moder Elin

1/2 br

 

 

1736-1749

Per Jonsson, ladugårdsmästare

1/2 br

Nils Larsson

1/2 br

 

 

Fr o m 1749 enbart ur mantals-längderna

 

 

 

 

1749

Östra Sätra

Västra Sätra

 

 

1750-1765

Pär Jonsson

1/2 br

Jonas Larsson

1/2 br

Nils Andersson

1/2 br

 

 

1769

Under säteriet

1/1

Nils Andersson

1/2 br

Rå och rör med Säby säteri

Per Jonsson

¼

Rå och rör med Säby säteri

Bengt Persson

¼

1780-1784

Under säteriet

1 1/2

 

Pär Jansson

1/2

 

1800-1815

Under säteriet

1 1/2

 

 

 

1825

Under säteriet

1 1/2 br med eget folk

 

 

 

1830-1863

Under Säbylund

 

 

 

1868

Br. Kpt Baron

G. de Geer

på Säbylund

 

 

 

1870

Br. Kpt Baron

G. de Geer

på Säbylund

 

 

 

1876

Br. Kpt o Ridd.

G. de Geer

på Säbylund

 

 

 

1877

Änkefriherrinnan

Ebba de Geer

på Säbylund

 

 

 

1880

Br. greve

Hans Gust. Axel Levehaupt

 

 

 

1882

Br. greve

Hans Gust. Axel Levehaupt

på Säbylund

 

 

 

1886

Br. Gref:a Augusta Levenhaupt

 

 

 

1887

Br. H. Normelli