Vissberga 3

Vissberga n:r 3, Mellangården

1555-1556

Anders

       

1560-1566

Lasse Larsson

       

1567-1572

?

       

1573-1576

Jon Rafvwalsson

       

1581

Enkian

       

1582-1590

Per

       

1591-1612

Jöns

       

1614

Enkian (?)

       

1618-1623

Lasse

Jöns Persson

     

1624-1629

?

Jöns Persson

     

1630-1634

Tyres Bengtsson

fact.beslagare

Jöns Persson

fact.beslagare,

kyrkosexman

     

1635-1640

1638-39:

Per Jönsson

fact.smed

(son till J.P)

Jöns Persson

fact.beslagare,

nämndeman 1639-57

 

     

1642-1650

Per Persson

Jöns Persson

fact.beslagare

     

1651-1655

Lars Jönsson

Jöns Persson

fact.beslagare

     

1656-1670

Bengt Ersson

Jöns Persson

fact.beslagare,

gl. oferdig

     

1671-1674

Bengt Ersson

Joen Jönsson

fact. wagnmakare

     

1675-1689

Bengt Ersson

Joen Jönsson

fact. wagnmakare

Per Persson

   

1683-1691

Jon Nilsson

½

Joen Jönsson

fact. wagnmakare

¼

Per Persson

d. 1695

¼

   

1692-1693

Jon Nilsson

½

Joen Jönsson

fact. wagnmakare

¼

Per Jönsson

1/8

Folke Larsson

1/8

   

1694-1695

Jon Nilsson

(1694: Jonas Nilsson, Mell.g.)

½

Joen Jönsson

fact. wagnmakare,

d. 1695

¼

Ingeborg Persd:r

piga

¼

   

1696-1697

Jon Nilsson

½

Per Jönsson

¼

Ingeborg Persd:r

piga (Domb Folke Larsson 1697)

¼

   

1698

Sisla och Per

(Domb 1703, f. 272: Sisla Eriksdr och Pehr Jonsson)

Erik Larsson

¼

Jöns Larsson

¼

   

1699-1722

Erich Jonsson

låsesmed

¼

Erik Larsson

¼

Jöns Larsson

¼

Per Jonsson

¼

 

1723-1725

Erich Jonsson

låsesmed

¼

Erik Larsson

¼

Ung. Jöns Jonsson

¼

Per Jonsson

¼

 

1726-1729

Erich Jonsson

låsesmed

¼

Erik Larsson

¼

Jöns Larsson

i Rösavi

¼

Nils Andersson

¼

 

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

         

1730-1732

Erich Jonsson

¼

Erik Larsson

¼

Jöns Larsson

i Rösavi

¼ br

Nils Andersson

¼

 

1733-1735

Erich Jonsson

¼

Erik Larsson

¼

Jöns Larsson

i Rösavi

¼

Nils Andersson

¼

 

1736-1738

Erich Jonsson

¼

Erik Larsson

¼

Lars Jönsson

¼

Nils Andersson

1737 br. af dito i Rösavi

¼

 

1739-1740

Erich Jonsson

¼

Erik Larsson

¼

Lars Jönsson

¼

Olof Ersson

¼

 

1741-1743

Erich Jonsson

d. 1756

¼

Erik Larsson

¼

Lars Jönsson

¼

Erik Pärsson

¼

 

1744-1745

Ung. Erik Eriksson

¼

Erik Larsson gl

¼

Lars Jönsson

i Stora Åhlberg

¼ br

Erik Pärsson

d. 1745

¼

 

1746

Ung. Erik Eriksson

¼

Erik Larsson gl

¼

Lars Jönsson

i Stora Åhlberg

¼ br

Änk. hustru Kierstin

¼

 

1747-1751

Ung. Erik Eriksson

¼

Erik Larsson gl

¼

Jöns Jönsson

¼

Erik Svensson

¼

 

1754

Ung. Erik Eriksson

¼

Erik Larsson gl

¼

Jöns Jönsson i Hjortsberga och Pär Jönsson i N. Vesta

¼ br

Erik Svensson

¼

 

1759

Ung. Erik Eriksson

¼

Erik Larsson gl

¼

Ung Erik Ersson i do, Per Jönsson i N. Vesta

¼ br

Erik Svensson

¼

 

1761

Ung. Erik Eriksson

¼

Erik Larsson gl

¼

Ung Erik Ersson ibm

1/8 br

Erik Svensson

¼

Anders Pärsson

1/8

1768

Ung. Erik Eriksson

¼

Erik Larsson gl

¼

Jöns Jönsson

i Hjortsberga

1/8 br

Erik Svensson

¼

Anders Pärsson

1/8

1770

Ung. Erik Eriksson

¼

Erik Larsson gl

¼

Lars Jönsson

?

Erik Svensson

¼

Anders Pärsson

1/8

1771

Ung. Erik Eriksson

¼

Erik Larsson gl

¼

Jöns Jönsson

i Hjortsberga

1/8 br

Erik Svensson

¼

Anders Pärsson

1/8

1773

Ung. Erik Eriksson

¼

Erik Larsson gl

¼

Lars Jönsson

1/8

Erik Svensson

¼

Anders Pärsson

1/8

1774

Ung. Erik Eriksson

¼

Erik Larsson gl

¼

Bengt Jönsson

1/8

Erik Nilsson

¼

Anders Pärsson

1/8

1775

Hustru Kjerstin Jönsdotter

¼

U. Olof Ersson

¼

Olof Ersson på No 2

1/8 br

Erik Nilsson

¼

Anders Pärsson

1/8

1778

Hustru Kjerstin

¼

U. Olof Ersson

3/8

Olof Ersson på No 2

1/8 br

Erik Nilsson

¼

O

1789

Erik Ersson

¼

U. Olof Ersson

3/8

Olof Ersson på No 2

1/8 br

Erik Nilsson

¼

O

1795

Erik Ersson

¼

U. Olof Ersson

3/8

O

Erik Nilsson

¼

Anders Olsson

på No 2

1/8 br

1796

Erik Ersson

¼

U. Olof Ersson

¼

Erik Nilsson på No 2

1/8 br

Erik Nilsson

¼

Anders Olsson

1/8 br

1800-1801

Erik Ersson gl

¼

U. Olof Ersson

3/8

Anders Olsson

på No 2

1/8 br

Erik Nilsson

¼

 

1805

Erik Ersson gl

- 47 år

¼

U. Olof Ersson

- 54/35 år

3/8

Anders Olsson

på No 2

1/8 br

U. Eric Ersson

- 28/21 år

¼

 

1807-1808

Erik Ersson gl

¼

U. Olof Ersson

3/8

Anders Olsson

på No 2

1/8 br

U. Eric Ersson

¼

 

1809

Erik Ersson gl

¼

U. Olof Ersson

3/8

Anders Olsson

på No 2

1/8 br

U. Eric Ersson

¼

 

1810-1811

Erik Ersson gl

¼

Olof Olsson

¼

Anders Olsson

på No 2

1/8 br

U. Eric Ersson

¼

Jon Persson

i N. Via

1/8 ägbr

1812

Erik Ersson gl

¼ ägbr

Olof Olsson

¼ ägbr

Anders Olsson

på No 2

1/8 ägbr

U. Eric Ersson

¼ ägbr

Olof Ersson

i Vissberga

1/8 ägbr

1815

Erik Ersson gl

- 57 år

¼ ägbr

Olof Olsson

- 24/24 år

¼ ägbr

Anders Olsson

på No 2

1/8 ägbr

U. Eric Ersson

- 39/33 år

¼ ägbr

Olof Ersson

i No 2

1/8 ägbr

1818

Erik Ersson gl

- 60 år

¼ ägbr

Olof Olsson ä.

¼ ägbr

Anders Olsson

på No 2

1/8 ägbr

Eric Ersson y.

¼ ägbr

Olof Ersson

i No 2

1/8

1820

Anders Ersson

- 27/22 år

¼ ägbr

Olof Olsson ä.

¼ ägbr

Anders Olsson

på No 2

1/8 ägbr

Eric Ersson y.

¼ ägbr

Olof Ersson

i No 2

1/8

1824

Anders Ersson

¼ ägbr

Olof Olsson ä.

¼ ägbr

Anders Olsson

- 56/60 år

1/8 ägbr

Eric Ersson y.

¼ ägbr

Olof Ersson

i No 2

1/8

1829

Anders Ersson

- 92/97

¼ ägbr

Olof Olsson ä.

¼ ägbr

Anders Olsson

1/8 ägbr

Eric Ersson y.

¼ ägbr

Olof Ersson

i No 2

1/8

1835

Anders Ersson

- 92

¼ ägbr

Olof Olsson ä.

¼ ägbr

Anders Olsson

- 67/63

1/8 ägbr

Eric Ersson y.

¼ ägbr

Olof Ersson

i No 2

1/8

1836

Anders Ersson

½ ägbr

Olof Olsson ä.

¼ ägbr

Anders Olsson

1/8 ägbr

 

Olof Ersson

i No 2

1/8

1837

Anders Ersson

½ ägbr

Olof Olsson ä.

¼ ägbr

Anders Andersson

i No 2

1/8 br

 

Olof Ersson

i No 2

1/8

1845

Anders Ersson

½ ägbr

Olof Olsson ä.

¼ ägbr

Anders Andersson

i No 2

1/8

 

Olof Ersson

i No 2

1/8

1847

Anders Ersson

½ ägbr

And. Olsson

¼

Anders Andersson

i No 2

¼

   

1848-1851

Erik Andersson

¼ ägbr o. br 1/4

And. Olsson

¼

Anders Andersson

i No 2

¼ ägbr

   

1852

Erik Andersson

¼

And. Olsson

¼

Anders Andersson

i No 2

¼ ägbr

Ol. Larsson

i No 1

¼ br

 

1853

Erik Andersson

¼

And. Olsson

¼

Anders Andersson

i No 2

¼ ägbr

Lars Andersson

- 30

¼ ägbr

 

1855

Erik Andersson

¼

And. Olsson

¼

Anders Andersson

i No 2

¼ ägbr

Lars Andersson

¼ ägbr

 

1858

Erik Andersson

¼

And. Olsson

¼

Per Andersson

¼

Lars Andersson

¼

 

1860-1875

Erik Andersson

- 22/28

¼

And. Olsson

- 21/25

¼

Lars Er. Andersson i No 2

¼

Lars Andersson

¼

 

1880-1884

Per Larsson

¼

And. Olsson

¼

Lars Er. Andersson

¼

Lars Andersson

¼

 

1887

Per Larsson

- 48/49

¼

And. Petter Andersson

¼

Lars Er. Andersson

- 32

¼

Lars Andersson

- 30/36

¼