Vikatorp

Vikatorp

1613-1620

Olof, knecht

 

1622-1623

KnechtÄnkan

 

1626-1629

Lars, knecht

 

1630-1633

KnechtÄnkan

 

1635

Knechte hu Kerstin

 

1637

Änkan

 

1641-1646

Sold. Jons hu (Karin)

 

1647

Nils Johanssons

sold och

Lasse Johansson

sold

 

1648-1657

Jon Larsson

sold (1657-58: Hust Karin)

 

1659

2 soldater

 

1661-1663

Bengt Bengtsson

sold, d. 1663

 

1664

Änkan

 

1665-1668

Hust. Karin

 

1669-1670

Hust. Ingrid (1671: Änk hu Ingrid)

 

1671

Erich Andersson

 

1672

Per

 

1673-1676

Erich Andersson

¼

 

1677-1681

Hustru Ingrij

 

1682-1686

Olof Bengtsson,

sold (Olof Bengtssons hu)

¼

 

1687-1689

Lars Persson ?

 

1690-1692

Måns Larsson

¼

 

1693-1696

Måns Larsson

d. 1696 och

Olof Larsson,

gl soldat

¼

 

1697-1699

Änk hu Karin

 

1700-1718

Hu Karin Bengtsdotter

 

1719

Änk Karin

 

1720-1721

Per Hansson

¼

 

1722

Per Hansson

1/8

Margareta,

piga

1/8

1723

Per Hansson

1/8

Hans Hansson

i Yfwersta

1/8

1724-1729

Per Hansson

1/8

Hans Hansson

i Yfwersta

1/8

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

   

1730-1750

Per Hansson

1/8

Hans Hansson

1/8

1768

Anders Andersson

1/8

Hans Hansson

1/8

1769

Anders Andersson

1/8

Olof Andersson

1/8

1775

Anders Andersson

1/8

Kjerstin Hansdotter

hustru

1/8

1800-1801

Anders Andersson

1/8

Olof Andersson

1/8

1803

Anders Andersson

1/8

Per Olsson

- 22 år

1/8

1805

Anders Andersson

- 53/58 år

1/8

Anders Olsson

- 31/30 år

1/8

1810

Anders Andersson

1/8

Anders Olsson

1/8

1812

Per Andersson

- 26 år

1/8 äg

Anders Olsson

1/8 äg

1813

Anders Andersson, - 36 år

1/8

Anders Olsson

1/8 äg

1814

Eric Nilsson, Stråberga,

Hardemo s:n

1/8 br

Anders Olsson

1/8 äg

1815-1816

Eric Nilsson, Stråberga,

Hardemo s:n

1/8 ägbr

Anders Olsson

1/8 ägbr

1817

Eric Nilsson,

- 56/43 år

1/8 ägbr

Anders Olsson

1/8 ägbr

1820

Eric Nilssons Enka - 46 år,

1/8 ägbr

Anders Olsson

1/8 ägbr

1829

Eric Nilssons Enka Brita, - 73

1/8 ägbr

Anders Olsson

- 73/74

1/8 ägbr

1830

Per Ersson

1/8 ägbr

Anders Olssons ä:a, - 74

1/8 ägbr

1834

Per Ersson

- 08

1/8 ägbr

Olof Andersson

1/8 ägbr

1836

Per Ersson

- 08/17

1/8 ägbr

Olof Andersson

- 04/96

1/8 ägbr

1837-1838

Anders Ersson

- 00

1/8 ägbr

Olof Andersson

- 04/96

1/8 ägbr

1840

Anders Persson

- 04

1/8 ägbr

Olof Andersson

1/8 ägbr

1845

Anders Persson

- 04/20

1/8 ägbr

Olof Andersson

1/8

1850-1852

Jan Jansson

- 10/11

1/8 ägbr

Olof Andersson

1/8

1858

Lars Larsson

i Skräddartorp

1/8

Olof Andersson

1/8

1860-1861

Lars Larsson

i Skräddartorp

1/8

Anders Olsson

- 32/30

1/8

1870

Lars Larsson Sandberg

i Skräddaretorp

1/8

Anders Olsson

skomakare

1/8

1871

Lars Larsson

i Skräddartorp

1/8

Anders Olsson

skomakare

1/8

1876

Lars Larsson Sandbergs sth

i Skräddartorp

1/8

Anders Olsson

skomakare

1/8

1878

Lars Er. Andersson

i Skräddaretorp

1/8

Anders Olsson

skomakare

1/8

1880-1887

Er. Andersson

i Skräddaretorp

1/8

Anders Olsson

skomakare, - 34

1/8