Sanna Södra 2

Sanna Södra Nr:2 - Mellangården -

1554-1556

Per Nilsson

(Ovisst om det är S. Nr:1 el. 2 el. 3)

   

1561-1603

Olof Bengtsson

(Ovisst om det är S. Nr:1 el. 2 el. 3)

   

1607-1622

Bengt Olsson

(Ovisst om det är S. Nr:1 el. 2 el. 3)

   

1623-1631

Enkian

     

1632-1642

Olof Bengtsson (Fact.Lådemakare) +1642

     

1643-1645

Änk. Hust. Ingeborg

Nils Jonsson (Fact.Smed)

   

1646-1671

-

Nils Jonsson
(Fact.Smed)

   

1672

Per Larsson

-

   

1673-1677

Per Larsson

Olof Nilsson ?Olof Persson

   

1679-1684

Jöns Persson

-

   

1685-1686

?Sante Andersson

-

   

1687-1692

Jöns Larsson (Nmn:1688-93)

Jungfru Brita Johansdotter +1692

   

1693-1708

Jöns Larsson

-

   

1709-1713

Jöns Larsson
+
1713 3/4

Olof Larsson (Fact.Smed) 1/4

   

1715-1719

Lars Hansson
+
1719 1/2

Olof Larsson
(Fact.Smed) 1/2

   

1720

Enk. Anna
1/2

Olof Larsson
(Fact.Smed) 1/2

   

1721-1729

Jon Jönsson
1/2

Olof Larsson
(Fact.Smed) 1/2

   

1730-1732

Jon Jönsson
1/2

Olof Larsson
(Fact.Låssmed) 1/2

   

1740

Hans Persson
1/2

Olof Larsson
(Fact.Mästare) 1/2

Gösta Larsson
+
1740 1/2

 

1742

Erik Ersson
1/2

Olof Larsson
(Fact.Mästare) 1/2

   

1744

Erik Ersson
1/2

Olof Larsson Studelberg 1/2

   

1746

Erik Ersson
1/2

Olof Larsson (Låsfact.Smed) 1/2

   

1751

Erik Ersson
1/2

Olof Larsson Studel-berg (Låsfact.Smed) 1/2

   

1753

Erik Ersson
1/2

Olof Larsson Studel-berg (Låsfact.Smed) 1/2

   

1755

Erik Ersson
1/2

Jöns Olsson Studel-berg 1/2 (Fact.Låssmedsmästare)

Nils Larsson
1/4

 

1770-1772

Erik Ersson
1/2

Nils Olsson
1/4

Nils Larsson
1/4

 

1774

Lars Ersson
1/2

Nils Olsson
1/4

Nils Larsson
1/4

 

1781

Lars Ersson
1/4

Pär Ersson
1/4

Nils Olsson
1/4

Nils Larsson
1/4

1782

Jon Andersson (Marka) 1/4

Pär Ersson
1/4

Nils Olsson
1/4

Nils Larsson
1/4

1786

u. Jon Andersson
1/4

Pär Ersson
1/4

Nils Olsson
1/4

Nils Larsson
1/4

1791

Pär Ersson
1/2

Nils Olsson
1/2

   

1792

Pär Ersson
1/2

Nils Olssons hust. Kjerstin 1/2

   

1793

Pär Ersson
1/2

Nils Olssons hust.
1/2

   

1794

Pär Ersson
1/2

Änkan Kjerstin
1/2

   

1798

Pär Ersson
1/2

Jonas Jonsson
1/2

   

1800

Pär Ersson
1/2

Olof Månsson
1/2

   

1803

Pär Ersson
1/2

Olof Månsson
1/2

   

1805

Pär Ersson
1/2

Gustaf Gustafsson
1/2

   

1809

Pär Ersson
1/2

Gustaf Gustafsson
1/2

   

1810

Lars Månsson
1/4

Per Erssons änka
1/4

Gustaf Gustafsson
1/2

 

1811

Lars Månsson
1/4

Per Erssons änka
1/4

Gustaf Gustafsson
1/2

 

1828

Lars Månsson
1/2

Gustaf Gustafsson
1/2

   

1830-1832

Lars Månsson
1/2

Gustaf Gustafsson
1/2

   

1838

Lars Larsson y.
1/2

Gustaf Gustafsson
1/2

   

1845

Lars Larsson y.
1/2

Anders Gustafsson
1/2

   

1847

Lars Larsson y.
1/2

Anders Persson (Rala) 1/2

   

1850

Lars Larsson y.
1/2

Anders Persson
1/2

   

1853

Lars Larsson y.
1/2

Anders Persson
1/2

   

1860

Lars Larsson y.
1/2

Jonas Andersson
1/2

   

1863

Lars Larsson y.
1/2

Jonas Andersson
1/2

   

1867

Carl Gust. Persson
1/4

Joh. Persson
1/4

Olof Gustaf Persson
1/2

 

1870

Carl Gust. Persson
1/4

Joh. Persson
1/4

Olof Gustaf Persson
1/2

 

1880

Carl Gust. Persson
1/4

Joh. Persson
1/4

Olof Gustaf Persson
1/2

 

1881

And. Aug. Andersson
1/4

Er. Persson
1/4

Olof Gustaf Persson
1/2

 

1883

And. Aug. Andersson
1/4

Er. Persson
1/4

Olof Gustaf Persson
31/100

Per Persson (Samsala) 1/2

1887

And. Aug. Andersson
1/4

Er. Persson
1/4

Olof Gustaf Persson
31/100

Per Persson
(Samsala) 1/2