Vesta nedre 3

Vesta, Nedre n:r 3

?

Nils Månsson

     

1554-1566

Nils Bengtsson (Tionde 1566 Fl Nils B, 10 ört.W)

     

1567-1608

Lasse Nilsson (Tionde 1608 L. Nils N.W)

     

1609-1631

Nils Larsson (Tionde 1609 Nils N.W.)

     

1632-1651

Nils Larsson

1633-62

Håkon Nilsson

   

1651

Olof Nilsson

     

1652-1656

Olof Nilsson (1661 Tionde O. Nils N.W)

     

1657-1662

Olof Nilsson

Per Nilsson

fact.smed

   

1663-1678

Lars Jonsson (Tionde d.d. N.W.)

Per Nilsson

fact.smed

   

1679-1688

Lars Jonsson

Lars Sunesson

   

1689-1697

Lars Jonsson

¼

Lars Sunesson

d. 1698

½

Olof Larsson

¼

 

1698

Lars Jonsson

d. 1699

¼

Lars Änka

½

Olof Larsson

¼

 

1699

Lars Jonssons Änka

?

Lars Änka

?

Olof Larsson

¼

 

1700-1704

Bengt Andersson

¼

Pig.

Karin Larsdotter

¼

Olof Larsson

¼

 

1705-1709

Bengt Andersson

¼

Lars Hansson

d. 1709

¼

Olof Larsson

¼

 

1710-1711

Bengt Andersson

¼

Lars Hanssons Änka

¼

Olof Larsson

½

 

1712-1716

Bengt Andersson

1715 soldat

¼

O

Olof Larsson

¾

 

1717-1718

Bengt Andersson

soldat, d. 1721

¼

Per Nilsson

¼

Olof Larsson

½

 

1719-1722

Hust. Anna

¼

Per Nilsson

¼

Olof Larsson

½

 

1723

Hust. Anna

¼

Per Nilsson

¼

Olof Larsson

1/3

Måg.

Olof Persson

fact. låsesmed

1/6

1724-1729

Jöns Bengtsson

¼

Per Nilsson

¼

Olof Larsson

1/3

Måg.

Olof Persson

fact. låsesmed

1/6

Fr o m 1730 enbart ur mantals-längderna

       

1730-1734

Jöns Bengtsson

¼

Pär Nilsson

¼

Olof Larsson

d. 1738, 92 år gl

1/3

Olof Persson

1/6

1735-1738

Jöns Bengtsson

¼

Pär Nilsson

¼

Olof Olsson

d. 1738, 38 år gl

¼

Olof Persson

¼

1739

Jöns Bengtsson

¼

Pär Nilsson

d. 1747, 64 år gl

¼

Olof Persson Fiederpris

½

 

1740-1744

Jöns Bengtsson

½

 

Olof Persson Fiederpris

½

 

1745

Jöns Bengtsson

½

 

Olof Persson Fiederpris

fact. låsesmed

½

 

1746

Jöns Bengtsson

½

 

Olof Persson Fiederpris

fact. låsesmed

½

 

1749

Jöns Bengtsson

½

 

Olof Persson Fiederpris

Låssmedmästare

½

 

1750

Jöns Bengtsson

½

 

Olof Persson

fact låssmed

½

 

1754

Jöns Bengtsson

½

 

Olof Persson

fact låssmed

½

 

1757

Jöns Bengtsson

½

 

Anders Persson

¼

Olof Persson

¼

1758

Jöns Bengtsson

¼

U. Jöns Larsson

¼

Anders Persson

¼

Olof Persson

¼

1766

Jöns Bengtsson

¼

U. Jöns Larsson

¼

Anders Persson

½

 

1773

 

Jöns Larsson

½

Anders Persson

½

 

1774

 

Änkan Kjerstin Jönsdotter

½

Anders Pärsson

½

 

1776

 

Anders Jönsson

½

Anders Pärsson

½

 

1777

 

Enkan Maja

½

Anders Pärsson

½

 

1778

 

Jöns Hörberg

ryttare

½

Anders Pärsson

½

 

1787

 

Pär Pärsson

½

Anders Pärsson

½

 

1790

 

Lars Jönsson

½

Anders Pärsson

½

 

1791

 

Lars Jönsson

½

Anders Pärssons Enka Anna

½

 

1805

 

Lars Jönsson

- 45/48 år

½

Lars Jansson

- 45/43 år

½

 

1810

 

Lars Jönsson

½

Lars Jonsson

½

 

1811-1822

     

Under Skogaholm

äg

1813

 

Lars Jonsson

½ br

Lars Sacrisson

- 37/40 år

½ br

 

1814

 

Lars Jonsson

- 54/52 år

½ br

Jonas Jonsson

½ br

 

1815-1818

 

Lars Jonssons Ä:a Lisa, - 56 år

½ br

Jonas Jonsson

½ br

 

1819

 

Jan Larsson

½ br

Jonas Jonsson

½ br

 

1823

     

General Armfeldt

äg

1824-1863

     

Under Skogaholm

1828

 

Jan Larsson

- 82/87

½ br

Erik Jonsson

½ br

 

1830

 

Jan Larsson

- 82

½ br

Erik Jonsson

½ br

 

1840-1850

 

Anders Björnberg

- 78/97

½ Lb

Erik Jonsson

- 93/94

½ Lb

 

1852

 

Anders Björnberg

½ Lb

Erik Jonsson

½ Lb

 

1860-1861

Johan Andersson y., - 22/21

½ br

 

L. E. Ersson

- 24/20

½ br

 

1869

Johan Andersson y., - 22/21

½ br

 

Johan Ersson

- 35/28

½ br

 

1869-1870

     

Under Skogaholms bruk

1870

Johan Andersson y., - 22/21

1/1 br

     

1872

Per Jonsson

- 18/11

1/1

   

Joh. Andersson

- 22/21

äg, f. br

1874

And. Gust. Andersson y.,

- 40/37

1/1

     

1875-1876

Lars Larsson fr Ekeby s:n

½

Ol. Gust., - 45

Joh Larsson, - 51

½

   

1877

Lars Larsson fr Ekeby s:n

½

Olof Gustaf Larsson, - 45

½

   

1878

Lars Larsson fr Ekeby s:n

½

Ol. Gust., - 45

Joh Larsson, - 51

½

 

 

 

1879

Lars Larsson fr Ekeby s:n

½

Ol. Gust., - 45

Joh Larsson,

- 51/55

½

   

1880

Lars Larsson

½

Joh. Larsson

½ br, ¼ eg

 

Ol Gust Larsson

- 45/56

¼ äg

1887

Lars Larsson

½

Ol. Gust Larsson

- 45/56

¼

Joh. Larsson

- 51/55

¼