Hällabrottet

Hällabrottet
Tidsuppgifterna för 1587-1887 äro ej tillförlitliga, dels på grund av att det fattas uppgifter, dels att uppgifterna ej äro exakta. Likaså är det ovisst, huruvida de angivna stenhuggarna även äro "brukare". Är Hällabråtsbacken, som är angiven i mantalslängderna = Hällabrottet eller en del därav, och äro de däri angivna hantverkarna bosatta där, eller är det endast en bokföringssak?

1587-1588

Lars

       

1608-1609

Gunnolf

       

?-1623

Sven, Stenhuggare

       

1626-?

Nils, Kneckt

       

?

Sven el. Nils

       

1646-1650

Nils Larsson

       

1651-1653

Lars Olsson

       

?

Elin Larsdotter

       

1661-?

Jöns

       

1663-1683

Johan Rawalsson
Kneckt

       

1684-1687

Hustru Cicilia

       

1688-1694

Sven Bengtsson
1/8

       

1695-1696

 

Hust. Cicilia

     

1697-1698

         

1699-1703

Rytt. Olof Haakes Hust.

       

1704-1706

Jon Olsson (Kjettskede)

       

1707-1708

And. Andersson

       

1709-1714

Lars Nilsson

       

1715-1718

Lönwald Andersson
(Hynneberg)

       

1719-1729

Per Olsson

       

1730

Pär Olsson
1/8

       

1733

Pär Olsson
1/8 +
1736

       

1746

Jan Persson
(Stenhugg.) 1/8 +
1750

       

1749

Olof Persson
1/8

       

1751

Sven Lönberg (Soldat)
Petter Jonfman (Soldat)
1/8

       

1753

Sven Lönberg
(Soldat) 1/8

       

1763

Olof Hällström o
Sven Lönnberg
1/8

       

1767

Sven Lönnberg
1/8

       

1776

Olof Pärsson Hellström (Fact.Stenhugg.) 1/8

Sven Lönnberg
1/8

     

1784

Pär Olsson

Sven Lönnberg
1/8 +
1784

     

1790

Pär Olsson

Änkan Brita

     

1798

Pär Olsson (Bonde)
+
1798

Sven Lönnberg
1/16

     

1803

Änkan Anna
1/16

Sven Lönnberg
1/16

     

1805

Jöns Persson
1/16

Sven Lönnberg
1/16

     

1807

Jöns Persson
1/16

Sven Svensson
1/16

     

1815

Carl Persson
1/16

Sven Svensson
1/16

     

1826

Carl Persson
1/16

Sven Svensson
1/16

     

1829

Carl Persson
1/16

Sven Svensson
1/16 +
1829

     

1832

Carl Persson
1/16

Per Svensson (Järssjö)
(Nmn: 1811-1833) 1/16

     

1835

Carl Persson
1/16

Per Svensson (Järssjö)
(Nmn: 1834-1837) 1/16

     

1837

Carl Persson
1/16

Per Svensson
1/16

     

1839

Carl Persson
1/16

Nils Nilsson
1/16

     

1847

Carl Persson
1/16 +
1847

Carl K. Carlsson
(Trumslagare) 1/16

     

1852

Joh. Fr. Karlsson
1/16

Carl K. Carlsson
(Trumslagare) 1/16

     

1855

Joh. Fr. Karlsson
1/16

Carl K. Carlsson
1/16

     

1865

Joh. Fr. Karlsson
1/16

Carl K. Carlsson
1/32

Karl Gust. Karlsson
1/32

   

1879

Joh. Fr. Karlsson
1/16

Pär Joh. Karlsson
1/64

Karl Gust. Karlsson
1/32

E.A. Carlsson
(Reg.Trumslag) 1/64

 

1880

Joh. Fr. Karlsson
1/16

Pär Joh. Karlsson
1/64

Karl Gust. Karlsson
1/32

E.A. Carlsson
1/64

 

1884

Joh. Fr. Karlsson
1/16

Pär Joh. Karlsson
17/1344

Karl Gust. Karlsson
17/1344

Yxhult AB
1/112

Er. A. Carlsson
(Fanj.) 1/64

1885

Joh. Fr. Karlsson
1/16

Pär Joh. Karlsson
65/6720

Karl Gust. Karlsson
170/6720

Yxhult AB
165/6720

And. Gust. Skoglund
22/6720

1887

Joh. Fr. Karlsson
1/32

Pär Joh. Karlsson
63/6720

Karl Gust. Karlsson
170/6720

Yxhult AB
150/6720

Karl Aug. Johansson
1/32

A.G.
Skoglund
22/6720

Per Ad. Karlsson
15/6720