Via norra 2-4

Då jordlotternas storlek inom gårdarna 2-4 ej överensstämma med de enskilda gårdarnas, utan gå i varandra, ha listorna för brukarna gjorts upp gemensamt för dessa tre gårdar

 Då jordlotternas storlek inom gårdarna 2-4 ej överensstämma med de enskilda gårdarnas, utan gå i varandra, ha listorna för brukarna gjorts upp gemensamt för dessa tre gårdar 

Jordebok

No 2

No 2

No 3

No 3

No 4

 

1711

Jöns Larsson

nämndeman 1698-1718

3/4

 

Ryttare Erich Tests hust (Margareta)

¾

 

Olof Jonsson

¾

 

1712-1714

Jöns Larsson

nämndeman

1 ½

 

Ryttare Erich Tests hust (Margareta)

¾

 

Olof Jonsson

3/8

 

1715

Jöns Larsson

Olof Andersson

1 ½

Ryttare Erich Tests hust (Margareta)

¾

 

Jon Jonsson

3/8

 

1716-1717

Jöns Larsson

1 1/8

Olof Andersson

1/3

Ryttare Erich Tests hust (Margareta)

9/16

 

Olof Jonsson

3/8

 

1718

Jöns Larsson, d. 1721 (Elin)

1 1/8

Olof Andersson

1/3

Ryttare Erich Tests hust (Margareta), (son Lars Ersson)

9/16

 

Olof Jonsson

9/16

 

1719-1722

Hu Elin

3/4

 

Olof Andersson

3/8

Olof Jonsson

9/16

Lars Ersson

9/16

 

1723-1724

Änk. Anna

3/4

 

Olof Andersson

3/8

Olof Jonsson

9/16

Lars Ersson

9/16

 

1725

Amund Wennerberg, fourir, hu, 1726: feltv. Wennerberg

(Söra Wya se Domb 1725, fol 407)

¾

 

Olof Andersson

3/8

Olof Jonsson

9/16

Lars Ersson

d. 1736

9/16

 

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

 

No 2?

No 3?

No 4?

No 4?

No 4?

 

1730-1736

Vennerberg

avsk.fältv

9/16

O

Olof Jonsson

9/16

Lars Ersson

9/16

Oluf Andersson

9/16

 

1738

Vennerberg

avsk.fältv

9/16

O

Olof Jonsson

9/16

Jon Jonsson

9/16

Anders Pärsson

9/16

 

1742

Vennerberg

avsk.fältv

9/16

O

Olof Jonsson

9/16

Jon Jonsson

9/16

Vattrang

Rytterm.

9/16

 

1744

O

Pär Jönsson

9/16

Olof Jonsson

9/16

Jon Jonsson

9/16

Vattrang

Rytterm.

9/16

 

1747

Ammund Vennerberg

avsk.fältv

9/32

Pär Jönsson

9/32

Olof Jonsson

9/16

Jon Jonsson

9/16

Vattrang

Ryttm.

9/16 br

 

1748

Ammund Vennerberg

avsk.fältv

9/32

Jonas Tiger

9/32

Olof Jonsson

9/16

Jon Jonsson

9/16

Vattrang

Ryttm.

9/16 br

 

1749

Ammund Vennerberg

avsk.fältv

9/32

Jonas Viselius

9/32

Olof Jonsson

9/16

Pär Larsson

9/16

Vattrang

Ryttm.

9/16 br

 

1750

Ammund Vennerberg

avsk.fältv

9/32

Jonas Viselius

9/32

Olof Jonsson

9/16

Pär Larsson

9/16

Ryttm. Vattrangs ä:a Fru

Elsa Kristina Palmgren

9/16 br

 

1751

Ammund Vennerberg

avsk.fältv

9/32

Jonas Jonsson

9/32

Olof Jonsson

9/16

Pär Larsson

9/16

Ryttm. Vattrangs ä:a Fru

Elsa Kristina Palmgren

9/16 br

 

1752

Jan Persson

9/32

Pär Jonsson

9/32

Olof Jonsson

9/16

Pär Larsson

9/16

Ryttm. Vattrangs ä:a Fru

Elsa Kristina Palmgren

9/16 br

 

1755

Jan Persson

9/32

Jon Jonsson

9/32

Olof Jonsson

9/16

Pär Larsson

9/16

Ryttm. Vattrangs ä:a Fru

Elsa Kristina Palmgren

9/16 br

 

1757

Jan Persson

9/32

Jon Jonsson

9/32

Olof Jonsson

9/16

Pär Larsson

9/16

Ryttm. Vattrangs

Arvingar

9/16 br

 

1758

Änk. hu. Vännerberg

9/32

Änk. hu. Maria

9/32

Olof Jonsson

9/16

Pär Larsson

9/16

Engselius

i Vijby s:n, probst

9/16 br

 

1759

Änk. hu. Vännerberg

9/32

Jon Pärsson

9/32

Olof Jonsson

9/16

Pär Larsson

9/16

Änk hu Kerstin

9/16

 

1763

Olof Jerstedt

fact.låssmed

9/32

Jon Pärsson

9/32

Olof Jonsson

9/16

Pär Larsson

9/16

Pär Andersson

9/16

 

1765-1766

Olof Jerstedt

fact.låssmed

9/32

Jan Andersson

9/32

Ol. Månsson

nämndem 1764-74

9/16

Pär Larsson

9/16

Nils Nilsson

9/16

 

1770-1771

Olof Jerstedt

fact.låssmed

9/32

Jan Andersson

9/32

Ol. Månsson

riksdagsm 1764-66 f. Kumla, Askers och Sköllersta härad

9/16

Pär Larsson

9/16

Olof Persson

9/16

 

1772

Olof Jerstedt

fact.låssmed

9/32

Lars Pärsson

9/32

Ol. Månsson

riksdagsm 1769-70, 1771-72 f. Kumla härad

9/16

Pär Larsson

9/16

Olof Persson

9/16

No 4

1774

Olof Jerstedt

fact.låssmed

9/32

Lars Pärsson

9/32

Ol. Månsson

riksdagsm 1778-79 f. Kumla och Hardemo 1786, 1789 f. Kumla här

9/16

Pär Larsson

9/16

Olof Persson

9/32

Sven Persson

9/32

1776

Olof Jerstedt

fact.låssmed

9/32

Lars Pärsson

9/32

Sven Larsson

kyrkovärd 1788-1809

9/16

Pär Larsson

9/16

Olof Persson

9/32

Sven Persson

9/32

1777

Olof Jerstedt

fact.låssmed

9/32

Lars Pärsson

9/32

Sven Larsson

9/16

Pär Larsson

9/16

Olof Persson

9/16

 

1780

Olof Jerstedt

fact.låssmed,

d. 1783

9/32

Lars Pärsson

9/32

Sven Larsson

9/16

Pär Larsson

9/16

Anders Jansson

9/16

 

1783

Ol. Olsson

(son av O. Järst)

9/32

Lars Pärsson

9/32

Sven Larsson

9/16

Pär Larsson

9/16

Anders Jansson

9/16

 

1785

Ol. Olsson

9/32

O

Sven Larsson

9/16

Pär Larsson

27/32

Anders Jansson

9/16

 

1786

Ol. Olsson

9/32

Karl Karlsson

9/32

Sven Larsson

9/16

Pär Larsson

9/16

Anders Jansson

9/16

 

1787

Ol. Olsson

9/32

Pär Larsson

9/32

Sven Larsson

9/16

Pär Larsson

9/16

Anders Jansson

9/16

 

1788

Ol. Olsson

9/32

Ol. Pärsson

9/32

Sven Larsson

9/16

Pär Larsson

9/16

Anders Jansson

9/16

 

1789

Ol. Olsson

9/32

O

Sven Larsson

9/16

Pär Larsson

27/32

Anders Jansson

9/16

 

1790

Ol. Olsson

9/32

Olof Persson

9/32

Sven Larsson

riksdagsm 1792 f. Kumla härad

9/16

Pär Larsson

9/16

Anders Jansson

9/16

 

1794

Olof Olssons hu Kajsa

9/32

Olof Persson

9/32

Sven Larsson

9/16

Pär Larsson

9/16

Anders Jansson

9/16

 

1795

Hu Kajsa

9/64

Bengt Larsson i S:a Via

9/64 br

Olof Persson

9/32

Sven Larsson

9/16

Pär Larsson

9/16

Anders Jansson

9/16

 

1796

Hu Kajsa

9/32

Olof Persson

9/32

Sven Larsson

9/16

Pär Larsson

9/16

Länsm. Löfqvist

9/16 br

 

1797

Anders Andersson

9/32

Olof Persson

9/32

Sven Larsson

9/16

Pär Larsson

9/16

Länsm. Löfqvist

9/16 br

 

1798

Anders Andersson

9/32

Olof Persson

- 41/31 år

9/32

Sven Larsson

9/16

Jon Persson

9/16

Anders Jansson, arrend

9/16

 

1804

Anders Andersson

9/32

Olof Persson

- 46/29 år

9/32

Sven Larsson

9/16

Jon Persson

9/16

Länsm. Löfqvist

9/16

 

1805

Anders Jönsson, -60/77

9/32

Olof Persson

9/32

Sven Larsson

- 46/29 år

9/16

Jon Persson

- 32/28 år

9/16

Länsm. Löfqvist

9/16

 

1807

Anders Jönsson, -60/77

9/32

Olof Persson

9/32

Sven Larsson

9/16

Jon Persson

9/16

Länsm. Löfqvist

9/16

 

1807

Eric Jönsson

i Alm

9/32 br

Olof Persson

9/32

Sven Larsson

9/16

Jon Persson

9/16

Länsm. Löfqvist

9/16

 

1809

Lars Persson

i N:a Via

9/32 br

Olof Persson

9/32

Sven Larsson

nämndem

9/16 äg

Jon Persson

9/16

Länsm. Löfqvist

9/16

 

1810

Lars Persson

i N:a Via

9/32 br

Olof Persson

9/32

Jonas Svensson

nämndem 1810-41

9/16

Jon Persson

9/16

Länsm. Löfqvist

9/16 br

 

1812

Lars Perssons ä:a i N:a Via

9/32 ägbr

Olof Persson

- 53 år

9/32

Jonas Svensson

- 27 år

9/16

Jon Persson

- 43 år

9/16 äg

Eric Olsson

- 35 år

9/16 br

 

1815

Eric Jonsson i No 1

3/32 ägbr

Pastor Lind-gren

6/32

Olof Persson

9/32

Jon Svensson

9/16

Jonas Persson

9/16

Eric Olsson

9/16

 

 

No 2?

No2?

No3?

No 4?

No 4?

No 4?

1817

Jon Ersson

i No 1

3/32 ägbr

Lars Svensson på No 1

6/32 br

Olof Persson

9/32

Jon Svensson

-32/29 år nämndem.

9/16 ägbr

Jonas Persson

9/16 ägbr

Eric Olsson

9/16 br

1819

Jon Ersson

i No 1

3/32 ägbr

Anders Ersson i Rala

6/32 br

Olof Persson

- 60/53 år

9/32

Jon Svensson

-84/87, nämndem.

9/16 ägbr

Jonas Persson

- 49/40 år

9/16 ägbr

Eric Olsson

9/16 br

1820

Jon Ersson

i No 1

3/32 ägbr

Per Andersson i S:a Via

6/32 br

Olof Persson

9/32 ägbr

Jon Svensson

9/16 ägbr

Jonas Persson

9/16 ägbr

Eric Olsson

- 42/36 år

9/16 br

1821

Jon Ersson

i No 1

3/32 ägbr

Per Andersson i S:a Via

6/32 br

Jan Persson

9/32 ägbr

Jon Svensson

9/16 ägbr

Jonas Persson

9/16 ägbr

Eric Olsson

9/16 lb

1822

Jon Ersson

i No 1

3/32 ägbr

Per Andersson i No 1

6/32 br

Jan Persson

9/32 ägbr + 9/16 ägbr

Jon Svensson

9/16 ägbr

Jonas Olsson

i Byrsta

9/32 ägbr

Per Andersson

9/32 ägbr

1823

Jon Ersson

i No 1

3/32 ägbr

Per Andersson i S:a Via

6/32 br

Jonas Persson

- 69/78

27/32 ägbr

Jon Svensson

9/16 ägbr

Jonas Olsson

i Byrsta

9/32 ägbr

Per Andersson

9/32 ägbr

1824

Jon Ersson

i No 1

3/32 ägbr

Erik Jonsson y. i No 1

6/32 br

Jonas Persson

27/32 ägbr

Jon Svensson

9/16 ägbr

Jonas Olsson

i Byrsta

9/32 ägbr

Per Andersson

9/32 ägbr

1826

Jon Ersson

i No 1

3/32 ägbr

Erik Jonsson y. i No 1

3/16

Jonas Persson

27/32 ägbr

Jon Svensson

9/16 ägbr

Jon Ersson i No 1

9/64 br

Carl Jonsson i No 1

9/64 br

Per Andersson

9/32 ägbr

1829

Jon Ersson

i No 1

3/32 ägbr

Erik Jonsson y. i No 1

3/16

Jonas Persson

27/32 ägbr

Jon Svensson

9/16 ägbr

Jonas Olsson

i Byrsta

9/32 ägbr

Per Andersson

9/32 ägbr

1830

Jon Ersson

i No 1

3/32 ägbr

Erik Jonsson y. i No 1

3/16

Jonas Persson

27/32 ägbr

Jon Svensson

- 84/87

9/16 ägbr

Jonas Olsson

- 78/84

9/32

Per Andersson

- 81/94

9/32 ägbr

1831

Jon Jonsson y.

i No 1

3/32

Erik Jonsson y. i No 1

3/16 ägbr

Jonas Persson

9/16 ägbr

Jonas Jonss ä

- 03/13

9/32 ägbr

Jon Svensson

9/16 ägbr

Jonas Olsson

9/32

Per Andersson

9/32 ägbr

1832

Jon Jonsson y.

i No 1

3/32

Erik Jonsson y. i No 1

3/16 ägbr

Jonas Persson

9/16 ägbr

Jonas Jonss ä

9/32 ägbr

Jon Svensson

9/16 ägbr

Jonas Olsson

9/32

Lars Andersson

i Samsala

9/32 ägbr

1833

Jon Jonsson y.

i No 1

3/32

Erik Jonsson y. i No 1

3/16 ägbr

Jonas Persson

9/16 ägbr

Jonas Jonss ä

9/32 ägbr

Jon Svensson

nämndeman

9/16 ägbr

Jonas Olsson

9/32

Per Andersson

9/32 ägbr

1834

Erik Jonsson y. i No 1

3/16 ägbr

Jonas Persson

- 69/78

9/16 ägbr

Jonas Jonsson ä.

9/32 ägbr

Jonas Svensson

- 84/87

9/16 ägbr

Jonas Olsson

9/32

Per Andersson

3/8 br

1836

Erik Jonsson y. i No 1

3/16 ägbr

Eric Jonsson y

- 10/18

9/16 ägbr

Jonas Jonsson ä.

9/32 ägbr

Jonas Svensson

9/16 ägbr

Jonas Olsson

9/32

Per Andersson

3/8 br

1839

Erik Jonsson y. i No 1

3/16 ägbr

Eric Jonsson y

- 10/18

9/16 ägbr

Jonas Jonsson ä.

9/32 ägbr

Jonas Svensson

9/16 ägbr

Jonas Olsson

9/32

Lars Andersson

i Samsala

3/8 ägbr

1840

Erik Jonsson y. i No 1

3/16 ägbr

Eric Jonsson y

- 10/18

9/16 ägbr

Jonas Jonsson ä., - 03/13

9/32 ägbr

Jonas Svensson

9/16 ägbr

Jonas Jonsson y., - 16/17

9/32

Lars Andersson

i Samsala

3/8 ägbr

1841

Erik Jonsson y. i No 1

3/16 ägbr

Eric Jonsson y

- 10/18

27/32 ägbr

 

Jonas Svensson

9/16 ägbr

Jonas Jonsson

9/32 ägbr

Lars Andersson

i Samsala

3/8 ägbr

1844

Erik Jonsson y. i No 1

3/16 ägbr

Eric Jonsson y

27/32 ägbr

 

Jonas Svensson

9/16 ägbr

Jonas Jonsson

9/32 ägbr

Lars Andersson

i Samsala

3/8 ägbr

1848

Erik Jonsson y. i No 1

3/16 ägbr

Eric Jonsson y

nämndeman 1848

27/32 ägbr

 

Jonas Svensson

9/16 ägbr

Jonas Jonsson

9/32 ägbr

And. Gust. Larsson, - 20

3/8 ägbr

1850

Erik Jonsson y. i No 1

3/16 ägbr

Eric Jonsson y

27/32 ägbr

 

Per Jonsson

9/16 ägbr

Jonas Jonsson

9/32 ägbr

And. Gust. Larsson

3/8 ägbr

1851

 

Eric Jonsson y

27/32 ägbr

 

Per Jonsson

9/16

Jonas Jonsson

9/32 ägbr

And. Gust. Larsson

9/16

1866

 

Eric Jonsson y

nämndeman

27/32 ägbr

Per Jonsson

9/16

 

Jonas Jonssons ä:a Stina

9/32

And. Gust. Larsson

9/16

1867

 

Eric Jonsson y

27/32 ägbr

Per Jonsson

9/16

 

Jonas Jonssons ä:a Stina, - 17

9/32

And. Gust. Larsson

9/16

1868

 

Eric Jonsson y

27/32 ägbr

Per Jonsson

9/16

 

Jonas Jonssons sthus

9/32

And. Gust. Andersson

3/8 br, 3/16 äg

1879

 

Eric Jonsson y

häradsdom.

27/32 ägbr

Per Jonsson

9/16

 

Erik Larsson

i Fylsta

9/32

And. Gust. Andersson

3/8 br, 3/16 äg