Fylsta 1

Fylsta Nr:1 - Norrgården -

1549-1562

Nils Karlsson
(Länsman:1561-1564)

     

1565

Nils Larsson

     

1573-1573

Jöns Larsson

     

1573-1580

And. Nilsson

     

1581-1589

Rafwal

     

1590-1606

Nils

     

1607-1619

Per, Kneckt

     

1620-1623

Rafwal

Per, Kneckt

   

1624-1650

Rafval Andersson
(Fact.Smed)

     

1651-1657

Rafval Andersson
(Fact.Smed)

Måns Rafvalsson
(Fact.Pipesmed)

   

1658-1662

Jöns Rafvalsson
(Fact.Pipesmed)

Måns Rafvalsson
(Fact.Pipesmed)

   

1663-1664

Jöns Rafvalsson
(Fact.Pipesmed)

Måns Rafvalsson
(Fact.Pipesmed)

Jon Månsson

 

1665-1672

Jöns Rafvalsson
(Fact.Pipesmed) +
1672

Måns Rafvalsson
(Fact.Pipesmed)

   

1673-1689

Enk. Elin

Måns Rafvalsson
(Fact.Pipesmed)

   

1690

And. Jönsson
(Fact.Låsesmed) 1/4

Måns Rafvalsson
1/4 +
1690

   

1691-1700

And. Jönsson
(Fact.Låsesmed) 1/4

Lars Månsson
1/4

   

1701-1722

And. Jönsson
(Fact.Låsesmed) 1/4

Rawald Månsson
1/4

   

1723

And. Jönsson
?

Rawald Månsson
?

(?) Erick Olsson

 

1724-1728

And. Jönsson
1/4 +
1727

Rawald Månsson
1/4

   

1729

Enk. Karin
1/4

Lars Rafwalsson
1/4

   

1730-1734

Änk. Hustru Karin
1/4

Lars Rafwalsson
1/4

   

1735-1736

Pär Andersson
1/4

Lars Rafwalsson
1/4

   

1738

Lars Andersson (Byrstatorp) 1/4

Lars Rafwalsson
1/4

   

1739

Nils Andersson (Byrstatorp) 1/4

Lars Rafwalsson
1/4

   

1740

Nils Andersson (Bergia) 1/4

Lars Rafwalsson
1/4

   

1744

Nils Andersson
1/4

Lars Rafwalsson
1/4

   

1745

Nils Andersson
1/4

Rafael Larsson
1/4

   

1747

Nils Andersson
1/4

Lars Vahlgren (Jortsberga) 1/8

 

Lars Ragvaldsson
1/8

1753

Nils Andersson
1/4

Per Ragvaldsson
(Fact.Låsesmed) 1/8

 

Lars Ragvaldsson
1/8

1761

Nils Andersson
1/4

Per Ragvaldsson
(Söderberg) 1/8

 

Lars Ragvaldsson
1/8

1766

Nils Andersson
1/4

Per Ragvaldsson
(Fact.Låsesmed) 1/8

 

Lars Ragvaldsson
1/8 +
1766

1768

Nils Andersson
1/4

Per Ragvaldsson
1/8 +
1771

 

Änk. Ingri Jonsdotter
1/8

1770

Per Nilsson
1/4

Jan Simesson
1/8

 

Änk. Ingri Jonsdotter
1/8

1771-1772

Per Nilsson
1/8

Jan Simesson
1/8

Jonas Jönsson
1/8

Jöns Larsson
1/8

1773

Per Nilsson
1/8

Jan Simesson
1/8

Jonas Jönsson
1/8

Enk. Ingrid Jönsdotter
1/8

1774

Jons Olsson (Sörby) 1/8

Jonas Jönsson
1/8

Enk. Kajsa Jönsdotter
1/8

Enk. Ingrid Jönsdotter
1/8

1775

Jons Olsson (Sörby) 1/8

Jonas Jönsson
1/8

Anders Svensson
1/8

Lars Larsson
1/8

1776

Jons Olsson (Sörby) 1/8

Jonas Jönsson
1/8

Anders Svensson
(Nr:2) 1/8

Lars Larsson
1/8

1777

Jöns Olsson
1/8

Jonas Jönsson
1/8

Anders Svensson
1/8

Lars Larsson
1/8

1780

Jöns Olsson
1/8

Jonas Jönsson
1/8

Anders Svensson
(Nr:2) 1/8

Lars Larsson
1/8

1783

Jöns Olsson
1/8

Jonas Jönsson
3/16

Olof Jönsson (Stene)
1/16

Lars Larsson
1/8

1784

Jöns Olsson
1/8

Jonas Jönsson
3/16

Olof Jönsson (Stene)
1/16

Lars Larsson
3/16

1785

Pär Jönsson
1/8

Jonas Jönsson
3/16

Olof Jönsson (Stene)
1/16

Lars Larsson
3/16

1787

Olof Månsson
(Skräddare) 1/8

Jonas Jönsson
3/16

Olof Jönsson (Stene)
1/16

Lars Larsson
1/8

1799

Olof Månsson
1/8 +
1799

Jonas Jonsson
1/4

Lars Larsson
1/8 +
1799

 

1800

Olof Månsson
1/8 +
1799

Jonas Jonsson
1/4

Enk. Kajsa
1/8

 

1801

Änkan Ingeborg
1/8

Jonas Jonsson
1/4

Enk. Kajsa
1/8

 

1803

Änkan Ingeborg
1/8

Jonas Jonsson
1/4 +
1803

Anders Jonsson
1/8

 

1805

Olof Persson
1/8

Änkan Kajsa
1/4

Anders Jonsson
1/8

 

1807

Olof Persson
1/8

Änkan Kajsa
1/4

Anders Jonsson
1/8

 

1808

Petter Persson
(Nr:3) 1/8

Änkan Kajsa
1/4

Anders Jonsson
1/8

 

1818

Petter Persson
(Nr:3) 1/8

Jonas Jonsson
1/4

Anders Jonsson
1/8

 

1822

Petter Persson
(Nr:3) 1/8

Jonas Jonsson
1/4

Anders Jonsson
1/8

 

1825

Per Persson
1/4

Jonas Jonsson
1/4

   

1836

Per Perssons ä.
1/4

Jonas Jonsson
1/4

   

1840

Per Persson y. (Nr:3) 1/4

Jonas Jonsson
1/4 +
1840

   

1841

Per Persson y. (Nr:3) 1/4

Jonas Jonsson arvingar 1/4

   

1843

Per Persson y. (Nr:3) 1/4

Jonas Jonsson
1/4

   

1857

Peter Persson (Nr:3) 1/2

     

1860

Petter Persson
1/4

Jonas Larsson (Blacksta) 1/4

   

1868

Petter Persson
1/4

Jonas Larsson (Blacksta) 1/4

   

1880-1882

Jonas Larsson (Blacksta) 1/2

     

1887

Erik Jonsson
1/2