Älvesta 1

Älvesta n

Älvesta n:r 1, Sörgården

1555

Jöns

   

1556

And. Jens

Är förbrutet och införde i Arf och Egen 1556

   

1560

Jöns /

Jöns Månsson

(K. M. Arf och Egen, sår 12 sp, ang 10 lass)

   

1561-1565

Anders

   

1573

Lasse

   

1574-1617

Per Nilsson

eller Larsson

1585: Frälse

1612: Per Sör

   

1618-1650

Lasse Jönsson

   

1651

Enkian

   

1652-1686

Jons Larsson

nämndeman 1672-87, hustru Ingeborg

   

1687-1691

And. Persson

   

1692-1703

Lars (Svensson) Swart

corporal

   

1705-1716

Lars Hansson nämndeman 1707-16, riksdagsman för Kumla härad och Lerbäcks bergslag 1713-14 ½

   

1717-1718

Enkan Anna

   

1719-1723

Olof Olsson

¼

   

1724-1729

Olof Olsson

¼

Per Persson /

Per Persson Sandberg

fact. pipesmed

¼

 

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

     

1730-1747

Olof Olsson

¼

Pär Pärsson Sandberg

fact. pipesmed

¼

 

1747-1750

Per Persson

½

   

1769

Änkan Efwa Larsdotter

½

   

1774

Erik Pärsson

¼

Pär Andersson

¼

 

1779

Erik Pärsson

½

   

1783

Erik Pärsson

¼

Erik Andersson

¼

 

1785

Erik Pärsson

¼

Olof Jonsson

¼

 

1786

Erik Pärsson

¼

Nils Jonsson

¼

 

1788

Erik Pärsson

¼

Måns Persson

i Örsta

¼ br

 

1789

Erik Pärsson

1/8

Måns Persson

i Örsta

¼ br

Pär Pärsson

1/8

1790

Erik Pärsson

1/8

Pär Månsson

i Örsta

¼ br

Pär Pärsson

1/8

1793

Erik Pärsson

¼

Pär Månsson

i Örsta

¼ br

 

1794

Olof Pärsson

i Sånnersta

¼ br

Pär Månsson

i Örsta

¼ br

 

1795

Olof Pärsson

i Sånnersta

¼ br

Pär Pärsson

¼

 

1798-1799

Olof Pärsson

i Sånnersta

¼ br

Jonas Pärsson

¼

 

1800

Olof Persson

¼ ägbr

   

1805

Olof Persson

- 44/30 år

¼ ägbr

   

1810

Olof Persson

¼ ägbr

   

1825

Olof Persson

- 63/50 år

¼ ägbr

   

1826

Olof Perssons ä:a Ingrid, - 74

¼ ägbr

   

1827

Carl Olsson

- 05

½ br

   

1830

Carl Olsson

½ br

   

1840-1859

Carl Olsson

- 05/09

½ br

   

1860

Johan Karlsson

- 33

¼ äg, ½ br

   

1870

Johan Karlsson

¼

Aug. Karlsson

¼

 

1877

Johan Karlsson

¼

Aug. Karlsson

- 40

¼

 

1880

Johan Karlsson

¼

Aug. Karlsson

¼

 

1887

Johan Karlsson

- 33/57

¼

Aug. Karlsson

- 40/54

¼