Byrsta 3b

1881

1881

Lars Larsson änka
3/16

Anders Nilsson
1/4

Olof Söderlings änk
1/16

Per Jonsson
1/4

Gustaf Jönsson
1/8

Lars Jonsson
1/16

Lars Larsson y.
1/16

1883

Lars Larsson änka
3/16

Anders Nilsson
1/4

Karl Otto Lund
1/16

Per Jonsson
1/4

Gustaf Jönsson
1/8

Lars Jonsson
1/16

Lars Larsson y.
1/16

1885

Lars Larsson änka
3/16

Johan Andersson (Järsjö) 1/4

Karl Otto Lind
1/16

Per Jonsson
1/4

Gustaf Jönsson
1/8

Lars Jonsson
1/16

Lars Larsson y.
1/16

1887

Lars Larsson änka
3/16

Johan Andersson (Järsjö) 1/4

Olof Gustaf Söderling 1/16

Per Jonsson
1/4

Gustaf Jönsson
1/8

Lars Jonssons änka
1/16

Lars Larsson y.
1/16