Blacksta 1

BLACKSTA Nr

BLACKSTA Nr:1 - Norrgården -

1554-1586

Nils Töresson

     

1587-1589

(?) Änkan

     

1590-1633

Nils Nilsson (Gästgivare)
(Nämndeman: 1603, 1608-1633)

     

1634-1652

Per Nilsson (Fact.Pipesmed)
+1686 (Fierdingsm: 1645-51)
(Nämndeman: 1652-54)
(Länsman: 1655- 86)

     

1653-1659

Per Nilsson

Per Jönsson

   

1660-1686

Per Nilsson

Per Persson

   

1687-1703

 

Nils Persson
2/3

Per Persson
1/3

 

1704-1715

Jon Månsson
1/3

Nils Persson
1/3

Per Persson
1/3

 

1716-1719

Sven Jonsson
1/3

Nils Persson
1/3

Per Persson +1719
1/3

 

1720

Clas Persson (i Brånsta)
1/3

Nils Persson
1/3

Änkan Sigrid
1/3

 

1721

(?) Lars Persson
1/3

Nils Persson
1/3

Änkan Sigrid
1/3

 

1722-1728

Jöns Persson +1728
1/3

Nils Persson
1/3

Änkan Sigrid
1/3

 

1729

Änkan Kerstin
1/3

Nils Persson
1/3

Änkan Sigrid
1/3

 

1730-1735

Per Claesson
1/3

Nils Persson
1/3

Änkan Hust. Sigrid
1/3

 

1736

Per Claesson
1/3

Nils Persson
1/3 +
1737

Anders Pärsson
1/3

 

1738-1739

Per Claesson
1/3

Olof Sand (Soldat)
1/3

Anders Pärsson
1/3 +
1738

 

1740

Per Claesson
1/3

Olof Sand (Soldat)
1/3

Per Andersson
1/3

 

1744

Petter Brandin
1/3 +
1744

Olof Sand (Soldat)
1/3

Per Andersson
1/3

 

1754

Pär Jönsson
1/3

Olof Sand (Soldat)
1/3

Per Andersson
1/3

 

1756

Pär Jönsson
1/3

Olof Sand (Avsk.Soldat)
1/3 +
1756

Per Andersson
1/3

 

1763

Pär Jönsson
1/3

Änk Karin Bengtsdotter
1/3

Per Andersson
1/3 (H.Domare: 1761-1768)

 

1765

Pär Jönsson
1/3

Jan Olofsson
1/3

Lars ö Per Andersson
1/3

 

1768

Pär Jönsson
1/3

Jan Olsson
1/3

Lars Andersson
1/6

Per Andersson
1/6 +
1775

1779

Pär Jönsson
1/3

Jan Olsson
1/3

Lars Andersson
1/3

 

1786

Hustrun Anna
1/3

Jan Olsson
1/3

Lars Andersson
1/3

 

1788

Hustrun Anna
1/3

Jan Olsson
1/3

Lars Andersson
1/3

 

1799

Jonas Jonsson
1/3

Jan Olsson
1/3

Lars Andersson
1/3

 

1800-1801

u. Jon Jonsson
1/3

Jan Olsson
1/3

g:la Jon Jonsson
1/3

 

1805

u. Jon Jonsson
1/3

Anders Jansson
1/3

g:la Jon Jonsson
1/3

 

1810

u. Jon Jonsson
1/3

Anders Jansson
1/3

g:la Jon Jonsson
1/3

 

1812

u. Jon Jonsson
1/3

Per Jonsson (N.Vesta)
1/3

g:la Jon Jonsson
1/3

 

1814

u. Jon Jonsson
1/3

Per Jonsson (N.Vesta)
1/3

g:la Jon Jonsson
1/3

 

1817

u. Jon Jonsson
1/3

Sundström (Nr:3) (Gästgivare) 1/3

g:la Jon Jonsson
1/3

 

1821

u. Jon Jonsson
1/3

Sundström (Nr:3) (Gästgivare) 1/3

g:la Jon Jonsson
1/3

 

1823

u. Jon Jonsson
1/3

Sundström (Nr:3) (Gästgivare) 1/3

g:la Jon Jonsson
1/3

 

1825

Jonas Jonsson
1/3

Sundström (Nr:3) (Insp.) 1/3

g:la Jon Jonsson
1/3

 

1829

Jonas Jonsson
1/3

Sundström (Nr:3) (Insp.) 1/3

g:la Jon Jonsson
1/3

 

1830

Jonas Jonsson
1/3

Sundström (Nr:3) (Insp.) 1/3

g:la Jon Jonsson
1/3

 

1833

Jonas Jonsson
1/3

Sundström (Nr:3) (Insp.) 1/3

Lars Larsson
1/3

 

1835

Jonas Jonsson
1/3

Insp. Sundströms Änka i Nr:3
1/3

Lars Larsson
1/3

 

1837

Jonas Jonsson
1/3

Insp. Sundströms Änka i Nr:3
1/3

Lars Larsson
1/3

 

1840

Jonas Jonsson
1/3

Insp. Nilsson vid Högsjö
1/3

Lars Larsson
1/3

 

1849

Jonas Jonsson
1/3

Insp. Agrell i S. Sanna
1/3

Lars Larsson
1/3

 

1850

Lars Jonsson i Nr:2
1/3

Lars Larsson (S.Sanna)
1/3 (Nämndeman)

Lars Larsson
1/3

 

1853

Lars Jonsson i Nr:2
1/3

Jonas Larsson i Nr:3
1/3

Lars Larssons änka Anna
1/3

 

1857

?

Jonas Larsson i Nr:3
1/3

Erik Velin (Fourir)
1/3

 

1860

Lars Jonsson
1/3

Lars Larsson i Nr:3
1/3

Erik Velin (?)
1/3

 

1862

Lars Jonsson
1/3

Lars Larsson i Nr:3
1/3

Erik Velin (hautboist)
1/3

 

1865

Lars Jonsson
1/3

Lars Larsson i Nr:3
1/3

Erik Velin (fältmusik.)
1/3

 

1866

Lars Jonsson
1/3

Lars Larsson i Nr:3
1/3

Erik Velin (f.fältv.)
1/3

 

1867

Lars Jonsson
1/3

Lars Larsson i Nr:3
1/3

Erik Velin (?)
1/3

 

1870

Lars Jonsson
1/3

Lars Larsson i Nr:3
1/3

Erik Velin (?)
1/3

 

1871

Lars Jonsson
1/3

Per Er. Ersson i Nr:3
1/3

Erik Velin (?)
1/3

 

1874

Lars Jonsson
1/3

Per Er. Ersson i Nr:3
1/3

Erik Velin (f.furir)
1/3

 

1880

Lars Jonsson
1/3

Per Er. Ersson i Nr:3
1/3

Erik Velin (f.furir)
1/3

 

1881

Lars Jonsson
1/3

Per Er. Ersson i Nr:3
1/3

f.furir Erik Velins Änka
1/3

 

1883

Lars Jonsson
1/3

Per Er. Ersson i Nr:3
1/3

f.furir Erik Velins stk.Änka
1/3

 

1884

Lars Jonsson
1/3

Per Er. Ersson i Nr:3
1/3

f.furir Erik Velins stk.Änka
1/3

 

1887

Lars Jonsson
1/3

Per Er. Ersson i Nr:3
1/3

f.furir Erik Velins stk.Änka
1/3