Via södra 1

Via Södra n:r 1, Mellangården

1554-1560

Per Månsson

   

1561-1565

Per Ersson

   

1566

Per Månsson (?)

   

1573-1578

Folke

   

1581-1588

Ingemund

   

1589-1590

Per

   

1591-1593

Lasse Ingemundsson

   

1596-1606

Lasse Persson

   

1607-1618

Ingewald

   

1619

Erich Ingewaldsson

   

1620-1622

Ingewall

   

1623

Erich Ingewalsson

   

1626-1627

Ingwall (Siggesson)

   

1628-1656

Erich Ingewallsson

fact.lådemakare, nämndeman 1641-55, häradsdomare i Kumla 1656-70

   

1657-1694

Töres Larsson,

d. 1697, avbrent 1670

   

1695

Hust. Gertrud (Töres hu)

Sven Tyresson

 

1696-1698

Olof Månsson, måg

¼

Sven Tyresson

d. 1697

¼

 

1699-1701

Olof Månsson

¼

And. Larsson

¼

 

1702-1703

Olof Månsson

½

   

1704

Olof Månsson

¼

Olof Larsson

¼

 

1705-1707

Olof Månsson

½

   

1708

Erik Nilsson

¼

Per Jönsson

¼

 

1709

Erik Nilsson

½

O

 

1710

Erik Nilsson

¼

Jon Bengts. Enka

¼

 

1711

And. Tyresson

¼

Jon Bengts Enka

¼

 

1712

And. Tyresson

¼

And. Andersson

¼

 

1713

And. Tyresson

¼

And. Andersson

¼

 

1714-1715

And. Tyresson

¼

And. Andersson

soldat

¼

 

1716

And. Tyresson

¼

Jöns Larsson

i N. Via

¼ br

 

1717-1719

And. Tyresson

¼

Erich Simonsson

¼

 

1720-1722

And. Tyresson

d. 1722

½

   

1723-1725

Enk. hu Elin

½

   

1726-1729

Erik Ersson

½

   

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

     

1730-1746

Erik Ersson

½

   

1747

Erik Ersson

¼

   

1751

Erik Ersson

¼

   

1752

Erik Ersson

¼

 

Jon Jonsson

¼

1756

Erik Ersson

¼

 

Pär Jonsson

¼

1757

Erik Ersson

¼

 

Änkan Kjerstin

¼

1758

Peter Tolver

1/8

 

Änkan Kjerstin

3/8

1760

Änk. hu

Stina Ammundsd.

i N. Via

1/8 br

 

Änkan Kjerstin

3/8

1761

Änk. hu

Stina Ammundsd.

i N. Via

1/8

Anders Andersson

1/8

Änkan Kjerstin

¼

1762

Anders Andersson

¼

 

Änkan Kjerstin

¼

1766

Anders Andersson

¼

 

Per Lenartsson

¼

1767

Anders Andersson

¼

 

Enkan

Britta Jonsdotter

¼

1768

Lars Andersson

¼

Änkan

Anna Persdotter

¼

 

1779

Lars Andersson

¼

Anders Nilsson

¼

 

1783

Lars Andersson

¼

Måns Olsson

¼

 

1785

Lars Andersson

½

   

1795

Lars Andersson

¼

Måns Olsson

¼

 

1797

Lars Andersson

¼

Hust. Greta

¼

 

1799

Anders Larsson

¼ ägbr

Hust. Greta

¼

 

1800-1810

Anders Larsson

½ ägbr

   

1820

Anders Larsson

- 44/35 år

½ ägbr

   

1826

Anders Larsson

- 75/86

½ ägbr

   

1830-1857

Eric Persson

- 00/03

½ ägbr

   

1860

Per Erik Ersson

½ ägbr

   

1870

Per Erik Ersson

- 30/27

½ ägbr

   

1879

Per Erik Ersson

- 30

½ ägbr

   

1880

Per Erik Erssons sterbhus

½

   

1887

Joh. Ersson

- 43

½ br