Sånnersta Näst-Sörgården

Sånnersta Näst-Sörgården (Mellangården)

1554-1566

Olof /

Olof Larsson

 

 

 

1573-1602

Per Olsson

 

 

 

1603, 1608

? Anders

 

 

 

1609-1617

Bengt Nilsson, d.

 

 

 

1618-?

Änk. (Sicilia)

 

 

 

1626-1628

Änk. (Sicilia)

Jon Bengtsson
fact. smed
(måg till änkan Sicilia)

 

 

1629

?

Jon Bengtsson

fact. smed

 

 

1631

Änkan

Jon Bengtsson

fact. smed

 

 

1632

Nils Bengtsson

fact. smed

son av Bengt Nilsson

 

 

 

1637-1647

Nils Bengtsson

fact. smed

1/2

Nils Andersson

1/2

 

 

1648-1651

Nils Bengtsson

fact. smed

1640 l.dr Olof Jonss, 1643-48 Olof Jonss. fact utan gård

 

 

 

1653-1664

 

Olof Jonsson

(rytt?)

se Domb 1663 f. 26

 

 

1665-1667

 

Olof Jonsson

Lasse Nilsson

 

1668

 

Hustru Ingäll

Lasse Nilsson

 

1669-1692

Erik Nilsson

1/2

 

Lasse Nilsson

1/2

 

1693-1694

Erik Nilsson

1/2

Per Månsson,

Olof Jonssons måg

¼

Lasse Nilsson

1/4

 

1695

Per Månsson

1/2

Änk Ingäll

¼

Lasse Nilsson

1/4

 

1696-1697

Per Månsson

1/2

Änk Ingäll

¼

Yngr. Per Månsson

Ho Sissla

1/4

 

1698

Per Måns-son

1/4

Lars Persson

¼

Ho Sisila

¼

Yngr. Per Månsson

¼

 

1699-1700

Per Månsson

1/2

Yngr.

Per Månsson (måg) o Ho Sisila

1/2

 

 

1701-1705

Per Månsson gl.

d. 1706

1/2

Yngr.

Per Månsson

1/2

 

 

1706-1707

Per Månssons Änk

1/2

Yngr.

Per Månsson

1/2

 

 

1708-1729

Jon Bengtsson

1/2

Yngr.

Per Månsson

1/2

 

 

Fr o m 1730 enbart mantals-längderna

 

 

 

 

1730-1738

Jon Bengtsson

1/2

Pär Månsson

1/2

 

 

1739-1740

Jon Bengtsson

d. 1740

1/2

Olof Persson

1/2

 

 

1741-1744

Änkan hustru Annika

1/2

Olof Persson

1/2

 

 

1745-1747

Per Jonsson

1/2

Olof Persson

1/2

 

 

1748-1763

Petter Sandstedt

avsk fact. pipsmed

¼ br

Olof Persson

1/2

Per Jonsson

1/2

 

1769

Pär Sandstedt

¼ br

Olof Persson

1/2

Per Jonsson

1/4

Lars Jonsson

på No 1

¼ br

1773

Pär Sandstedt

på No 3

¼ br

Olof Persson

1/2

Jon Larsson

¼

Lars Jonsson

på No 1

¼ br

1775

Pär Sandstedt

på No 3

¼ br

Lars Larsson

¼

Jon Larsson

¼

Lars Jonsson

på No 1

¼ br

1776

Pär Sandstedt

¼ br

Pigan Kjerstin

¼

Jon Larsson

¼

Lars Jonsson

på No 1

¼ br

1782

Sandstedt

¼ br

Pär Larsson

¼

Jon Larsson

¼

Lars Jonsson

på No 1

¼ br

1784

Erik Hansson

¼

Änkan Anna

på No 3

¼ br

Jon Larsson

¼

Lars Jonsson

på No 1

¼ br

1788

Erik Hansson

¼

Olof Pärsson

¼

Jon Larsson

¼

Lars Jonsson

på No 1

¼ br

1790

Erik Hansson

¼

Olof Pärsson

¼

Lars Larsson

¼

Lars Jonsson

¼ br

1798

Erik Hansson

¼

Olof Pärsson

¼

Änkan Anna

på No 1

¼

Lars Jonsson

¼ br

1799

Erik Hansson

¼

Olof Pärsson

¼

Gl:a Lars Larsson på No 1

¼ br

Lars Jonsson

¼ br

1801

Erik Hansson

¼

Olof Pärsson

i Älvesta

¼ br

Gl:a Lars Larsson på No 1

¼ br

Lars Jonsson

¼ br

1805

Erik Hansson

¼ ägbr

Olof Pärsson

i Älvesta

¼ br

Gl:a Lars Larsson på No 1

¼ br

Lars Jonsson

- 39/38 år

¼ br

1808

Erik Hansson

¼ ägbr

Olof Pärsson

i Älvesta

¼ br

Gl:a Lars Larsson på No 1

¼ br

Lars Jonsson

¼ äg

1810

Erik Hanssons hustru

¼ ägbr

Olof Pärsson

i Älvesta

¼ br

Gl:a Lars Larsson på No 1

¼ br

Lars Jonsson

¼ äg

1812

Erik Hansson

¼ ägbr

Olof Pärsson

i Älvesta

¼ br

Gl:a Lars Larsson på No 1

¼ br

Anna Larsdotter

¼

1813

Erik Hansson

¼ ägbr

Olof Pärsson

i Älvesta

¼ br

Gl:a Lars Larsson på No 1

¼ br

Änkan Kjerstin Persdotter

- 53 år

¼

1814

Erik Hansson

¼ ägbr

Olof Pärsson

i Älvesta

¼ br

Gl:a Lars Larsson på No 1

¼ br

Lisa Larsdotter

¼ ägbr

1815

Gustaf Antonsson på No 4

¼ ägbr

Olof Pärsson

i Älvesta

¼ br

Gl:a Lars Larsson på No 1

¼ br

Carl Andersson

i Dynningeberg

¼ br

1816

Gustaf Gustafsson

1/2 ägbr

O

Gl:a Lars Larsson på No 1

¼ br

Per Olsson

¼ ägbr

1817

Gustaf Gustafsson

1/2 ägbr

O

Gl:a

Lars Larssons ä:a på No 1

¼ br

Per Olsson

- 26 år

¼ ägbr

1819

Gustaf Gustafsson

1/2 ägbr

O

Olof Persson

i Örsta

¼ br

Per Olsson

¼ ägbr

1820

Gustaf Gustafsson

1/2 ägbr

 

Per Jonsson

i Hjortsberga

¼ br

Per Olsson

¼ ägbr

1823

Gustaf Gustafsson

1/2 ägbr

 

Per Jonssons ä:a

på No 1

¼ br

Per Olsson

¼ ägbr

1825

Gustaf Gustafsson

1/2 ägbr

 

Lars Larsson

i No 2

¼ ägbr

Per Olsson

¼ ägbr

1826

Gustaf Gustafsson

1/2 ägbr

 

Lars Larsson

i No 2

¼ ägbr

Per Olsson

¼ ägbr

1827

No 1

Gustaf Gustafsson

- 37/30 år

1/2 ägbr

 

Lars Larsson

i No 2

¼ ägbr

Per Olsson

¼ ägbr

1828

Gustaf Gustafssons ä:a Lisa, - 96

1/2 ägbr

 

Lars Larsson

i No 2

¼ ägbr

Per Olsson

¼ ägbr

1831

Anders Perssons

¼ ägbr o br 1/4

 

Lars Larsson

i No 2

¼ ägbr

Per Olsson

- 90/93

¼ ägbr

1833

Anders Perssons

¼ ägbr o br 1/4

 

Lars Larsson

i No 2

¼ ägbr

Per Olssons ä:a

Kjerstin, - 93

¼ ägbr

1834

Anders Perssons

¼ ägbr o br 1/4

 

Lars Larsson

i No 2

¼ ägbr

Anders Jonsson

i Dynningeberg

¼ br

1835

Anders Perssons

¼ ägbr o br 1/4

 

Lars Larsson

i No 2

¼ ägbr

Per Olssons arvingar

¼ ägbr

1841

Anders Perssons

- 04/96

¼ ägbr

 

Lars Larsson

i No 2

¼ ägbr

Olof Olsson Staaf

1/2 br

1846

Lars Gustaf Gustafsson

1/2

 

Lars Larsson

i No 2

¼ ägbr

Olof Olsson Staaf

- 95/91

1/2 br

1848

Lars Gustaf Gustafsson

1/2

 

Lars Larssons ä.

i No 2

¼

Per Erik Persson

- 22

¼ br

1863

Lars Gustaf Gustafsson

1/2

 

Lars Larssons ä.

- mell, - 02/02

¼

Per Erik Persson

¼ br

1866

Lars Gustaf Gustafsson

1/2

 

Lars Larssons ä.

- mell

¼

Per Erik Persson

¼ br

1867

Lars Gustaf Gustafsson

1/2

 

Per Larsson

- 42

¼

Per Erik Persson

¼ br

1881

Lars Gustaf Gustafsson

- 19/17

1/2

 

Per Larsson

- 42

¼

Per Erik Persson

¼ br

1887

Gustaf Larsson

- 54/56

1/2

 

Per Larsson

- 42/43

¼

Per Erik Persson

- 22/28

¼ br