Stocksätter

Stocksätter

1607-1609

Ingewall Amunson
(Domb 1672, d. 5/3 fol 23 v)

 

 

 

 

1613, 1615

Nils

skogvakt

 

 

 

 

1617, 1622

Nils och Ingewall

 

 

 

 

1623-1654

Nils Ingewallsson
(son till Ingewall Amunson)
skogvakt och skytt

 

 

 

 

1655-1661

Nils Ingewallsson (d. 1660, se Domb 1672, fol 23 v) och Anders Nilsson,
fact. lådemakare

 

 

 

 

1663-1674

And. Nilsson
(son till Nils Ingewalsson)
1665 (And Nilsson, soldat)

 

 

 

 

1675

Joh. Andersson,
ofärdig

 

 

 

 

1676-1678

Joh. Andersson,
ofärdig

Joh. Staffonsson

 

 

 

1679-1682

O

Joh. Staffonsson

 

 

 

1683-1690

Nils Larsson
1/8

Joh. Staffonsson
1/8

 

 

 

1691-1694

Hu Brita
1/8

Joh. Staffonsson
1/8

 

 

 

1695-1696

O

Joh. Staffonsson
1/8

 

 

 

1697-1700

Jöns Johansson
1/8

Joh. Staffonsson
d. 1709
1/8

 

 

 

1701-1709

Jöns Johansson
¼

 

 

 

 

1710

Jöns Hust.
¼

 

 

 

 

1711-1715

Olof Olsson
1/8

Nils Persson
i Björka
1/8

 

 

 

1716-1722

Olof Olsson
¼

 

 

 

 

1723-1727

Jöns Nilsson
¼

 

 

 

 

1728-1729

Jacob Persson
¼

 

 

 

 

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

 

 

 

 

 

1730

Jacob Persson
¼

 

 

 

 

1739

Nils Persson
d. 1740
¼

 

 

 

 

1743

Nils Nilsson
¼

 

 

 

 

1770

Anders Andersson ¼

 

 

 

 

1771-1776

Anders Andersson
1/8

Nils Andersson
i Ulfsätter
1/8 br

 

 

 

1777-1785

Anders Andersson
1/8

 

 

 

 

1786

Änkan Anna
1/8

 

 

 

 

1787

Jon Jonsson

1/8

Lars Andersson gl

1/8

 

 

 

1796

Lars Andersson y

-28/30 år

1/8

Lars Andersson gl

1/8

 

 

 

1805

Lars Andersson y

1/8

Lars Andersson gl

- 51/44 år

1/8

 

 

 

1808

Lars Andersson y

1/8

Lars Andersson gl

1/8

 

 

 

1809

Lars Andersson y

1/8

Lars Andersson gl

1/8

 

 

 

1810

Lars Andersson y

¼

 

 

 

 

1820

Lars Andersson

1/8

 

 

 

 

1831

Lars Andersson

- 77/71

1/8 ägbr

 

 

 

 

1832

Anders Larsson

- 01

¼ ägbr

 

 

 

 

1835-1839

Anders Larsson

- 01/12

¼ ägbr

 

 

 

 

1844

Anders Larsson

- 01

¼ ägbr

 

 

 

 

1856

Anders Larsson

- 01/22

¼ ägbr

 

 

 

 

1858

Anders Larssons ä:a, - 22

1/4

 

 

 

 

1862

Per Renberg

- 34/22

7/360 ägbr

br 83/360

 

Anders Larssons arv-r

83/360 äg

 

 

1864

Per Renberg

7/360 ägbr

br 38/360

Lars Petter Andersson

52/360

Anders Larssons arv-r

31/360 äg

Nils Nilsson

i Översta,

Hallsbergs s:n

52/360 äg

 

1866

Per Renberg

93/900

Lars Petter Andersson

- 29/27

229/1800 br

O

Nils Nilsson

i Översta,

Hallsbergs s:n

229/1880

 

1867

Per Renberg

7/360 äg 221/1880 br

?

 

 

 

1870

Per Renberg

?

?

 

 

 

1873

Per Renberg

?

Nils Nilsson

- 30/38?

?

 

 

 

1874

Per Renberg

?

Nils Nilsson

- 30/48?

?

 

 

 

1875

Per Renberg

?

Nils Nilsson

- 30

?

 

 

 

188

Per Renberg

? br 7/360 äg

Nils Nilsson

?

 

 

 

1882-1887

Per Aug. Renbergs sthus

221/1880 br 7/360 äg

Nils Nilsson

-30/48

229/1800

Anders Larssons arv-r

93/900 äg

O