Åby östra 1

Åby Östra n

Åby Östra n:r 1, Västergården

1555-1575

Folke

 

 

 

 

1576-1588

Olof Persson
(nämndeman Oluff 1585)

 

 

 

 

1589-1602

Jon /
Jon Persson
(delvis öde?)

 

 

 

 

1603-1620

Folke

 

 

 

 

1623-1626

Folke och
Per Jonsson

 

 

 

 

1628-1630

Per Jonsson

 

 

 

 

1631-1648

Jon Folkesson
fact. pipesmed

 

 

 

 

1649-1650

Per Larsson
d. ca 1650
knecht

 

 

 

 

1651

Änkan

 

 

 

 

1653-?

And. Håkansson

 

 

 

 

För tiden 1654-1729 går det inte att bestämt avgöra om brukarna hör till Ö. Åby nr 1 eller V. Åby nr 1

 Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna 

1730

Olof Olsson
½

 

Lars Svensson
¼

Folke Svensson
¼

 

1732

Olof Olsson
3/4

 

Lars Svensson
¼

O

 

1736

Oluf Olsson
½

 

Lars Svensson
¼

Olof Folkesson
¼

 

1745

Jonas Svensson
¼

Olof Olofsson

Lars Svensson
¼

Olof Folkesson
¼

 

1747

Jonas Svensson
¼

Olof Olofsson
¼

Lars Svensson
¼

Olof Jonsson
¼

 

1749

Tyres Jonsson
¼

Olof Olofsson
¼

Lars Svensson
¼

Olof Jonsson
¼

 

1757

Per Larsson
¼

Olof Olofsson
¼

Lars Svensson
¼

Olof Jonsson
¼

 

1760

Per Larsson
¼

Olof Olofsson
¼

Änk hustru Kerstin
¼

Olof Jonsson
¼

 

1761

Per Larsson
¼

Olof Olofsson
¼

Lars Jönsson i Rala
¼ br

Olof Jonsson
¼

 

1764

Per Larsson
¼

Olof Olofsson
¼

Per Jönsson
¼

Olof Jonsson
¼

 

1770

Per Larsson
¼

Jonas Olsson
¼

Per Jönsson
¼

Folke Olsson
¼

 

1771

Per Larsson
¼

Jonas Olsson
¼

Jonas Larsson
¼

Folke Olsson
¼

 

1772

Hustru Brita
¼

Jonas Olsson
¼

Jonas Larsson
¼

Folke Olsson
¼

 

1773

Hustru Brita
¼

Jonas Olsson
¼

Jonas Larsson
¼

Folke Olsson
¼

 

1781

Anders Andersson
¼

Jonas Olsson
¼

Jonas Larsson
¼

Folke Olsson
¼

 

1788

Anders Andersson

¼

Jonas Olsson

¼

Jonas Larsson

¼

Folke Olsson

i Ekeby

¼

 

1797

Anders Andersson

¼

Jonas Olsson

¼

Jonas Larsson

¼

Karl Olsson

¼

 

1800

Anders Andersson

¼

Jöns Olsson

¼

Jonas Larsson

¼

Lars Larsson

i S:a Sånna

¼ br

 

1801

Anders Andersson

¼

Jonas Olsson

¼

Jan Tyresson

- 34/30 år

½

Lars Larsson

i S:a Sånna

¼ br

 

1803

Anders Andersson

¼

Jonas Larsson

- 55/50 år

¼

Lars Larsson

- 41/31 år

½

 

 

1805

Anders Andersson

- 57/57 år

¼

Lars Jonsson

¼

Lars Larsson

½

 

 

1807

Anders Andersson

¼

Lars Jonsson

¼

Lars Larsson

½

 

 

1809

Anders Andersson

¼

Lars Jonsson

på No 2

¼ br

Lars Larsson

½

 

 

1810

Änkan Kjerstin
¼

Lars Jonsson
på No 2
¼ br

Lars Larsson
½

 

 

1816

Jonas Vallin

¼

Lars Jonsson
på No 2
¼ ägbr

Lars Larsson

½

 

 

1819

Jonas Vallin

¼

Lars Ersson
i V:ä Åby
¼ br

Lars Larsson

½

 

 

1820

Jonas Vallin

¼

Lars Jonsson
i V. Åby
¼ ägbr

Lars Larsson

½

 

 

1822

Jonas Vallin
- 40/40 år
¼ ägbr

Lars Jonsson
i V. Åby
¼ ägbr

Lars Larsson
- 58/48 år
½

 

 

1825

Jonas Vallins ä:a

¼ ägbr

Lars Jonsson

i V. Åby

¼ ägbr

Olof Larsson

- 23 år

¼ ägbr

Lars Larsson ä

- 28 år

¼ ägbr

 

1830

Jonas Vallins ä:a

- 81

¼ ägbr

Lars Jonsson

i V. Åby

¼ ägbr

Olof Larsson

- 01/03

¼ ägbr

Lars Larsson ä

¼ ägbr

 

1832

Joh. E. Jonsson

¼

Lars Jonsson

i V. Åby

¼ ägbr

Olof Larsson

¼ ägbr

Lars Larsson ä

¼ ägbr

 

1834

Joh. E. Jonsson

¼

Lars Larsson y.

- 09/12

¼ ägbr

Olof Larsson

¼ ägbr

Lars Larsson ä

- 96/03

¼ ägbr

 

1840

Joh. E. Jonsson

¼

Lars Larsson

¼

Olof Larsson

½ ägbr

 

 

1850

Joh. E. Jonsson

¼

Lars Larsson

¼

Olof Larsson

½ ägbr

 

 

1858

Joh. E. Jonsson

¼

Lars Larsson

¼

Olof Larsson

½ ägbr

 

 

1860

Joh. E. Jonsson

- 01/11

¼

Lars Larsson

¼

Olof Larsson

¼

 

 

1864

Joh. E. Jonsson

¼

 

 

 

 

1865

Carl Persson

i No 2

¼

Lars Larsson

¼

Olof Larsson

½ ägbr

 

 

1866

Carl Persson eller Jonas Jakobsson

i No 2

¼

Lars Larsson

¼

Per Er. Olsson

- 38

3/8 egbr

Johan Olsson

- 35

1/8 br

 

1867

Jonas Jakobsson

- 31/42

¼ br

Lars Larsson

¼

Per Er. Olsson

3/8

Johan Olsson

1/8 br

 

1869

Jonas Jakobsson

¼ br

Lars Larssons sterbhus

¼

Per Er. Olsson

3/8

Johan Olsson

1/8 br

 

1870

Jonas Jakobsson

¼ br

Lars Larssons änka

- 12

¼

Per Er. Olssons konkursmassa

3/8

Johan Olsson

1/8

 

1871

Jonas Jakobsson

¼ br

Lars Larssons sths änkan

¼

Per Er. Olssons konkursmassa

3/8

Johan Olsson

1/8

 

1871

 

 

 

Per Joh. Persson

½

 

1872

Lars Pet. Larsson

skomakare, - 39/43

¼ br

Lars Larssons sthus

¼

 

Per Joh. Persson

½

 

1873-1880

Lars Petter Larsson

skomakare

¼ br

Lars Larssons sthus

¼

Lars Petter Persson

skomakare

1/8

Per Joh. Persson

½

 

1882

Lars Petter Larsson

skomakare

¼ br

Lars Larssons sthus

1/16 br, 1/8 eg

Lars Petter Persson

skomakare, - 37/37

1/3/16 br 1/8 eg

Per Joh. Persson

½

 

1887

Lars Petter Larsson skomakare¼ br

Lars Larssons sthus1/16 br, 1/8 eg

Lars Petter Perssonskomakare, - 371/3/16 br 1/8 eg

Per Joh. Persson

½