Stene 3

Stene Nr:3 -Börjelsgården -

1616-1650

Sven/ Sven Månsson
(Fact.Wagnmakare)

     

1651-1652

Måns Svensson (Fact.)

     

1653-1658

Måns Svensson (Fact.)

Lars Svensson

Roteringslängd 1660: förbrärdet hust. Per Larsson Fryt.

 

1659-1662

Måns Svensson (Fact.)

Lars Svensson

Per Larsson (Kneckt)

 

1663-1664

Måns Svensson (Fact.)

Torsten

Per Larsson (Kneckt)

 

1665-1679

Måns Svensson (Fact.)

Per Larsson (Kneckt) 1676:Förlamad

   

1681-1683

And. Månsson

Per Larsson
(Kneckt)

   

1684

And. Månsson

Hust. Kierstin

   

1685-1686

And. Månsson

Per Olofsson
(Per Lind)

   

1687-1691

And. Månsson
3/8

Olof Månsson
1/8

Per Olofsson
1/2

 

1692

And. Månsson & Olof Olofsson 3/4

Per Olofsson
1/4

   

1693-1698

And. Månsson
1/3

Olof Månsson
5/12

Per Olofsson
1/4

 

1699

And. Månsson
1/4 +
1699

Olof Månsson
1/4

Hust. Kierstin
1/4

Per Olofsson
1/4

1700

And. Månssons ä.
1/4

Olof Månsson
1/4

Hust. Kierstin
1/4

Per Olofsson
1/4

1701-1702

And. Månssons ä.
1/4

Olof Månsson
1/2

Hust. Kierstin
1/4

-

1703-1705

And. Månssons ä.
1/4

Olof Månsson
1/2

Samuel Bengtsson
1/4

 

1706

Joh. Månsson
1/4

Olof Månsson
1/2

Samuel Bengtsson
1/4

 

1707-1710

Per Torbiörnsson
1/4

Olof Månsson
1/2

Samuel Bengtsson
1/4

 

1711-1716

Olof Olsson
3/8

Olof Månsson
3/8

Samuel Bengtsson
1/4

 

1717-1720

Anders Andersson
1/4

Olof Olsson
1/4

Olof Månsson
1/4

Samuel Bengtsson
1/4

1721

Anders Andersson
1/4

Olof Olsson
1/4 +
1721

Olof Månsson
1/4

Jon Ersson
1/4

1722

Anders Andersson
1/4

?

Olof Månsson
1/4

Jon Ersson
1/4

1723-1724

Anders Andersson
1/4

Olof Månsson
1/2

Carl Torbiörsson
1/4

 

1725

Anders Andersson
1/4

Olof Månsson
1/2

Jon Persson
1/4

 

1726-1727

Anders Andersson
1/4

Olof Månsson
1/4 +
1727

Börje Persson
1/2

 

1728-1729

Anders Andersson
1/4

Enk. Sissla
1/4

Börje Persson
1/2

 

1730-1733

Anders Andersson
1/4

Änk. Hust. Sisla
1/4

Börje Persson
1/2

 

1734-1739

Anders Andersson
1/4

Rytt. Jon Larsson
1/4

Börje Persson
(Sexman: 1738-40) 1/2

 

1740-1742

Anders Andersson
1/4

Rytt. Jonas Skippner
1/4

Börje Persson
(Nmn:1740-61) 1/2

 

1743

Anders Andersson
1/4 +
1743

Nils Larsson
1/4

Börje Persson
1/2

 

1744-1755

Enk. Hust. Ingrid
1/4

Rytt. Jonas Moström
1/4

Börje Persson
1/2

 

1756

Enk. Hust. Ingrid
1/4

Enk. Hust. Karin Larsdotter 1/4

Börje Persson
1/2

 

1757

Enk. Hust. Ingrid
1/4

Pär Börjesson
1/4

Börje Persson
1/2

 

1759

Sven Larsson
1/4

Pär Börjesson
1/4

Börje Persson
1/2

 

1761

Sven Larsson
1/4

Börje Persson
3/4

   

1764

Sven Larsson
1/4

Lars Larsson
1/4

Börje Persson
1/2

 

1766

Sven Larsson
1/4

u. Karl Karlsson
1/4

Börje Persson
1/2

 

1770

Sven Larsson
1/4

Jon Jonsson
1/4

Börje Persson
1/2

 

1771

Sven Larsson
1/4

Jon Jonsson
1/4

Börje Persson
1/2

 

1772

Sven Larsson
1/4

Jon Jonsson
1/4

Olof Börjesson
1/2

 

1774

Sven Larsson
1/4

Jon Jonsson
1/4

Olof Börjesson
1/2

 

1776

Sven Larsson
1/4

Änkan Maja
1/4

Olof Börjesson
1/2

 

1777

Sven Larsson
1/4

u. Pär Pärsson
1/4

Olof Börjesson
1/2

 

1786

Sven Larsson
1/4

u. Pär Pärsson
1/4

Olof Börjesson
1/2

 

1787

Lars Svensson
1/4

u. Pär Pärsson
1/4

Olof Börjesson
1/2

 

1788

Lars Svensson
1/4

Erik Ersson
1/4

Änkan Kjerstin
1/2

 

1789

Lars Svensson
1/4

Erik Ersson
1/4

gl. Pär Pärsson
1/4

Änkan Kjerstin
1/4

1791

Lars Svensson
1/4

Erik Ersson
1/4

gl. Pär Pärsson
1/4

Pär Olsson
1/4

1792

Lars Svensson
1/4

u. Per Persson
1/4

gl. Pär Pärsson
1/4

Pär Olsson
1/4

1795

Lars Svensson
1/4

u. Per Persson
1/4

gl. Pär Pärsson
1/4

Pär Olsson
1/4

1797

Lars Svensson
1/4

u. Per Persson
1/4

Nils Olsson
1/4

Pär Olsson
1/4

1798

Enk. Ingeborg
1/4

Per Persson
1/4

Nils Olsson
1/4

Per Olsson
1/4

1799

Enk. Ingeborg
1/4

Per Persson
1/2

Per Olsson
1/4

 

1800

Anders Engelbrecktsson
1/4

Per Persson
1/2

Per Olsson
1/4

 

1803

Anders Engelbrecktsson (Nr:1) 1/4

Per Persson
1/2

Per Olsson
1/4

 

1805

Sven Karlsson
1/4

Per Persson
1/2

Per Olsson
1/4

 

1807

Sven Karlsson
1/4

Per Persson
1/2

Per Olsson
1/4

 

1808

Jonas Larsson
(Långgälla) 1/4

gl. Petter Persson (Norr) 1/4

Jon Olsson (Norr)
1/4

Per Olsson
1/4

1811

Eric Ersson (Hjulsta) 1/4

gl. Petter Persson (Norr) 1/4

Jon Olsson (Norr)
1/4

Per Olsson
1/4

1812

Sven Larsson
1/4

gl. Petter Persson (Norr) 1/4

Jon Olsson (Norr)
1/4

Nils Grönberg
1/4

1813

Sven Larsson
1/4

gl. Petter Persson (Norr) 1/4

Jon Olsson (Sör)
1/4

Nils Grönberg
1/4

1815

Sven Larsson
1/4

gl. Petter Persson (Norr) 1/4

Jon Olsson (Sör)
1/4

Petter Olsson
1/4

1816

Jakob Persson
1/4

gl. Petter Persson (Norr) 1/4

Jon Olsson (Sör)
1/4

Petter Olsson
1/4

1817

Olof Jonsson
1/4

gl. Petter Persson (Norr) 1/4

Jon Olsson (Sör)
1/4

Petter Olsson
1/4

1818

Olof Jonsson
1/4

gl. Petter Persson (Norr) 1/4

Jon Olsson (Sör)
1/4

Nils Grönberg
1/4

1820

Olof Jonsson
1/4

Lars Jonsson (Sörby) 1/4

Jon Olsson (Sör)
1/4

Nils Grönberg
1/4

1822

Olof Jonsson
1/4

Lars Jonsson (Sörby) 1/4

Jon Olsson (Sör)
1/4

Nils Grönberg
1/4

1823

Anders Jonsson
1/4

Lars Jonsson (Sörby) 1/4

Jon Olsson (Sör)
1/4

Nils Grönberg
1/4

1824

Anders Jonsson
1/4

Jonas Olsson (Sör)
1/2

Nils Grönberg
1/4

 

1830

Anders Jonsson
1/4

Jonas Persson
1/4

Jonas Olsson (Nr:6)
1/4

Nils Grönberg
1/4

1833

Anders Jonsson
1/4

Lars Persson (Nr:1) 1/4

Jonas Olsson (Nr:6)
1/4

Nils Grönberg
1/4

1834

Anders Jonsson
1/4

Jonas Persson
1/4

Jonas Olsson (Söder)
1/4

Nils Grönberg
1/4

1835

Anders Jonsson
1/4

Jonas Persson
1/4

Per Gustav Persson
1/4

Nils Grönberg
1/4

1840

Lars Andersson
1/4

Jonas Persson
1/4

Per Gustav Persson
1/4

Nils Grönberg
1/4

1845

Lars Andersson
1/4

Jonas Persson
1/4

Per Gustav Persson
1/4

Nils Grönberg
1/4

1850

Lars Andersson
1/4

Jonas Persson
1/4

Jonas Jonsson
1/4

Per Gust. Nilsson
1/4

1860

Lars Andersson
1/4

Jonas Persson
1/4

Jonas Jonsson
1/4

Per Gust. Nilsson
1/4

1861

Lars Andersson
1/4

Jonas Persson
1/4

Jonas Jonsson
1/4

Per Gust. Nilsson
1/4

1867

Lars Andersson
1/4

Per Er. Jonsson (Skomakare) 1/4

Jonas Jonsson
1/4

Per Gust. Nilsson
1/4

1868

Lars Andersson
1/4

Per Er. Jonsson (Skomakare) 1/4

Jonas Jonsson
1/4

Per Gust. Nilsson
1/4

1870

Karl Gust. Larsson
1/4

Per Er. Jonsson (Skomakare) 1/4

Jonas Jonsson
1/4

Per Gust. Nilsson
1/4

1871

Karl Gust. Larsson
1/4

Per Er. Jonsson (Skomakare) 1/4

Jonas Jonsson
1/4

Per Gust. Nilsson
1/4

1880

Karl Gust. Larsson
1/4

Per Er. Jonsson (Skomakare) 1/4

Jonas Jonsson
1/4

Per Gust. Nilsson
1/4

1887

Karl Gust. Larsson
1/4

Per Er. Jonsson (Skomakare) 1/4

Jonas Jonsson
1/4

Lars Persson
1/4