Rala 5

Rala Nr:5 - Boställegården -

1554-1565

Chrisgman, Nils, Kriggman

 

1573

Jöns

 

1587

ÖDE

 

1588

Jöns, ½ ÖDE

 

1592-1593

Kneckt Jöns, ½

 

1596-?

Jon

 

1599-1602

ÖDE

 

1603-1612

Jon

 

1614-?

?Olof Nilsson

 

1620

Måns

 

1621-1622

?Nils, Olof Nilsson

 

1623-1636

ÖDE

 

1637

Sven

 

1639-1650

Sven Mårtensson

 

1651-?

And. Marensson, Lentnant

 

1655-1658

Nils Persson

 

1659

Nils Persson ½ ÖDE

 

1660-1663

Jon Carlsson (Factory) ½ ÖDE

 

1664-1685

Bengt Persson

 

1686-1700

Per Andersson / Per Anderssons Kull (Fältwäbel) +1700

 

1701-1707

Per Andersson Kuls Änka (Kerstin)

 

1708-1710

Per Andersson Kuls Änka (Kerstin)

Måg. Joh. Boman

1711

Per Andersson Kuls Änka (Kerstin) 2/3

Joh. Ersson
1/3

1712-1716

Per Andersson Kuls Änka (Kerstin) ?/?

-

1717-1718

Per Andersson Kuls Änka (Kerstin) 1/2

Lars Nilsson
1/2

1719-1721

Christopher Persson
1/2

Lars Nilsson
1/2

1722

Christopher Persson
1/2

Jöns Larsson
1/2

1723-1724

Christopher Persson
1/2

Feltvebel Peter Lemons Hust. 1/2

1725

Christopher Persson
1/2

Pälle Persson
1/2

1726-1729

Sven Olsson
1/2

Pälle Persson
1/2

1730

Sven Olsson
1/2

Pär Pärsson
1/2

1731-1732

Feltvebel Lemon (Hust.) 1/2

Pär Pärsson
1/2

1733-1736

Feltvebel Lemon (Hust.) ?/?

-

1737-1742

Feltvebel Lemon (Hust.) 1/2

Per Swensson
1/2

1743-1745

Tyres Pärsson
1/2

Anders Nilsson
1/2

1746-1754

Samuel Ekeroth (Fältwebel) 1/1

 

1755

Petter Wirén (Fältwebel) 1/1

 

1757

Gabriel Gabrelsson
1/2

Anders Puke (Fältvebel) 1/2

1763

Olof Bengtsson
1/1

 

1770

Fredric Basilienrs
(Fältwebel) 1/1

 

1771

Fredrik Basilienr
1/1

 

1772

Fredrik Basiljenr (Fältväbel) 1/1

 

1774

Fredrik Basilienr.
1/2

Jöns Pärsson
1/2

1775

Fendrik Resenhöft
1/1

 

1776

Fendrik Resenhöft
1/2

Erik Larsson
1/2

1777

Fendrik Resenhöft
1/1

 

1778

Länsman Mose
1/1

 

1780

Avsk. Insp.Lars Enbom
1/1

 

1782

Fältv. Carl Höyer
1/2

Anders Ersson
1/2

1783

Anders Ersson
1/1

 

1784

Fältv. Carl Höyer
?/?

Anders Ersson
?/?

1786

Carl Höyer (Fältv.)

Anders Ersson
1/2

1787

Carl Höyer (Fältv.)

Jöns Jonsson
1/2

1788

Carl Höyer (Fältv.)

 

1789

Carl Höyer (Fältv.)

Anders Larsson
1/2

1790

?

Anders Larsson
1/2

1791

Anders Larsson

 

1796

H Adjut. Bruhn

Anders Jonsson
1/2

1797

H Lient. Bruhn

Anders Jonsson
1/2

1798

Fältväbel Hedenbom

Erik Andersson
1/2

1799

Fältväbel Hedenbom

Pär Andersson
1/2

1800

Fältv. Hedenbom Hust.

 

1801

Lars Andersson
1/2

Lars Olsson
1/2

1803

Anders Andersson
1/2

Per Andersson (Nr:4) 1/2

1805

Anders Jonsson

 

1808

Anders Jonsson

 

1810

Anders Olsson

 

1812

Anders Olsson

 

1813

Ä:n Brita Anders-dotter

 

1815

Per Jönsson

 

1816

Per Persson (Hällebåda) 1/1

 

1817

Per Persson
1/1

 

1818

Olof Jonsson
1/1

 

1819

Olof Jonsson
1/2

Eric Olsson
1/2

1823

Olof Jonsson
1/2

Eric Olsson
1/2

1827

Arrend. Olof Jonsson el. Jansson 1/2

Erik Olsson Becker
1/2

1828

Arrend. Olof Jonsson el. Jansson 1/2

Arrend. Anders Persson
?/?

1830

Lars Olsson y.
1/2

Arrend. Anders Persson
?/?

1833

Lars Olsson y.
1/2

Arrend. Anders Persson
?/?

1840

Arrend. Lars Olsson Millerst 1/2

Arrend. Anders Persson
?/?

1847

Arrend. Eric Larsson
1/2

Arrend. Anders Persson
1/2

1850

Arrend. Eric Larsson
1/2

Arrend. Olof Nilsson
(Nr:2) 1/2

1860-1866

Arrend. Eric Larsson
1/2

Arrend. Olof Nilsson
(Nr:2) 1/2

1867

Arrend. Eric Larsson
1/2

Joh. Jansson
1/2

1870

Arrend. Eric Larsson
1/2

Per Olsson
1/2

1876

Arrend. Eric Larsson
1/2

Per Olsson
1/2

1877

Eric Larssons sthus
1/2

Per Olsson
1/2

1880-1887

Lars Er. Ersson
1/2

Per Olsson
1/2