Rala 1

Rala Nr:1 - Näst-Sörgården -

1554-1562

Botvid

       

1573-1601

Sven

       

1603-1619

Botvid (Rörsmed)

       

1620

? Olof Nilsson

       

1623

Olof Nilsson 1/2

Måns Persson (Fact.Låsesmed)

     

1626-1640

-

Måns Persson (Nmn: 1637-48)
(Riksdagsman för Kumla härad: 1643)

     

1641-1652

Per Månsson (Fact.Låsesmed) 1/4

Måns Persson
3/4

     

1653

Per Månsson
(Fact.Låsesmed)

       

1654-1656

Per Månsson
(Fact.Låsesmed)

Nils Simonsson (Per Månssons måg)

     

1658-1660

Per Månsson
(Fact.Låsesmed)

And. Svensson

     

1661

Per Månsson
(Fact.Låsesmed)

Sven Halvarsson

     

1662

Hans Larsson

Sven Halvarsson

     

1663

Hans Larsson

Nils Larsson

     

1664-1669

Lars Persson

Nils Larsson +1671

     

1670-1673

Lars Persson

Jon Nilsson

     

1674-1677

Lars Persson

Olof Nilsson (Sten)

     

1678-1692

Lars Persson
1/2 +
1692

Jöns Olsson (Fact.Pipewålare) 1/2

     

1693

Änk. Ingrid
1/2

Jöns Olsson (Fact.Pipewålare) 1/2

     

1694-1696

Sven Larsson
1/2

Jöns Olsson
1/2 +
1696

     

1697-1700

Per Bengtsson (Mågen) 1/8

Sven Larsson
1/2

Jöns Olssons änk.
3/8

   

1701-1710

Per Bengtsson (Mågen) 1/8

Nils Olsson
1/2

Jöns Olssons änk.
3/8

   

1711-1713

Per Bengtsson (Mågen) 1/8

Nils Olsson (Nmn i Igelsby:1710-22) 1/2

Olof Bengtsson
3/8

   

1714-1717

Per Bengtsson (Mågen) 1/4

Nils Olsson (Nmn i Igelsby:1710-22) 1/2

Jon Larsson (Rösavi)
1/4

   

1718-1729

Per Svensson
1/4

Nils Olsson (Nmn i Rala:1724-56) 1/2

Jon Larsson (Rösavi)
1/4

   

1730-1735

Pär Bengtsson
1/4 +
1735

Olof Nilsson
1/4

Nils Olsson (Riksdagsm. för Kumla härad 1734) 1/4

Jon Larsson (Rösavi) 1/4

 

1736

Änk. Hust. Karin
1/4

Olof Nilsson
1/4

Nils Olsson (Riksdagsm. för Kumla härad 1734) 1/4

Jon Larsson
1/4

 

1737-1739

Olof Persson
1/4

Olof Nilsson
1/4

Nils Olsson (Riksdagsm. för Kumla härad 1734) 1/4

Jon Larsson
1/4

 

1740-1751

Olof Persson
1/4

Olof Nilsson
1/4

Nils Olsson (Riksdagsm. för Kumla härad 1734) 1/4

Jöns Jönsson
1/4

 

1753

Olof Persson
1/4

Olof Nilsson
1/2

 

Jöns Jönsson
1/4

 

1757

Olof Persson
1/4

Lars Eriksson
1/2

 

Jöns Jönsson
1/4

 

1764

Olof Olsson
1/4

Lars Eriksson
1/2

 

Jöns Jönsson
1/4

 

1766

Olof Olsson
1/4

Lars Ersson
1/4

Lars Jonsson
1/4

Jöns Jönsson
1/4

 

1768

Lars Jönsson (Nr:4) 1/4

Lars Ersson
1/4

Lars Jonsson
1/4

Jöns Jönsson
1/4

 

1773

Lars Jönsson (Nr:4) 1/4

Änkan Brita
1/4

Lars Jonsson
1/4

Jöns Jönsson
1/4

 

1782

Pär Larsson
1/4

Änkan Brita
1/4

Lars Jonsson
1/4

Jöns Jönsson
1/4

 

1788

u. Lars Larsson
1/4

Änkan Brita
1/4

Lars Jonsson
1/4

Jöns Jönsson
1/4

 

1790

u. Lars Larsson
1/4

Erik Larsson
1/4

Lars Jonsson
1/4

Jöns Jönsson
1/4

 

1795

u. Lars Larsson
1/4

Olof Larsson
1/4

Lars Jonsson
1/4

Jöns Jönsson
1/4

 

1797

u. Lars Larsson
1/4

Olof Larsson
1/4

Erik Jönsson (Björka)
1/4

Jöns Jönsson
1/4

 

1800

u. Lars Larsson
1/4

Olof Larsson
1/4

Olof Pärsson
1/4

Jöns Jönsson
1/4

 

1804

u. Lars Larsson
1/4

Olof Larsson
1/4

Erik Jönsson (Björka)
1/4

Jöns Jönsson
1/4

 

1806

u. Lars Larsson
1/4

Olof Larsson
1/4

Erik Jönsson (Björka)
1/4

Änkan Stina
1/4

 

1808

u. Lars Larsson
1/4

Olof Larsson
1/4

Per Jönsson
1/4

Änkan Stina
1/4

 

1809

Lars Larsson
1/4

Lars Olsson
1/4

Per Jönsson
1/4

-

 

1810

Erik Jönsson
1/2

Lars Olsson
1/4

Per Jönsson
1/4

-

 

1811

Jon Jönsson
1/4

Lars Olsson
1/4

Per Jönsson
1/4

u. Lars Larsson
1/4

 

1813

Jon Larsson (Rösavi) 1/4

Lars Olsson
1/4

Per Jönsson
1/4

u. Lars Larsson
1/4

 

1814

Jon Larsson (Rösavi) 1/4

Lars Olsson
1/4

Avsk. Husar Bäck
1/4

u. Lars Larsson
1/4

 

1816

Jon Larsson (Rösavi) 1/4

Lars Olsson
1/4

Avsk. Husar Bäck
1/4

u. Lars Larsson
1/4

 

1817

Jon Larsson (Rösavi) 1/4

Lars Olssons ä.
1/4

Avsk. Husar Bäck (Granby) 1/4

Lars Larsson
1/4

 

1818

Jon Larsson (Rösavi) 1/4

Lars Olssons ä.
1/4

Erik Olsson
1/4

Lars Larsson
1/4

 

1820

Jonas Larsson (Rösavi) 1/4

Lars Larssons ä.
1/4

Husar And. Hall
1/4

gl. Jon Jonsson (Blacksta) 1/4

 

1821

Jonas Larsson (Rösavi) 1/4

Lars Larssons ä.
1/4

Jons Ersson
1/4

Lars Jönsson
1/4

 

1826

Jonas Larsson (Rösavi) 1/4

Lars Larssons ä.
1/4

Jons Ersson
1/4

u. Jon Olsson
1/4

 

1828

Lars Jonsson
1/4

Lars Olssons ä.
3/8

Jons Ersson
1/8

Anders Persson (Nr:5) 1/8

Erik Erssons ä.
1/8

1829

Lars Jonsson
1/4

Lars Olssons ä.
3/8

Jons Erssons ä. Brita
1/8

Anders Persson (Nr:5) 1/8

Erik Erssons ä.
1/8

1830

Lars Jonsson
1/4

Lars Olssons ä.
3/8

Kronojägm. Carlström på ägorna 1/8

Anders Persson (Nr:5) 1/8

Erik Erssons ä.
1/8

1831

Lars Jonsson
1/4

Lars Olssons ä.
3/8

Jon Erssons omynd. Barn 1/8

Anders Olsson
1/8

Erik Erssons ä.
1/8

1833

Lars Jonsson
1/4

Lars Olssons ä.
3/8

Olof Staf (Norrgården)
1/8

Anders Olsson
1/8

Erik Erssons ä.
1/8

1835

Lars Jonsson
1/4

Lars Olssons ä.
3/8

Olof Staf (S. Sånna)
1/8

Anders Olsson
1/8

Erik Erssons ä.
1/8

1836

Lars Jonsson
1/4

Lars Olssons ä.
3/8

Anders Andersson (Gränby) 1/8

Anders Olsson
1/8

Erik Erssons ä.
1/8

1838

Lars Jonsson
1/4

Olof Larsson
1/8

Anders Andersson (Gränby) 1/8

Anders Olsson
1/8

Erik Erssons ä.
1/8

1839

Lars Jonsson
1/4

Jonas Jonsson (N.Via) 1/4

Olof Larsson
1/8

Anders Andersson (Gränby) 1/8

Anders Olsson 1/8

Erik Erssons ä.
1/8

1840

Lars Jonsson
1/4

Jonas Jonsson (N.Via) 1/4

Per Jonsson (Marka)
1/8

Peter Larsson
1/8

Anders Olsson 1/8

Erik Erssons ä.
1/8

1846

Lars Jonsson
1/4

Jonas Jonsson
1/4

Per Jonsson (Marka)
1/8

Erik Jonsson
1/8

Anders Olsson 1/8

Erik Erssons ä.
1/8

1847

Lars Jonsson
1/4

Jonas Jonsson
1/4

Per Jonsson (Marka)
1/8

Erik Jonsson
1/8

Anders Olsson 1/8

Erik Erssons ä.
1/8

1852

Lars Jonsson
1/4

Jonas Jonsson
1/4

Per Jonsson (Marka)
1/8

Erik Jonsson
1/8

Anders Olsson 1/8

Petter Ersson 1/8

1856

Lars Jonsson
1/4

Jonas Persson
1/4

Per Jonsson (Marka)
1/8

Erik Jonsson
1/4

Petter Ersson
1/8

1857

Lars Jonsson
1/4

Karl Gust. Persson
1/4

Per Jonsson (Marka)
1/8

Erik Jonsson
1/4

Petter Ersson
1/8

1858

Lars Jonsson
1/4

Karl Gust. Persson
1/4

Per Jonsson (Marka)
1/8

Erik Jönssons ä.
1/4

Petter Ersson
1/8

1859

Lars Jonssons ä.
1/4

Karl Gust. Persson
1/4

Per Jonsson (Marka)
1/8

Erik Jönssons ä.
1/4

Petter Ersson
1/8

1861

Per Larsson
1/4

Karl Gust. Persson
1/4

Per Jonsson (Marka)
1/8

Erik Jönssons ä.
1/4

Petter Ersson
1/8

1862

Per Larsson
1/4

Karl Gust. Persson
1/4

Per Jonsson (Marka)
1/8

Erik Jönssons ä.
1/4

Petter Ersson
1/8

1864

Per Larsson
1/4

Karl Gust. Persson
1/4

Per Jonsson (Marka)
1/8

Erik Jönssons ä.
1/4

Per Joh. Ersson (Norrby, Hallsberg) 1/8

1866

Per Larsson
1/4

Karl Gust. Persson
1/4

Lars Olsson
1/8

Per Gust. Larsson
1/4

Per Joh. Ersson (Norrby, Hallsberg) 1/8

1869

Per Larsson
1/4

Karl Gust. Persson
1/4

Per Jonsson (Marka)
1/8

Per Gest. Larsson
1/4

Per Joh. Ersson (Norrby, Hallsberg) 1/8

1870

Per Larsson
1/4

Karl Gust. Persson
1/4

Per Jonsson (Marka)
1/8

Per Gust. Larsson
1/4

Per Johan Erssons
(Konkursmassa) 1/8

1872

Per Larsson
1/4

Karl Gust. Persson
1/4

Per Jonsson (Marka)
1/8

Per Gust. Larsson
1/4

Per Erik Persson
1/8

1877

Per Larsson
1/4

Karl Gust. Persson
1/4

Per Gust. Persson
1/8

Per Gust. Larsson
1/4

Per Erik Persson
1/8

1880

Per Larsson
1/4

Karl Gust. Persson
1/4

Lars Petter Larsson
(S. Sånna) 1/8

Per Gust. Larsson
1/4

Per Erik Persson
1/8

1886

Per Larsson
1/4

Karl Gust. Persson
1/4

And. Gust. Ersson
1/8

Per Gust. Larsson
1/4

Per Erik Persson
1/8

1887

Per Larsson
1/4

Karl Gust. Persson
1/4

Lars Petter Larsson
(S. Sånna) 1/8

Per Gust. Larsson
1/4

Per Erik Persson
1/8